امارت پيروزى ودولت ناکامى خود را اعلان نمود! — سید عبدالقهار فدایی

 

امارت پيروزى ودولت ناکامى خود را اعلان نمود!

 

سید عبدالقهار فدایی

 

وقتيکه ده سال پيش به تاريخ يازده هم سپتامبر سال ٢٠٠١ ميلادى يک سلسله عمليات جان نثارى بالاى مراکز مهم نظامى و تجارتى امريکا صورت گرفت و مسؤوليت اين حملات به دوش تنظيم جهادي القاعده مقيم افغانستان انداخته شد، با وجوديکه رهبر اين تنظيم شيخ اسامه رحمه الله در آن وقت از قبول کردن مسئوليت حملات مذکور اباء ورزيد، و امارت اسلامى افغانستان هم به دور خود با انکار هر نوع دست داشتن در عمليات مذکورآمادگى هر نوع کمک را در راه تحيقيقات در اين مورد اظهار داشت، مشروط بر اين که منافى با منافع علياى ملى و اسلامى کشور ما نباشد.

لکن بنا بر اطلاعات بعضى منابع معتمد حکومت امريکا از يک سال بدينسو مصروف طرح ريزى پلان و آمادگى نظامى براى هجوم وسيع بالاى کشور عزيز ما بود، و چونکه حملات ياده شده يک ممد خوبى براى آماده کردن افکار عامه ملت امريکا در مورد تجاوز بر کشور ما بود، لهذا به خاطر استفاده از همين چانس طلايى دولت امريکا به خلاف همه موازين با کمال غرور از انجام هرگونه مذاکرات مستقيم با طالبان در مورد موضوع مذکور انکار کرد، به دليل اينکه آنها امارت اسلامى را به رسميت نمى شناسد!!!

عجيبه عقل ومنطق!!! از افغانهاى غيور ميخواهد که مانند شيخ اسامه يک قهرمان و دوست صميمى آنها که در طول جهاد در مقابل روسها دوش بادوش همراى آنها در يک صف ويک سنگر با جان ومال فراوانى خود جهاد کرده اند، به امريکا تسليم کنند، ولکن مذاکرات را و در مورد همين مساله با دولت پاکستان انجام ميدهد، دولت مزدورى که در مقابل زورگويى قدرت مندان از انجام دادن هيچ عمل دريغ نمى کند!!!

جاى بسا شکر است که مسئولين امارت اسلامى عاشقان حکومت و چوکى نبودند، بلکه اشخاص نهايت غيور، ثابت قدم، وفادار به آرمانهاى بيش از يک و نيم مليون شهداى گلگون کفن ميهن، و پابند همه اصول اسلامى و ملى کشور بودند، و هيچگاه آماده انجام عملى نمى شدند که تشخص ملى و اسلامى کشور ما را مورد سوال قرار دهد، لهذا به فدا کردن جان، مال وقدرت خود آماده شدند ولکن از انجام هر آن عملى به صورت قاطع و جدى انکار کردند که در آينده باعث شرم و ننگ براى افغانهاى غيور ميشود.

دولت آمريکا و متحدينش آماده گيهاى جنگى از پيش و بطور پنهان شروع کرده خود را ديگر هم شدت بخشيد، و بسبب بسا ترس و بيمى که از طالبان داشتند به شکلى آمادگى وسيعى را ميگرفتند که گويا بالاى يک کشورى، که مثل خود شان داراى تکنالوجى و اسلحه هاى مدرن ميباشد، حمله مى ورزند!!!

در پهلوى آماده گيهاى نظامى، دولت امريکا، متحدين خارجى او و چاکراى افغانى اش دست به يک سلسله تبليغات زهراگينى زدند و ميخواستند که طالبان را از توانمنديهاى نظامى امريکا بترسانند تا از جنگ دست بردارند و بدون مقاومت تسليم شوند، به اندزه يى تبليغات کردند که تعدادى زيادى از مردم فکر ميکردند که حالا طالبان راه ديگرى ندارند، يا تسليم ميشوند و يا همه شان خوراک گرگان کوها ميشوند!

بالآخره به تاريخ هفتم ماه اکتوبر همين سال ائتلاف صليبيان جهان په سرکردگى امريکا در نيمه شب بالاى حريم مقدس ميهن عزيز ما يورش وحشيانه خود را آغاز کردند و به خلاف همه اصول شناخته شده جهان بمب هاى قسما قسم را مثل بارش بالاى کشور عزيز ما باريدند.

باز هم الحمد لله که مجاهدين و مسئولين دلير امارت اسلامى ما و خصوصا عاليقدر امير المؤمنين -حفظه الله- در همچو حالت ترس و بيم مثل کوها به جاى خود ثابت و استوار ماندند و از موقف دليرمندانه اولى خود يک سانتى هم عقب نشينى نکردند، و به خلاف همه پيش بينى هاى دوست و دشمن با کمال جرات و شجاعت در مقابل حملات هوايى صليبيها و حملات زمينى نوکران وچاکران افغانى آنها در حدود سي وشش روز مقاومت دليرمندانه اى را کردند که همه مردم دنيا را به حيرت در آورند!

طالبان با کمال غيرت مقاومت شديدى را کردند، لکن شايد اراده الله مقتدر وتوانا مى بود که اين لشکر پاک اسلام آهسته آهسته به عقب بروند و بالآخره کشور يک بار ديگر در دست دزدان ديرينه وحالا نوکران حلقه بگوش امريکا بيفتد، شايد الله پاک خواسته باشد که از يک سو آن مدعيان دروغين جهاد را امتحان کند که تا حالا به ضد طالبان باين بهانه مى جنگيدند که گويا طالبان به زعم آنها لشکر امريکا ميباشد، و از سوى ديگر غرور امريکا را به واسطه افغانها تحت قيادت طالبان بشکند و بالآخره يک بار ديگر زمام امور کشور را طالبان منحيث فاتحان امريکا به دست بگيرند که در آينده کدام زورگوى ديگرى جهان به طرف آنها به چشم بد نگاه کردن نتواند.

در روزهاى نزيک به آغاز تجاوز وحشيانه امريکا، خادم اسلام جناب عاليقدر امير المؤمنين يک سخن پرمحتواى را اظهار داشت که به گفته يک عالم مشهور عربستان سعودى عقيده اسلامى را به گونه عملى و در يک جمله بسيط به تمام مسلمانان جهان به شکلى تدريس کرد که متخصصين و مدرسين عقيده در صدها سال آن را نتوانسته بودند، فضيلتمآب فرمودند: ((از يک سو امريکا ما را به شکست وعيد ميدهد، و از سوى ديگر الله پاک ما را وعده نصرت داده اند، پس ما منتظر ميباشيم که کدام وعده تحقق ميابد، وقسم به الله، که هر گز تحقق نمى يابد مگر وعده الله پاک.!!!

در آن زمان بعض نويسنده ها و تحليگران ضعيف ايمان اين فرموده ايشان را به مسخره ميگرفتند، وميگفتند که او تا حالى توانمنديهاى امريکا را درک نه کرده و اصلا او نمى تواند که درک کند!

امروز که از آن تجاوز وحشيانه ده سال ميگذرد اين است تقريبا تمام صاحب نظران، دوست و دشمن به اين نتيجه رسيده اند که حالا همان وعده نصرت الله پاک تحقق يافته است و اين است امريکاى خونخوار روبه شکست سرتاسرى ميباشد، نزديک است که مجاهدين دلير امارت اسلامى تحت قيادت دليرمندانه همان امير المؤمنين متوکل على الله دامنه وحشت و بربريت صليبي را از ميهن عزيز ما بردارند، ويک بار ديگر کشور را با پياده کردن نظام عدل و رحمت و پر از برکت شريعت اسلامى مزين سازند.

به مناسبت فرارسيدن دهمين سالگرد تجاوز امريکا بر حريم پاک افغانستان امارت اسلامي ودولت کابل و باداران خارجى دولت اظهاراتى را کردند که گفته عنوان اين مقاله (امارت پيروزى و دولت ناکامى خود را اعلان نمود) را خود بخود ثابت ميسازد، امارت اسلامي به همين مناسبت يک اعلاميه را در سايت انترنيتى خود پخش کرده اند و در آن از پيروزى خود در ده سال گذشته ياد آورى کرده اند و در آينده نزديک تمناى پيروزى کامل و سرتاسرى را اظهار داشتند، در بخش آخرى اين اعلاميه آمده است: ((الحمد لله که مجاهدین با وسایل بسیار ابتدائی وناچیز اما با عزم و توکل راسخ ، مبارزه و جهادشان را برعلیه دشمن ادامه دادند ، عملیات جهادی شان را بتدریج وسیع نمودند ، در مقابل دشمن خود از تاکتیک های مختلف کار گرفته و قربانی های بیدریغی دادند که در نتیجه آن دشمنی را که برای اشغال همیشگی آمده بود به این امر مجبور نمودند که در مورد بیرون رفتن و عقب نشینی از این کشور غورو فکر نماید .

حال که از شروع تجاوز متکبرانه امریکا ده سال میگذرد ، در حالات ، موازنه های نظامی ، استراتیژی ها و افکار عمومی تغییرات اساسی رونما گشته است و ملت ها و صاحب نظران حقیقت بین در سطح جهان به این باور اند که باقی ماندن عساکر امریکایی در افغانستان ، برای آنان علاوه از مصارف اضافی ، ناکامی و شرمندگی دیگر هیچ نتیجه ای نخواهد داشت .

اینکه ده سال از جهاد سربلند ملت افغان برعلیه اشغال امریکایی می گذرد ، به ملت افغان خاطر نشان می سازیم که مانند ده سال گذشته نصرت الله جل جلاله همچنان با ماست ، اگر ما بحبل الله و ریسمان الهی چنگ زده و از نفاق ، اختلاف ، عجب و دیگر امراض مهلک خويش را محفوظ نگه بداریم ان شاء الله آن روز دور نیست که با نصرت الهی دشمن را مجبور به خروج وفرار کامل از افغانستان بکنيم)

در همين مورد کرزى رئيس اداره اجير کابل در ضمن بيانه خود از ناکامى وشکست خود وهمراهان متجاوز اش به صراحت ياد آورى کرد، وگفت: (ما در بخش آوردن امينت به افغانها سخت شکست خورده ايم و ناکام هستيم، و در اين ناکامى متحدين بين المللى ما همراى ما مکمل شريک هستند)

همچنان اوباما به مناسبت همين روز در ضمن سخراني خود از پيروزى هاى خود در برابر تنظيم القاعده ياد آورى کرده اند و در مورد افغانستان گفته اند که تا حالا ما چالش هاى بيسارى را پيش رو داريم!!!

بسيارى از تحليگران به اين باور اند که بافشارى اوباما در سخنرانيهاى اخيرش به پيروزيهاى آنها در برابر القاعده نشاندهى اين امر را ميکند که اوبه اين ترتيب ميخواهد که از يک سو ملت خود را از دست آوردهاى مهم طالبان غافل سازند، و از طرف ديگر به آنها خاطر نشان سازد که ما هدف عمده خود را، که از بين بردن تنظيم القاعده بود، نه طالبان، بدست آورديم، و به اين ترتيب اومى کوشد که براى شکست وگريخت آينده نيروهاى آنها از افغانستان اذهان ملت خود را تا يک آندازه آماده کند، وخود را از ملامتى آنها نجات دهد.

همچنان يک قوماندان سابقه امريکا در افغانستان جنرال مککريستل در مورد ناکامى دولت خود ميگويد: ((ديدگاه آمريكا در هنگام حمله به افغانستان به شكل «وحشت آوري ساده انگارانه» بود. اكنون نيز پس از گذشت 10 سال به آن حد از دانش در خصوص افغانستان نرسيده است كه بتواند جنگ را به نتيجه برساند.

اين جنرال متقاعد ارتش آمريكا در ادامه تصريح كرد كه نيروهاي ارتش آمريكا به همراه متحدان خود از ناتو تنها به اندكي بيش از 50 درصد از اهداف خود در افغانستان دست يافته اند).

همچنان رابرت گيتس وزير دفاع اسبق امريکا سال گذشته در حين ديدار آخرى خود از يک انستيتيوت حربى در امريکا در ضمن سخنرانى خود گفت: ( سخن آخرى وتوصيه من به شما اين است که بايد در آيند بايد متوجه باشيم، کسانيکه به حکومت مشوره جنگ مثل مشوره جنگ افغانستان ميدهند بايد اولتر اعصاب آنها معاينه شود که کدام مشکلى نداشته باشد… نامبرده افزود: مشوره جنگ کنونى افغانستان را يک عده جنرالان پايين رتبه به رئيس جمهور بوش دادند که حالا راه بيرون رفت از اين مشکل از همه ما گم است!!!)

با مطالعه اوضاع ده سال گذشته کشور، از روزهاى اول تجاوز تا امروز، وبا در نظر داشت اين اظهارات اخير طالبان، کرزى، اوباما، مککريستل و گيتس وبا در نظر گرفتن اوضاع کنونى و روزمره کشور گفته ميتوانيم که اشغال دايمى ميهن ما توسط قواى اجنبى و اجيران ذليل شان يک امر کاملا امکان ناپذير و محال است، و عنقريب حکومت آينده افغانستان امارت اسلامى و تحت قيادت طالبان ميباشد.

و با استفاده از اين فرصت من (نويسنده مقاله) از همين حالا به همه هموطنان غيور ومسلمان خود قيام امارت اسلامى آينده کشور را تبريک ميگويم، از الله قادر وتوانا ميخواهم که هر چه زود تر اين ارمان ملت قهرمان ما را بر آورده سازد و با قيام نظام عادل و پر از برکت شريعت اسلامي زخم هاى ملت رنجديده مارا التيام بخشد.

و ما ذلک على الله بعزيز.

نويسنده: سيد عبد القهار فدايي

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *