اعتذار و امتنان از تمام عزیزان گرانقدر — ادارۀ صدای افغان

 

اعتذار و امتنان از تمام عزیزان گرانقدر

 

 

عزیزان و دوستان محترم سایت  صدای افغان، بشما از ما سلام !.

 

همانگونه که در جریان قرار دارید از مدتی بدینسو سایت  صدای افغان  دچار مشکلات تخنیکی گردیده بود که درین مدت نتوانستیم  بخدمت علاقه مندان و دوستان ارجمند، چه خوانندگان گرامی  و یا همکاران دانشمند خویش برسیم. که بدینوسیله از یک، یک شما پوزش طلبیده و امیدواریم بعد از این با تدابیر و پیشگیریهای که در نظر گرفته شده  این حادثه دوباره تکرار نشود.

 

اینک سایت  بعد از تجدید دوباره در خدمت شما عزیزان قرار گرفته و از خداوند لایزال خواهانیم تا مارا در خدمت وطن و هموطن ما مؤفق داشته باشد ، چنانچه از شما عزیزان و بزرگواران که با ارسال پیام های محبت آمیز تان مارا بیشتر در راهی که در پیش گرفته ایم مصمم تر ساختید جهانی سپاس نموده سلامتی و سرفرازی یک یک شمارا خواهانیم.

به امید یک افغانستان  متحد و یکپارچه با  مردم آزاده و آسوده.

                                                                               صدای افغان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *