بهادری که به وی باید اقتداء کرد — سرمقاله

 

بهادری که به وی باید اقتداء کرد

 

 

وقتی ما را پیوندی بهمدیگر ربط میدهد ، از ما این انتظار میرود" و عاقلانه هم است!" تا در دائرۀ همین پیوند، منافع و مصالح خویش را مد نظر داشته باشیم.

 

در شرایط خاصی که کشور ما در حال گذر از آن است محکم ترین پیوند بین هموطنان ما همان پیوند ملی است که هموطنان مارا از شرق تاغرب ، از شمال تا جنوب بهم ربط داده و دستان این هموطنان را بهم گره میزند.

اما این هدف و این آرزو همیشه در ساحه عمل قابل رؤیت نبوده ، عده یی که از غیرت و شهامت ملی بی بهره اند، و بمنافع دیگران روی عوامل خاصی  بیشتر میندیشند تا منافع ملی، میکوشند تا برای خروج شان از این پیوند و رابطه، به دلائلی واهی  پناه برده و زیر پردۀ عناوین عوام فریب، خدمت به بیگانگان را نسبت به همدستی با هم میهنان و آبادانی کشور که خانه همه ما است ترجیح دهند. اینگونه افراد که شاید درتناسب با دوستداران وخدمت گذاران به میهن کمتر اند ، تأثیر بدی در بدنه وحدت ملی بجا گذاشته  مانع استقرار و پیشرفت کشور میگردند.

 

خوشبختانه در کنار این گونه افراد مر تبط به دیگران، افرادی هم اند که روح و روان شان را عشق وطن و مردم کشور شان بخود پیچیده است . اینگونه افراد منافع ملی را همیشه بر منافع فردی  خود ترجیح داده و خوشبختی خود را در خوشبختی و نیک نامی کشور و هموطنانشان جستجو مینمایند.

 

یکی از این افتخارات میهنی ما آقای احمد سیر بهادر زاده است که بحق بهادری است که باید بوی افتخار نمود.

وی که در رشته شوتو ( که مشابه به کیک بوکس و فری فایت است)  قهرمان جهان و صاحب مدال های افتخار بر انگیز است ، گرچه از سالها بدینسو در خارج از کشور زندگی میکند اما هرگز نخواسته است تا از کشور ومردمش بدور باشد. او مسابقاتش را بنام همان کشور زاد گاهش ( افغانستان عزیز) براه میندازد، او خود را در زیر درفش ملی افغانی اش سر فراز تر می پندارد تا در زیر بیرق دیگری که اگر بنام شان مسابقه دهد وی را بگفته مردم ما درکان لعل وجوهرجا میدهند. وی با وجودیکه از کشور زاد گاهش ( افغانستان) از سالهای مدیدی بدور بوده و از کشورخود در برابر تقدیم این افتخارات به مردم و میهنش کدام انتظار مادی ندارد، هیچ وقتی از فکر وطن ومردمش بدور نمانده، این افتخاراتش را به وطن وهموطنانش تقدیم میکند ، بلکه بیشتر از آن وی مردمش را بوحدت و همبستگی و فداکاری در راه وطن و مردمی که خواهی نخواهی سرنوشتشان بهم گره خورده است دعوت نموده است.

 

صحبت های وی در اجتماعات و مصاحبه هایش همه گویای این شعار است که : اگر ما بخواهیم  بساحل نجات برسیم ، تنها بر کشتی نجات وحدت ملی خواهیم توانست به این هدف خویش برسیم.

بر عکس  آنانیکه در مراحل خاصی از زندگی شان که به همه هموطنان ارتباط میگیرد، نغمه های زننده قومی و گروهی را سر میدهند و یا خائنین بکشور بگوششان زمزمه کرده و ایشان هم از آن حظ میبرند ، هرگز نمیتوانند خودرا فرزندان صدیق این کشور حساب کنند.

این فریب خوردگان و آله دست بیگانگان بیخبر تر از اینند که بفهمند ، همان بیگانگانی که امروز دست لطف شیطان مآبانه را بر سر و رویشان میکشد، بعد از بر آورده شدن اهداف شان، بزرگترین صدمۀ را که بیگانگان به یک هموطن ما وارد خواهند کرد به همین مزدوران و ریزه خوارانشان خواهد بود. تاریخ وجود هموطنان ما دراین طرف و آنطرف، نشان دهنده این واقعیت ملموس است  که با وجود فداکاری عده یی از هموطنان ما برای بیگانگان، هر زمانی که دست شان رسید بد ترین شکنجه و عذاب را برهمین صنف از مردم ما وارد کردند.

 

در چنین شرایط و اوضاعی که مردم ما و کشور ما در حال عبور از آن هستند، وجود بهادری چون  آقای احمد سیر بهادر زاده  میتواند بهترین الگوی باشد تا از وی بیاموزیم که محبت به مردم و وطن خویش را در هر حالت و هر جایی میتوان به نمایش گذاشت، ودین ملی خویش را خصوصا در این وضعیت وخیمی که از چهار سو بد اندیشان برای ما  و کشور ما نقشه های شومی ریخته اند، اداء کرد.

 

این ارتباط تنگاتنگ  به زادگاه و وطن اصلی دلالت به این نمیکند که انسان به کشوری که در آن زندگی میکند و آنرا وطن دوم خود ساخته است، بی اعتناء و یا خدای نخواسته بیوفاء باشد. اما ضرورت وطن اصلی به توجه فرزندانش در هر جای دنیا که هستند به آن، چنین وجیبه را بدوش فرزندان وطن قرار میدهد.

 

بهادر زاده عزیز! تا زمانی که تو با این اندیشه پاک ونیکویت درخدمت وطنت قرار داری، برای ملتت ومیهنت می تپی، بخاطر وحدت ملی افغانها که درخوشبختی و بدبختی با همدیگر" جبرا" هم سرنوشتند میکوشی، هم میهنانت بتو مینازند ، بتو افتخار میکنند و این صدای وحدت آفرینت را مردم شریف و رنج دیده ما، با خط هایی از نور بر تخته روح و روان خویش مینویسند و آنرا برجسته نگاه میدارند.

تو سرفراز باشی که بخاطر وطن و مردمت قلبت را پر تحرک نگه داشته یی…. ،  تو افتخار مایی .

 

برای تماشای مسابقات جهانی احمد سیر لطفاْ بر لینک های زیر کلیک کنید:

 

http://www.youtube.com/watch?v=nVorh4dR_2g

http://www.youtube.com/watch?v=deF_Y5legiA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HFy3bHK4xcw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MushkNkzncQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=iuTAu4BtwIs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=dyq988GXFx0&feature=related

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *