شب یلدای مادروطن و آغاز سال نو عیسوی — انجنیر فضل احمد افغان

 

شب یلدای مادروطن و آغاز سال نو عیسوی

 

انجنیر فضل احمد افغان

 

امشب بیست و یکم ماۀ دیسمبر مصادف به درازترین شب سال است که درقبالش روزهای روشن و طولانی میباشد و بخاطر داریم که سی و دوسال قبل در همین شبهای  تار بود که طیارات غول پیکر با صدای مدهش مهمات ثقیله نظامی و قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت را به کابل عزیز وارد و اشغال مادروطن عزیز ما را رسمآ بنام مرحله نوین با انقلاب نا میمون ثور چنان گره زد که سی ودو سال از آن میگذرد اما تا حال ملت مظلوم افغان هنوزهم در حالت نهایت رقتبار تحت سلطه اغیار به امید ختم شب طولانی و آغاز فردای روشن آزادی و شگوفانی مادروطن عزیز میباشد.

هموطنان نهایت گرامی با عرض سلامهای آکنده از محبت سال نو عیسوی 2012 را به امید ختم شب ظلمانی سیاه و طولانی سی و دو ساله و روشنی و حدت ملت افغان برای آزادی مادروطن عزیزما افغا نستان  یکپارچه  و خوشبختی  با سعات هموطنان رنجدیده و بلاکشیده از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرضمیدارم . خداوند نگهبان افغانستان عزیز یکپارچه و ملت نجیب و قهرمان افغان باشد. با عرض حرمت. انجنیر فضل احمد افغان.

برتش کولمبیا کانادا.21دسمبر 2011م.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *