شبکه کلمه! پیروزیت مبارک — استاد عبدالله حيدري

 

 

به استقبال مطلب (آیا میدانید؟)، ارسالی نویسنده و شاعر پردرد و آزادۀ  کشور آقای عزیزی، و به پاس رشادت مردم هرات در افشاء دستان سیاه و نقاب پوش تفرقه افگنان که سر از گریبان ظاهراً مدرسۀ موسوم بنام (توحید) کشیده بودند، نوشتۀ زیر را جهت شناخت و درک حقایق بصورت درست وواقعی آن خدمت بازدیدکنندگان تقدیم میداریم.

                                                                         ادارۀ صدای افغان

 

 

شبکه کلمه! پیروزیت مبارک

 

 

نویسنده: استاد عبدالله حيدري

برگرفته شده از: سایت سنی نیوز

 

سنی نیوز: امروز اگر «بهار انقلابهای عربی» موجی از شادی و نشاط در قلب ملت های عرب و مسلمان ایجاد کرده است؛ «بهار شبکه های ماهواره ای فارسی زبان اهل سنت»، صدها موج خوشی، سرور، شادی و نشاط در دل یکایک انسانهای آزاده فارسی زبان و فارسی دان و فارسی گوی جهان کاشته است.

اگر تا دیروز استبداد کور حاکمان مغرور کشورهای عربی؛ عرصه زندگی را بر ملت های شان تنگ کرده بود، ظلم و ستم و فشار و اختناق ستمکاران مطلق العنان و مستبدان مغرور کشور ما نیز عرصۀ آزادی و نفس کشیدن و حق رای و آزادی بیان و عقیده را بر ملت ما تنگ کرده بود؛

خداوند را سپاس بی پایان و حمد و ثنای فراوان؛ که اگر به ملت عرب با «بهار انقلابهای عربی» از زیر یوغ طاغوت های زمان و استالین های دوران، آزادی بخشید؛

روح پژمردۀ ملت ما را نیز با «بهار شبکه های فارسی زبان» متعدد، از چنگ و طلسم خودكامگان ستمگر و دشمنان آزادی و عدالت؛ شادابی بخشید؛ و گلوی فشردۀ ما را نیز از چنگ دیوصفتان جنگل بی قانون کشور مصادره شده مان؛ رهایی بخشید.

گرچه هنوز آن ظلم و ستم و استبداد حاکم باقی است؛ و سایۀ شوم آن بر تفکر و اندیشه و حتی زندگی شخصی مردم سنگینی می کند؛ اما دسترسی ملت ما به ماهواره عملا دست جسور و متجاوز خودکامگان را کوتاه کرده است؛

گرچه آنها هنوز با کمک جرثقیل و پتک و قیچی می توانند خشم خود را بر سر بشقاب ماهواره بی زبان فرو نشانند؛ و با دستگیری و جریمه نقدی بعضی افراد بی گناه؛ بغض در گلوی ملت مظلوم ما بکارند؛

اما همینکه سخن حق از منبری آزاد و جهانی در فضا طنین افکن می شود؛ و ملت عزیز و محروم ما (هر چند با ترس و هول و مشکل) می توانند به آن دسترسی پیدا کنند و پیام حق و صدای رسای توحید خالص و تنفر و انزجار از شرک و بدعت و خرافات را بشنوند؛ عملا دیوار محاصره و طلسم استبداد و زنجیر طغیان و اختناق شکسته و پاره شده است.

گرچه در سلول بودن و زجر کشیدن علمای آزادۀ اهل سنت همچون شیخ عبدالحمید دوسری و ماموستا ایوب گنجی و مولانا عبدالعلی خیرشاهی و مولانا محمد موحد فاضلی و دهها عالم دیگر برای ملت ما سخت است؛

گرچه خلع لباس کردن صدها عالم بزرگوار اهل سنت و خاموش کردن صدای بلند گوی هزاران عالم دیگر از سوی سلطه جویان و ضحاکان حاکم بر سرنوشت کشور؛ بر ملت ما سخت است؛

گرچه دخالت جسورانه هر کس و ناکسی در حوزه های علمیه اهل سنت و مساجد و سایر شئونات مذهبی و عقيدتي ما بر ملت ما سخت است؛

گرچه تخریب فیزیکی و معنوی حوزه ها و مساجد اهل سنت؛ و جلو گیری از اقامه نمازهای جماعت و جمعه و عیدین برای ملت ما سخت است؛

گرچه توهین و تحقیر علمای بزرگوار اهل سنت و احضار و سین جیم تحقیر آمیز آنان توسط جوانک های عقده ای بر جامعه و ملت ما سخت است؛

گرچه توهین مکرر و شبانه روزی به مقدسات اسلامی یک و نیم میلیارد مسلمان جهان بر ما سخت است؛

گرچه دیدن و شنیدن اهانت و توهین و تحقیر مداوم و شبانه روزی به عقیده و مقدسات ملت محروم و مظلوم ما از رسانه های ملی و با پول و امکانات و با نان شب خود ما؛ بر ملت ما سخت است؛

گرچه شهادت دهها و صدها عالم نخبۀ اهل سنت بر جامعۀ ما سخت است که به تعبیر بعضی جلادان و مدعیان وحدت و تقریب!؛ آنها نور افکنان جامعۀ اهل سنت را خاموش کردند به این امید که شمعها خود بخود خاموش خواهد شد؛

اما ملت ما خوشحال است و الله یگانه و معبود محبوب و مهربان و منانش را هزاران مرتبه شاکر و سپاسگذار است که بر عکس توقع جلادان و انحصار طلبان قدرت و سلطه و سوء استفاده جویان از مذهب رسمی خرافی؛

نه تنها اهل سنت از بین نرفت؛ نه تنها عقیده اهل سنت نابود نشد؛ نه تنها شمعها خاموش نگردید که خداوند ذوالجلال و الانعام و الاحسان؛ جهان را برای ما و ملت ما با ستارگان درخشان و ماه تابان و خورشید فروزان چنان منور کرد که عوض یک مسجد محدود و منبر محدود و بلند گوی کوچک و حد اکثر چند هزار نفری؛ بلند گو و منبر و مسجد و فضایی عنایت فرمود به وسعت کل جهان؛

شنوندگان و بینندگانی مهیا فرمود که؛ نه تنها صد نفر و چند صد نفر و 100 هزار نفر و پانصد هزار نفر و یک میلیون و 20 میلیون و 100 میلیون؛ بلکه به تعداد تمام کسانی که در سراسر جهان زبان ما را می فهمند! خدیا ترا شکر و سپاس بی کران و بی پایان.

اینک بر ما و ملت عزیز ما واجب است که هر چه می توانیم معبود محبوب و یگانه و یکتا و بی همتا و منانمان را شکر و سپاس بی حد و حصر بنماییم؛ اللهم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک.

ابتدا شبکه نور سپس کلمه و وصال تا کنون انقلابی به پا کرده اند که ستمگران در خواب هم نمی دیدند. خبر شبکۀ چهارم هم امروز منتشر شد و برای اسم آن دارد نظر سنجی می شود. اما امروز و در این مقاله سخن ما از شبکۀ مبارک کلمه است.

از طرف خودم و یکایک اعضای خانواده بزرگ فارسی زبان به ویژه اهل سنت و نیز آزاد اندیشان جهان پیروزی شبکۀ کلمه را تبریک عرض می کنم.

به تک تک عوامل شبکه کلمه؛ به تمامی افراد و کارکنان شبکه کلمه؛ به تمامی نیروهای علمی و فنی شبکۀ کلمه؛ اعم از اینکه جلو دوربین یا پشت دوربین هستند؛ و به همۀ کسانی که به نوعی با کلمه همکاری و همدردی می کنند خسته نباشید می گویم و پیروزی کلمه را به همۀ شما تبریک عرض می کنم؛ شما الحمدلله پیروزید و از امروز می توانید پیروزی خود را جشن بگیرید.

به خصوص خدمت اساتید گرامی و برادران بزرگوار استاد سید عقیل هاشمی و استاد عبدالفتاح خدمتی؛ و استاد سید منصور حسینی؛ دست شما را به گرمی می فشارم و به یکایک شما تبریک عرض می کنم.

آرامش شما را به شما تبریک عرض می کنم؛ صبر و تحمل شما را به شما تبریک عرض می کنم؛ لبخند حکیمانه و داعیانۀ شما را به شما تبریک عرض می کنم.

پیروزی کلمه و سخن و منطق بر حق شما؛ بر شمشیر ظلم و شلاق ستم و خنجر جلاد و طناب دار و جرثقیل نمایش اعدام و گلوله عقده گشان و منطق بیمار کسانی که جز تکفیر و توهین و تهمت و تحقیر و دروغ و تلبیس چیزی بلد نیستند مبارک باد.

خدا را هزاران مرتبه شکر و سپاس که به شما توفیق داد در این مدت کم ثابت کنید؛ منطق شما پیروز است؛ ارادۀ شما پیروز است؛ صداقت و راستی شما پیروز است؛ عقیدۀ شما پیروز است؛

شما سفیران و مهندسان عمارت ایمان و اسلام خالص و وحدت و محبت و دوستی و صلح و اخوت و حسن ظن و صداقت و راستی و درستی و رحمت و مودت و هدایت و بشارت و سعادت و سایر خوبی ها و فضائل انساني هستيد که جامعه و ملت و بشریت به آن نیازمند است.

شما زبان گویای میلیون ها انسان خاموش در جامعۀ ما هستید، شما بیان کنندۀ درد و رنج میلیونها انسان بی رسانۀ جامعۀ ما هستید، یقینا میلیونها انسان آزاده در جامعۀ ما؛ که الزاما نام دین و مذهب خاصی هم بر آنها نیست قطعا اگر منبری داشتند و زبان و فرصتی داشتند:

همین چیزی را می گفتند که شما می گویید؛ همین دردی را بیان می کردند که شما بیان می کنید؛ همین گلستانی را آباد می کردند که شما آباد می کنید؛ همین چمنی را آبیاری می کردند که شما آبیاری می کنید.

اجازه دهید به شنوندگان و بینندگان شما هم سلام عرض کنم؛ و بگویم که شما نیز با تماشای این منبر معنوی و نورانی پیروزید؛ یقین داشته باشید که با نشستن پای منبر کلمه به سواد و دانش و معنویت خود می افزایید.

به بینندگان منتقد شما هم عرض می کنم که اگر به قصد فهمیدن و دانستن و یاد گرفتن انتقاد می کنید و می پرسید و بحث می کنید شما هم پیروزید؛ به کارتان ادامه دهید و نگران هیچ چیزی نباشید.

اگر احیانا سوء تفاهمی پیش می آید که همدیگر را نمی فهمید در پایان برنامه یکدیگر را ببخشید و برای هم دعای خیر کنید.

از سوی دیگر به همه تفرقه افکنان و بیماران قلبی جامعه؛ تسلیت عرض می کنم؛ به همۀ کسانی که درد و مرض دگماتیسم و انحصار طلبی؛ آنان را بیمار کرده و جز به باطل و خرافات نمی اندیشند؛ تسلیت عرض می کنم؛ به کسانی که جز به جنگ و تفرقه و نفاق و اختلاف نمی اندیشند! تسلیت عرض می کنم؛

به کسانی که جز به خرابی و ویرانی نمی اندیشند؛ جز به تکفیر دیگران فکر نمی کنند؛ جز زباله و خرابه های متعفن به چیز دیگری نمی اندیشند! جز به خراب کردن باغ، خشکاندن گلستان و ویران کردن چمن نمی اندیشند! تسلیت عرض می کنم؛

برای این بیماران قلبی جامعه دعا کنید (بینندگان گرامی هم دعا کنند) البته شما دارید درمان می کنید؛ ضمنا دعا هم بکنید شاید خداوند هدایت کند که اگر یک آیت الله و حجت الاسلام و دکتر عاقل هدایت شود از تمام بازارهای بورس و طلای جهان برای شما بهتر است.

پیام و عرض من به آن دسته از برادران و خواهران آزاد اندیشی که بر اساس قرآن و سنت صحیح و عقل و فطرت سالم تصمیم گرفته اند / یا می گیرند که مسیر زندگی شان را عوض کنند از شرک به توحید؛ از خرافات به عقلانیت؛ از بدعت به سنت؛ از سرگردانی به تعقل و اندیشه؛ از تاریکی به روشنایی؛ و از تقلید کور کورانه به درک و فهم و دلیل روی بیاورند تبریک خاص عرض می کنم.

خوشا به سعادت شما؛ خوشا به عقل و فهم و پویایی شما؛ شما واقعا برنده و همیشه پیروزید و برای فرزندان و خانواده و نسل های آینده خود نیز پیروزی خریدید/ و دارید می خرید. پس مبارکتان باد.

 

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *