تعصب از نظر دیـن مبین اسلام — دوکتور صلاح الدین سعیدی

 

تعصب از نظر دیـن مبین اسلام

 

 

دوکتور صلاح الدین سعیدی (سعید افغانی)

 

 

خواهران وبرادران مسلمان !

امروز افغانستان  عزیز ما و ملت ستمدیده و بلا کشیدۀ آن از برکت دیموکراسی قلابی و غیر تعریف شده،  مداخلات غیر اسلامی  همسایګان ، تجاوز نظامی ، فرهنگی، مذهبی و در نهایت   امروز کشور مردم ما به سبب دوری از دساتیر  قرآنی و فهم درست و بجاء ازرهنمود های دین مبین اسلام  به خطر های بس عظیم  که دشمنان از سالها است برای تحقق آن نقشه  ریخته اند، مواجه شده است.
این بلا ها ومصیبت ها به اشکال مختلف و از جمله در شکل مرض مزمن و خطرناک تحت نام تعصب قومی،  لسانی و منطقوی شدت یافته  است. این مرض مزمن دارد که  دامن به اصطلاح  تعدادی  از  روشنفکران ما را بخصوص  آنانکیه از برکت خیرات ادارت خیریه وسوسیال  در خارج کشور در عطالات  وبیکاری بسر میبرند  ودین ودنیا  خویش فراموش نموده  کرفته است بیشتر مسموم ساخته.

خوانندۀ  محترم و معزز!
 اختلاف زبان ، رنگ وقوم نباید دلایل برای  قتل و درگیری تخریب ومصیبت گردد، اختلاف زبان ورنگ یکی  از نشانه  های قدرت پروردگار است . «وَ مِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ »
( سوره روم ) یکی از آیات قدرت الهی خلقت آسمان ها و زمین است و یکی دیگر اختلاف زبان ها و رنگ های شما  انسانها  که در این امور نیز ادله صنع و حکمت حق برای دانشمندان عالم آشکار است).
در فهم معجزه اسای  ایـن آیات متبرکه دقت فــرماید ، پروردگار ما : اختلاف زبان و رنگ در بین انسان ها را نه تنها از نشانه های خود ذکر کرده بلکه همۀ عالم بشریت  را دعوت به تفکر و تدبر به آنها نموده است.
پیامبر  بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم   چهارده قرن  قبل از این مصیبت خطرناک که اُمت اسلام را در بر خواهد گرفت با  شعار عالی  انسانی  اعلام داشت :
«لیس منا من دعا الی عصبیه و لیس منّا من قاتل عصبیه و لیس منّا من مات علی عصیبه»
 
( نیست  از ما ، نیست از جمله ما  کسانیکه مردم را به تعصب دعوت کند ، از جمله مانیست کسانیکه  از روی  تعصب می جنگند ، واز ما نیست کسیکه  بر تعصب بمیرد. ).

خواهران  وبرادران !
اساسآ فهم  تعصب با اصول  اساسی  دین مقدس اسلام سازگار  نیست.  پیامبر اسلام  با تمام  صراحت ووضاحت اعلام  داشته است: کسانیکه  دعوت به تعصب نماید یا از روی تعصب بجنگند یا بر تعصب بمیرد از امت من  یعنی امت مسلمه محسوب نمی شود.
صحابی از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید، یا رسول الله اگر من  فامیل خود را دوست داشته باشم  آیا ایـن هم  در جمله تعصب بشمار میرود؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود نه خیر ،  این تعصب نیست اما یکی از روش های تعصب همین است که شخصی  در ظلم  کردن با فامیل خود هم همکاری نماید. ( الله اکبر)
همچنان در روایتی آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است :
 «انصر اخاک ظالماً او مظلوماً»؛ برادرت را کمک کن چه ظالم باشد یا مظلوم، شخصی عرض کرد:
« یا رسول الله  انصر مظلوماً فکیف انصره ظالماً» در صورت مظلوم بودن، من او را کمک می کنم اما در صورت ظالم بودن چگونه او را کمک نمایم؟  پیامبر صلی الله علیه وسلم  فـرمود: (  تمنعه من الظلم فذالک نصرک ایاه.) 
( تو او را از ظلم کردن منع می کنی و این کمک تو به او می باشد ).
امروز ملت مظلوم در اتش ظلم وبیداد مصیبت  تعصب ، ظلم وبیداد  جنگ ، قتل ، تجاوز بسر میبرد وما نه تنها در خاموشی ان  سعی  وکوشش مینمایم  ، بلکه بر خلاف  دساتیر قرآن برخلاف ارشادات پیامبر اسلام  بر خلاف خواست اکثریت قاطع ملت شـریف افغان  در تشدید این آتش دامن میزنیم .

هموطنان ګرامی!
 برماست تا آنهای که ملت را به جان هم می اندازند و ازین وضع با تجارت به خون و اشک مردم افغانستان منفعت میبرند به تجارت های قومی و لسانی برای خویش جای پای درحاکمیت باز میکنند و عدۀ هم درین راستا بخاطر دستور اجنبی کار میکنند به موقع افشاء و قربانی چنین دسایس نباید شد.
از پروردگار با عظمت اول برای خود ودر قدم دوم  برای روشنفکران !!!  دانشمند؟!  خویش هدایت نیکی  میخواهم .
                                                     

 

ومن الله  التوفیق

به نمایند ګی از مرکز کلتوری د حق لار ومرکز مطالعات ستراتیژیک افغان

د. صلاح الدین سعیدی  و امین الدین سعیدی

13  جولای 2011

ادرس  ارتباطي : ویابريښنا ليک :

saidafghani@hotmail.com, strategicstudies@yahoo.com,

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *