کتاب (افغانستان و علامه اقبال) — دکتور محمد حلیم تنویر

 

کتاب (افغانستان و علامه اقبال)

 

دکتور محمد حلیم تنویر

 

کتاب (افغانستان و علامه اقبال) نوشته نګارنده توسط انتشارات ایکس لیبرز در لندن به نشر رسیده است. توجه شما دوستان را به مطالعه این کتاب معطوف میدارم:

 

http://www2.xlibris.com/books/webimages/wd/uk/303165/

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *