در کشور ما افغانها “پدر سوخته”اند! — عبدالله عابد کابلی

 

در کشور ما افغانها "پدر سوخته"اند!

 

 

رستم آزاده – تهران

ارسالی: عبدالله عابد کابلی

 

البته باید هم پدر سوخته باشند، چون سینه سپر کردند و اولا برای دفاع از میهن خود، و دوما برای دفاع و حفاظت از کیان کشورهایی چون ایران و پاکستان که سر راه رسیدن روسیه به آبهای آزاد منطقه بودند، با اتحاد شوروی جنگیدند.

باید هم پدر سوخته باشند، که هرگز از کشور ما حق دفاع از آنرا طلب نکردند و منتی بر ما نگذاشتند هیچ، بلکه مرد مردانه بیل و کلنگ بدست گرفته از عرق پیشانی خود با زحمت دستهای پینه بسته خود نان خشکی از سنگ بخل ما بیرون آورده زیر فشارهای روزافزون ما خوردند، با سختیها و طعنه ها و منتهای ما سوختند و ساختند و هیچ بروی خود نیاوردند!

باید هم پدر سوخته باشند که همه فحشها و ناسزائیها و ظلمها و ستمها و کشتارهای نظام ما را پذیرفتند و به پاس همسایه داری هیچ نگفتند.

حالا چرا پدر سوخته‫اند که حکایتی است تاریخی!..

نه تنها آنها بلکه همه سنیهای سرزمین فارس پدر سوخته‫اند!..

حکایت پدرهای سوخته این مؤمنان برمی‫گردد به مردانگی پدرانشان در زمان سلطه خون آشام صفویان که چون بر منطقه چیره شدند، مردم را به پذیرش دیانت حاقدانه و تفکر تکفیری و دموی تشیع مجبور ساختند، و چون برخی به پذیرفتن این باورهای ضد انسانی و مخالف با عقل و منطق بشری تن در ندادند آنها را زنده زنده – چون اصحاب اخدود – سوزاندند. وبعدها شیعه‫های صفوی بچه های ‫آنها را از باب تحقیر پدرسوخته صدا می‫زدند!..

هر چند ما به افغانها پدرسوخته بگوییم و تحقیرشان کنیم نمی‫توانیم از جرأت و مردانگی و دلیری آنها چیزی بکاهیم!

اگر قشر بسیار ناچیزی از شیعه‫های فقیر و جاهل افغانستان تن به ذلت داده اجیر نظام برده خر ما شده‫اند اکثریت قریب به اتفاق آن مرد مردانه تا به امروز از تن دادن به ذلت وخواری نظام صفوی ایران ابا ورزیده‫اند.

شبکه خبر صدا و سیمای دولتی روز سه شنبه 8 شهریور 1390 کارشناس سیاسی افغانی به نام "فضل الرحمن اوریا" را دعوت کرده بود که ایشان به صراحت نظام صفوی حاکم بر کشور را در دست داشتن در فساد و جنگ و فتنه در افغانستان متهم کردند.

مشاهده ویدئو

این کارشناس افغانی بدرستی می‫دانست اگر با تزویر حقایق چند کلمه مدح و ثنا در حق مقام معظم ما بسراید، نانش به روغن می‫افتد و خانه و کاشانه خوبی نصیبش می‫گردد و هر چند ماه یکبار به کشور دعوت می‫شود و می‫تواند از سفره رنگین نظام ما شکمش را سیر کند و از دختران صیغه‫ای مشهد و قم زیر آنرا…

و اگر حقیقت را بگوید نه تنها خودش بلکه همه فامیل و خویش و تبارش نه تنها از خیرات نظام ما محروم می‫شوند، نیزه جیره خواران نظام ما در کابل بدون شک آنها را هدف قرار خواهد داد.

با تمام اینها این آزادمرد افغانی به ندای ضمیر و وجدان خود لبیک گفته به صراحت نظام ولی فقیه مطلق ما را که زیر نظر مستقیم امام زمان وهمی نفس می‫کشد را مورد انتقاد قرار داد.

بنازم جرأت این افغانی وطن دوست را که برای رساندن حقیقت از همه چیز گذشته جانش را به مخاطره انداخت.

تا در بین افغانها چنین جرأت و شجاعتی است، نظام فاشیست ولایت مطلق فقیه را در افغانستان جای پایی نخواهد بود.

درود بر ملت دلیر افغان…

سلام بر شجاعت و مردانگی افغان زمین…

ملت ایران به داشتن همسایگانی چون برادران زحمتکش و شجاع افغان خود افتخار می‫ورزند…

                                                                                                            

                                                                                                                رستم آزاده – تهران

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *