امریکا په ملګرو ملتو کی د نړۍ پر ضد(درېیمه برخه)— نثار احمد صمد

 

امریکا په ملګرو ملتو کی د نړۍ پر ضد(درېیمه برخه)

 

لیکوال : ویلیم بلوم

ژباړن : نثار احمد صمد

 

یادونه : دا چی امریکا ځان د بشری حقوقو او انسان دوستۍ ټېکه دار بولی ، نو راځیً چی صرف په یوه برخه کی یې دا غولونکې ادعا مشاهده کړو تر څو هغو کسانو ته چی ځانونه د امریکا په پښو کی اچوی ، ثابته سی چی د امریکا دوستي تر دښمنۍ هم بدتره ده . ښه به دا وی چی د هغه کتاب صرف یو فصل ذکر کړو چی د واشنګټن اصلی څیره او ماهیت رسوا کوی . دا کتاب ما پخوا ژباړلی دی چی یوه یوه برخه یې د افغان رسالې په هره ګڼه کی خپریږی . ویلیم بلوم ډیره موده د امریکا په خارجه وزارت کی مامور و ، خو وروسته یې استعفأ وکړه او دا کتاب یې په ۲۰۰۵ کی تألیف کړ . نو دا یې تاسو او دا یې هم د « درغل دولت » د کتاب د شلم فصل درېیمه برخه چی د امریکا د انسان دوستۍ پر صرف یو اړخ رڼا اچوی ، ( ن . صمد ) .

 

نیټه ……………………… پریکړه لیک ……………… مثبته ـ منفی رایه

 

ـ د ډسمبر ۲۱ …………….  ۳۷ / ۲۵۲ ……………….. ۱۲۴ ـ ۱

د یو نوي اقتصادی نړیوال نظم د جوړښت لپاره د نړیوالو اقتصادی اړیکو بیا استقرارول .

 

۱۹۸۳ :

ـ د نوامبر ۲۲ …………..  ۳۸ / ۱۹ …………………  ۱۱۰ ـ ۱

د اپارتاید د جنایت د ځپلو او سزا ورکولو لپاره یو نړیوال کنوانسیون .

 

ـ د نوامبر ۲۲ …………… ۳۸ / ۲۵ …………………  ۱۳۱ ـ ۱

د هر هېواد دا حق چی د بهرنۍ مداخلې څخه که په هره بڼه هم وی ، پرته خپل اقتصادی او ټولنیز سیسټم د خپلو خلکو د ارادې سره سم ځانو ته غوره کړی .

 

ـ د ډسمبر ۵ ……………… ۳۸ / ۳۹ ( اي ) ……….. ۱۴۹ ـ ۱

د اپارتاید پر ضد د مبارزې لپاره د مادی مرستو او غونډو ترتیبول .

 

ـ د ډسمبر ۵ …………….. ۳۸ / ۳۹ ( آی ) ………..  ۱۴۰ ـ ۱

د امنیت پر شورا ټینګار کوی چی د اپارتاید پر ضد د اعتراض په توګه پر جنوبی افریقا باندی د بندیزونو په سوچ کی سی .

 

ـ د ډسمبر ۵ …………….. ۳۸ / ۳۹ ( کې ) ……….. ۱۴۵ ـ ۱

د سپورټ په برخه کی د اپارتاید پر ضد د سلا مشورو لپاره د یو نړیوال کنوانسیون صلاحیت .

 

ـ د ډسمبر ۱۵ ……………. ۳۸ / ۷۰ ………………  ۱۴۷ ـ ۱

خارجی فضا باید د سوله ییزو مقصدونو لپاره استعمال سی ؛ په بهرنۍ فضا کی د وسلو د سیالۍ مخنیوی .

 

ـ د ډسمبر ۱۶ …………… ۳۸ / ۱۲۴ …………….. ۱۳۲ ـ ۱

دا اعلانوی چی تعلیم ، کار ، روغتیا پالنه ، سمه تغذیه ، ملی انکشاف او نور بشری حقوق دي .

 

ـ د ډسمبر ۱۹ …………… ۳۸ / ۱۲۸ ……………  ۱۱۰ ـ ۱

د نوي نړیوال اقتصادی نظم په اړه د نړیوال قانون د اصولو او معیارونو انکشاف .

 

ـ د ډسمبر ۱۹ ………….  ۳۸ / ۱۵۰ …………….  ۱۳۷ ـ ۱

په افریقا کی د ترانسپورټ او ارتباطاتو لسیزه .

 

ـ د ډسمبر ۲۰ ……………  ۳۸ / ۱۸۲ …………… ۱۱۶ ـ ۱

د ډل وژونکو وسلو د نوو ډولونو او سیسټمونو د ودې او تولید منع کول .

 

ـ د ډسمبر ۲۰ ………….  ۳۸ / ۱۸۳ ( ایم ) …….. ۱۳۳ ـ ۱

د اټومی وسلو لرونکو دولتونو څخه غواړي چی عمومی غونډی ته هغه کالني راپورونه وړاندی کړی چی د اټومی جنګ د مخنیوی او د وسلو د سیالۍ د بندښت اړونده ګام اخیستنو په هکله دي .

 

ـ د ډسمبر ۲۰ …………. ۳۸ / ۱۸۷ ( اې ) …….. ۹۸ ـ ۱

د کیمیاوی او بیالوجیکی وسلو د مخنیوي په هکله د یو تړون د حصول په خاطر د خبرو اترو پر شدت باندی ټینګار کوی .

 

ـ د ډسمبر ۲۰ …………. ۳۸ / ۱۸۸ ( جي ) …….. ۱۱۳ ـ ۱

د سمندری وسلو د سیالیو د یوې څیړنی غوښتنه کوی .

 

ـ د ډسمبر ۲۰ ………… ۳۸ / ۱۸۸ ( ایچ ) ……… ۱۳۲ ـ ۱

داسی یوه څیړنه چی وښیی پوځی لګښتونه څنګه نړیوال امنیت او بقأ تهدیدوی او د ترقۍ مخه نیسی .

 

ـ د ډسمبر ۲۰ ………… ۳۸ / ۲۰۲ …………….. ۱۲۶ ـ ۱

د ملګرو ملتونو د ظرفیت ټینګښت غواړی تر څو طبیعی او نورو تباهیو ته ښه ځواب ویونکی وی .

 

۱۹۸۴ [ انتخابی پریکړه لیکونه ]

ـ د نوامبر ۸ …………… ۳۹ / ۹ ………………… ۱۳۴ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د ملګرو ملتونو او عربی لیګ دولتونو تر منځ ګډه همکاری .

 

ـ د نوامبر ۱۶ ……….. ۳۹ / ۱۴ ……………….. ۱۰۶ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د عراق پر اټومی بټۍ باندی د اسراییلو حمله غندی .

 

ـ د نوامبر ۲۳ ………… ۳۹ / ۲۱ ……………….. ۱۴۵ ـ ۱

د نژادی تبعیض د ختمولو په هکله د اړونده کومیټې راپور .

 

ـ د ډسمبر ۵ ………….. ۳۹ / ۴۱ ………………. ۱۱۹ ـ ۲ ( امریکا ، انګلستان )

د سنټ هلینا د خپلواکۍ بیا تاییدول .

 

ـ د ډسمبر ۵ …………. ۳۹ / ۴۲ ……………… ۱۲۱ ـ ۲ ( امریکا ، انګلستان )

د نامِبیا او نورو پالیسیو څخه د جنوبی افریقا ملاتړ غندی .

 

ـ د ډسمبر ۱۱ ……….. ۳۹ / ۴۹ ( اې ) ……..  ۱۲۷ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د فلسطینی خلکو حقوق .

 

ـ د ډسمبر ۱۱ ……….. ۳۹ / ۴۹ ( ډي ) …….. ۱۲۱ ـ ۳ ( امریکا ، اسراییل ، کاناډا )

د منځني ختیځ د سولی د کنفرانس دایرېدل .

 

ـ د ډسمبر ۱۲ ……….. ۳۹ / ۶۲ ……………… ۱۲۵ ـ ۱

د ډل وژونکو وسلو د نوو ډولونو د انکشاف او تولید منع کول .

 

ـ د ډسمبر ۱۲ ………. ۳۹ / ۶۵ ( بي ) ……… ۸۴ ـ ۱

د کیمیاوی او باکټریولوجیکی وسلو ممانعت .

 

ـ د ډسمبر ۱۳ ……… ۳۹ / ۷۲ ( جي ) ……… ۱۴۶ ـ ۲ ( امریکا ، انګلستان )

د اپارتاید د محوه کولو لپاره یو نړیوال عمل .

 

ـ د ډسمبر ۱۳ ………. ۳۹ / ۷۳ …………….. ۱۳۸ ـ ۲ ( امریکا ، ترکیه )

د سمندر قانون .

 

ـ د ډسمبر ۱۴ ………. ۳۹ / ۹۵ ( اې ) …….. ۱۲۰ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

په نیول سوو سیمو کی د اسراییلو لخوا د بشری حقوقو څخه سرغړوني .

 

ـ د ډسمبر ۱۴ ……….. ۳۹ / ۹۵ ( ایچ ) ……. ۱۴۳ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د فلسطینی ښاروالانو پر ضد وژونکي هڅی غندی او د هغوی د عاملانو د نیولو او تعقیبولو غوښتنه کوی .

 

ـ د ډسمبر ۱۷ ………. ۳۹ / ۱۴۷ …………… ۹۲ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د اسراییلو دا ممانعت غندی چی نه غواړی خپلی اټومی دستګاوی د نړیوالی اټومی انرژۍ د څانګی تر څارنی لاندی راسی .

 

ـ د ډسمبر ۱۷ ………. ۳۹ / ۱۴۸ ( ان ) …….. ۱۲۳ ـ ۱

اټومی ازموینی بندوی ، د اټومی وسلو د سیالۍ بندښت او اټومی بې وسلې کول غواړی .

 

ـ د ډسمبر ۱۷ ………. ۳۹ / ۱۵۱ ( ایف ) …….. ۱۴۱ ـ ۱

د ملګرو ملتو لخوا د پوځی څیړنی او انکشاف د مطالعې د پایښت هیله کوی .

 

ـ د ډسمبر ۱۷ …….. ۳۹ / ۱۶۱ ( بي ) ………. ۱۴۳ ـ ۱

مستعمره هېوادو او خلکو ته د خپلواکۍ د عطاینی اړونده اعلامیې د ۲۵ می کالیزی یاد تازه ساتل .

 

ـ د ډسمبر ۱۸ …….. ۳۹ / ۲۲۴ ……………… ۱۴۶ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د فلسطینی خلکو سره اقتصادی او ټولنیز کومک .

 

ـ د ډسمبر ۱۸ …….. ۳۹ / ۲۳۲ ……………… ۱۱۸ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د ملګرو ملتو د صنعتی انکشاف د جوړښتون ملاتړ .

 

ـ د ډسمبر ۱۸ …….. ۳۹ / ۲۳۳ …………….. ۱۲۰ ـ ۱

د افریقا لپاره د صنعتی انکشاف لسیزه .

 

ـ د ډسمبر ۱۸ ……… ۳۹ / ۲۴۳ …………….. ۱۲۳ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د لویدیځی آسیا لپاره د اقتصادی کمیسیون د پرسونلو او اداری چارو اړونده پوښتنی .

 

۱۹۸۵ :

ـ د ډسمبر ۱۳ ……… ۴۰ / ۱۱۴ ……………. ۱۳۴ ـ ۱

د اقتصادی ، ټولنیز ، کلتوری ، مدنی ، او سیاسی حقوقو نه بېلوالی او یو تر بله تړنه .

 

ـ د ډسمبر ۱۳ ……….. ۴۰ / ۱۲۴ ………….. ۱۳۰ ـ ۱

د بشری حقوقو او بنسټیزو آزادیو څخه د برخمن کېدو سمون ته د ملګرو ملتونو د سیسټم په دننه کی بدلونیزه لاس رسي .

 

ـ د ډسمبر ۱۳ ………. ۴۰ / ۱۴۸ …………… ۱۲۱ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د نازی ، فاشیسټی ، او نوو فاشیسټی فعالیتونو پر ضد ګام اخیستني .

 

ـ د ډسمبر ۱۷ ………… ۴۰ / ۴۴۵ …………….. ۱۳۳ ـ ۱

د پیسو ، تمویل ، پور ، چالانو منابعو ، تجارت ، او پرمختیا په اړونده برخو کی نړیواله ګډه مرسته .

 

۱۹۸۶ :

ـ د اکتوبر ۲۷ ………… ۴۱ / ۱۱ ……………….. ۱۲۴ ـ ۱

په جنوبی اتلانتیک کی د سولی او ګډی مرستی د زون منځته راوړل .

 

ـ د ډسمبر ۳ ………….. ۴۱ / ۶۸ ( اې ) ……….. ۱۴۸ ـ ۱

یو داسی نوی نړیوال اطلاعاتی نظم چی د یونسکو تر مشرۍ لاندی به د اطلاعاتو او مخابراتو په ساحو کی فعلی نا انډول توب له منځه وړی .

 

ـ د ډسمبر ۴ ………….. ۴۱ / ۹۰ ………………. ۱۲۶ ـ ۱

د نړیوال امنیت د ټینګښت د اعلامیې د پلی کولو بیا کتنه .

 

ـ د ډسمبر ۴ ………….. ۴۱ / ۹۱ ………………. ۱۱۷ ـ ۱

د نړیوالی وضعی د سمون لپاره د نتیجه راوړونکو سیاسی خبرو اترو اړتیا .

 

ـ د ډسمبر ۴ …………. ۴۱ / ۹۲ ……………….. ۱۰۲ ـ ۲ ( امریکا ، فرانسه )

د نړیوالی سولی او امنیت لپاره د یو جامع سیسټم جوړول .

 

ـ د ډسمبر ۴ …………. ۴۱ / ۱۲۸ ……………… ۱۴۶ ـ ۱

د انکشاف د حق اړونده اعلامیه .

 

ـ د ډسمبر ۴ …………. ۴۱ / ۱۵۱ ……………… ۱۴۸ ـ ۱

د هغو حالاتو د سمون او د بشری حقوقو او ټولو کډوالو کارکونکو د درناوي د تأمین لپاره ګام اخیستنی .

 

ـ د ډسمبر ۸ …………. ۴۱ / ۴۵۰ ……………… ۱۴۶ ـ ۱

د هغو تولیداتو څخه ساتنه چی روغتیا او چاپیریال ته خطر لری .

 

۱۹۸۷ :

ـ د اکتوبر ۱۵ ………. ۴۲ / ۵ …………………. ۱۵۳ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د ملګرو ملتونو او عربی لیګ دولتونو تر منځ ګډه همکاری .

 

ـ د نوامبر ۱۲ ………. ۴۲ / ۱۸ ……………….. ۹۴ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د نیکاراګوا پر ضد د پوځی او پوځی ډوله کړنو په هکله د عدالت په نړیواله محکمه کی د یوې موافقې اړتیا .

 

ـ د ډسمبر ۲ ………… ۴۲ / ۶۹ ( جې ) ………. ۱۴۵ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د اسراییلو څخه غواړی چی د لویدیځی غاړی فلسطینی کډوال د خپلو کورونو او جایدادونو څخه د شړلو او بل ځای میشتولو پلانونه لغوه کړی .

 

ـ د ډسمبر ۷ ………… ۴۲ / ۱۰۱ ……………… ۱۵۰ ـ۰ ـ ۱ ( یوازی امریکا رایه ورنکړه )

د « ماشوم د حقوقو په هکله د یو کنوانسیون » رابلل .

 

ـ د ډسمبر ۷ ………… ۴۲ / ۱۵۹ …………….. ۱۵۳ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره اقدامات ، د تروریزم د سیاسی او اقتصادی علتونو مشخص کول ، د تروریزم د تعریفولو او د ملی آزادۍ د مبارزینو څخه هغه ته د فرق ورکولو په خاطر د یو کنفرانس رابلل .

 

ـ د ډسمبر ۸ ………… ۴۲ / ۱۶۲ ( بي ) …….. ۱۴۰ ـ ۱

د ژورنالیسټانو د روزنی او په وروسته پاته هېوادو کی د ارتباطی خدمتونو د تقویې لپاره مالی مرسته .

 

ـ د ډسمبر ۱۱ ……….. ۴۲ / ۱۷۶ …………….. ۹۴ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

د نیکاراګوا پر ضد د سوداګریزه بندیز پای ته رسول .

 

ـ د ډسمبر ۱۱ ……… ۴۲ / ۱۹۸ …………….. ۱۵۴ ـ ۱

د خارجی پورونو د ستونزو په اړه د نړیوالی ګډی مرستی پر مخ بېول .

 

ـ د ډسمبر ۱۱ ……… ۴۲ / ۴۴۱ ……………… ۱۳۱ ـ ۱

د تجارت او پرمختګ په باب د ملګرو ملتونو د ثبت د لنډیز لپاره چمتوینه .

 

د کیوبا پر ضد د امریکا د بندیز ختمولو اړتیا :

۱۹۹۲  : ۵۹ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل ) « خو رومانیا هم په غلطۍ سره منفی رایه ورکړه » .

۱۹۹۳  : ۸۸ ـ ۴ ( امریکا ، اسراییل ، البانیا ، پاراګوای )

۱۹۹۴  : ۱۰۱ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل ) 

۱۹۹۵  : ۱۱۷ ـ ۳ ( امریکا ، اسراییل ، ازبکستان )

۱۹۹۶  : ۱۳۸ ـ ۳ ( امریکا ، اسراییل ، ازبکستان ) « خو د لومړي ځل لپاره د اروپایی اتحادیې ټولو ۱۵ هېوادو مثبته رایه ورکړه » .

۱۹۹۷  : ۱۴۳ ـ ۳ ( امریکا ، اسراییل ، ازبکستان )

۱۹۹۸  : ۱۵۷ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

۱۹۹۹  : ۱۵۲ ـ ۲ ( امریکا ، اسراییل )

۲۰۰۰  : ۱۶۷ ـ ۳ ( امریکا ، اسراییل ، مارشل ټاپوګان )

۲۰۰۱  : ۱۶۷ ـ ۳ ( امریکا ، اسراییل ، مارشل ټاپوګان )

۲۰۰۲  : ۱۷۳ ـ ۳ ( امریکا ، اسراییل ، مارشل ټاپوګان )

۲۰۰۳  : ۱۷۹ ـ ۳ ( امریکا ، اسراییل ، مارشل ټاپوګان )

۲۰۰۴  : ۱۷۹ ـ ۴ ( امریکا ، اسراییل ، مارشل ټاپوګان ، پالاؤ )

 باید وویل سی چی د امریکا سیاسی مشرانو او خپرونو په مینه غوښتي چی کیوبا « نړیوال منحوس او ناولی » وبولی .

 

( نور بیا )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *