بیسابقه ترین نیایش — محمد عظیم آبرومند

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بیسابقه ترین نیایش

 

قل إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. الانعام 162

ترجمه: بگو یقینا نماز من و قر بانی من و همه ی زندگی من و مرگ من خاص بخاطر رضای خداوند است

که پروردگار جهانیان است.

 

هموطنان گرامی من!

بهترین کلام  ، زیبا ترین شعار، پرآوازه ترین آهنگ ، بیسابقه ترین نیایش و پرخشوع ترین دعا ، با صفا ترین اعتراف ،در ساده ترین الفاظ ،روشنترین رهنما درزبان ابراهیم خلیل ازجانب رب جلیل همین ایه رحمانی است.

عبودیت پرازخشیت ، انسانیت پرازعطوفت ، تسلیمی پرازامید و تنهائی پرازپیوستگی و رشادتی پرازرسالت و قربانی پرازامید را درنخستین قربانی حضرت ابراهیم مشاهده می کنیم.

این مشاهده برای مسلمین عین تجربه است و این معامله نماد ازمعاوضه شخصیت دیروزبه یک شخصیت نوینی است  که همه، نمادی ازعبودیت و بندگی است وبس.

پس به کافه امت اسلامی دراکناف و اطراف عالم و بخصوص به هموطنان عزیز وگرامی خویش درداخل کشور و دردیارهجرت فرارسیدن عید سعید اضحی را که یک فضای است برای تجدید شخصیت معنوی و یک تعهد است جهت تثبیت اخوت وبرادری ویک پیام است برای استحکام مهرورزی وفداکاری ،  ازصمیم قلب تبریک گفته  ازخدای منان تمنا دارم که ملت افغان را ازمصیبت اشغال و اعمال دودمنشان رهائی بخشیده ، خانه وکاشانه شان را ازظلمت روزگار بسوی سلامت دوامدارهدایت کند.

سربلند باد ملت افغان

وپاینده باد افغانستان

 

بااحترام

 

برادرشما

محمد عظیم آبرومند

دهم ذوالحجه 1431 هجری قمری

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *