سلسله پیام رهبر (بخش های اول، دوم وسوم)— احمد طارق فیض

 

 

سلسله پیام رهبر(بخش اول)

 

ما برای اعمار مجدد یک افغانستان قوی وارد کار خواهیم شد

 

ارسالی: احمد طارق فیض

 

او لین کاری که شما بعد از خروج خارجی ها انجام خواهید داد، چه خواهد بود؟ (مجله شترون)

ما تمام افغانان را به اتحاد دعودت می کنیم  و به آنها توصیه می کنیم تا متقابلا از انتقام صرف نظر کنند.

ما برای اعمار مجدد یک افغانستان قوی وارد کار خواهیم شد، که در آن تمام افغان ها مانند برادران و خواهران دريک  فضای مملو از اعتماد و امنیت یکجا زندکی نموده، حیات و کرامت هر فرد از هرنوع تعرض مصؤن باشد. ما مردم ما را فرا خواهیم خواند، تا هرنوع مداخلۀ بیگانه و خاصتا مداخلۀ همسایگان را دفع نمایند.

                                        برادر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان

 

همانطوریکه خواننده گرامی در پیام رهبر مطالعه می نماید حزب اسلامی افغانستان باورمند بر اتحاد و همبستگی اقوام افتاده در بستر افغانستان می باشد. هیچ قومی را برتر و دیگری را پائین تر نمیداند بلکه همه اقوام بزرگ در جغرافیای افغانستان که ملت مومن و بزرگ افغان را تشکیل میدهند باهم برادر و برابر اند. قطعا حزب اسلامی جریانات را که قوم و سمت ستیز هستند و با هویت کذابانه و بی اساس دین ستیزی، ارزش ستیزی، فرهنگ ستیزی و هویت ستیزی را پیشه نموده اند محکوم میکند. در جامعه محافظه کار و دین محور و در بین مردمان خدا باور و اسلام پسند همچو جریانات تخریش کننده جا ندارد. به همین خاطر امیر بزرگوار حزب اسلامی افغانستان با الهام از متون دینی و درایت سیاسی افغانان گرامی را توصیه میکند تا از (من) بگذرند (ما) شوند، تفاوت های کوچک را کنار گذارند و تاکید بر مشترکات نمایند که تاثیر مستقیم بر سرنوشت جامعه و نسل های آینده کشور دارد.

 مسیر مبارزات فرزندان همیشه قهرمان افغان از آدرس حزب اسلامی در واقع تجربه نمودن افغانستان آزاد و مستقل، افغانستانی که خانه امن و امید برای اتباعش باشد و در آن مصئونیت تک تک از اولاد وطن حفظ باشد و متضمن آینده بهتر، اید آل و آرمانی برای تمام افغانان می باشد. افغانستان قوی  که در آن باور های مردم، ارزشهای اسلامی، منافع ملت حفظ باشد و زعیم جامعه در نظام اسلام محور مردم سالار با به تمثیل گذاشتن اراده ملت به زعامت رسیده باشد و همواره و همیشه در خدمت جامعه و ملت باشد. برای رسیدن به چنین یک افغانستان قوی باید تمام نهاد ها، جریانات سیاسی وطن دوست، قاطبه ملت متدین، شریف و میهن دوست افغان دست بدست هم بدهند.

نقطه اخیر اینکه افغانستان قوی، مستقل و پاک از وجود نیرو های بیگانه و اجنبی که زعیم آن توسط ملت به اریکه قدرت رسیده باشد و خدمت به مردم را هدف اولی و آخری خود بداند، چنین یک افغانستان برای بیگانگان قابل تحمل نیست. بعضی از کشور های منطقه بشمول همسایه های افغانستان از جنگ بحیث جنگ در کشور نفع میبرند بنا آنها هیچگاه روادار صلح و تامین امنیت نیستند بلکه بهر شکل ممکن سعی می روزند تا آتش جنگ خانمانسوز که هیزم آن افغانان مظلوم و رنج کشیده است تداوم یابد تا منافع غیر اخلاقی و استعماری شان حفظ باشد. بنا افغانان گرامی باید توطئه های بیگانگان را درک کنند و بشکل متحدانه در مقابل هر آن اقدامات و جریانات موقف گیرند که خواهان تقابل دو افغان هستند و هنوز هم تشنه خون افغانان می باشند. همانطوریکه امیر بزرگوار حزب اسلامی افغانستان اشاره نموده اند افغانان گرامی همه باید متحد و یک صدا شوند برای دفاع از توطئه های بیگانه بخصوص همسایگان افغانستان. باوجودیکه افغانها اراده ضرر رساندن به همسایه های خود را ندارد اما متاسفانه آنها همیشه سیاست های غیر اخلاقی و منفعت جویانه در قبال افغانستان داشته اند.

 

——————————————————————————————

 

سلسله پیام رهبر (بخش دوم)

 

توصیه  امیر حزب اسلامی به پاسداران دین و حریم ملت افغان

 

ارسالی: احمد طارق فیض

 

به مجاهدين مخلص راه اسلام لازم است كه تمامى توجه خود را به طرف دشمن اصلى متمركز بسازند، به جنگ هاى چريكى، كمين ها و در گذاشتن بم ها براى گزمه ها و كاروانهاى دشمن تركيز نمايند، نه به ديگر جبهات خود را مصروف نموده و نه به كارهاى ديگر امكانات شان را ضايع بسازند، بايد مطئمن باشند كه با همين روش مى توانند دشمن را از پا در آورده و با شكست مواجه كنند، ايشان بايد به پيشگاه خدا و ملت  به صورت مكرر و الفاظ واضح از آن كسانى برائت و بيزارى خود  را اعلان كنند كه مردم بى گناه را مى كشند، در مساجد انفجارات مى كنند، مدارس  و مكاتب را ويران مى كنند، ملاها و معلمين را مى كشند، و به خاطر پول اشخاص و فرزندان شانرا اختطاف مى كنند، ملت بايد بداند كه اين كار را مجاهدين نه بلكه دشمنان، مزدوران افغانى ايشان، جنايتكاران، دزدان و مفسدين مى كنند، به اين نيت و هدف كه مجاهدين را بدنام كنند.

                                                                امیر بزرگوار حزب اسلامی برادر حکمتیار

 

اگر روزانه مجاهدین در هر ولایت تنها یک عراده موتر نیرو های متجاوز و اشغالگر ر ا از بین ببرد مجموعا روزانه ۳۴ عراده موتر نیرو های خارجی از بین میرود. اگر بشکل اوسط هر موتر حامل  چهار عسکر خارجی باشد در آنصورت  تلفات نیرو های بیگانه  در روز  ۱۳۶ عسکر ،  در ماه ۴۰۸۰ عسکر و در سال ۴۸۹۶۰ عسکر خارجی در افغانستان از بین میرود.  خوب اگر روزانه از بین بردن یک عراده موتر در هر ولایت عملی نیست، مجاهدین هر ولایت هفته یک عراده موتر نیرو های متجاوز را از بین ببرند. بر اساس این محاسبه تلفات نیرو های بیگانه در هر هفته ۱۳۶ عسکر، در ماه ۵۴۴ عسکر و در سال به ۶۵۲۸عسکر میرسد. هدف از محاسبه بالا اینکه، همانطور رهبر بزرگوار حزب اسلامی افغانستان متذکر شدند مجاهدین میتوانند با تمرکز بر جنگهای چریکی، کمین ها  و گذاشتن بم ها برای گزمه و کاروانهای نظامی و لوژیستکی نیرو های متجاوز و اشغالگر را از پا در آورند. بدون اینکه کوچکترین آسیب به مردم عوام برسد و یا اینکه شهر های پر ازدحام را به میدان معرکه مبدل کنند.

جوانان مومن که از شیر مادر و قله های سر بفلک کشیده مامن وطن آزادگی و آزاد زیستن را به عاریت برده اند و شور بکمال رسیده ایمان و آزادگی اینها را واداشته تا سبیل عزت و آزادگی را بر خیمه پوسیده اشغال ترجیح بدهند، قبل از همه چیز مجاهدین گرامی باید بدانند آنها پاسداران دین، عقیده، ارزشهای اخلاقی، حریم ملت، جان و نوامیس مردم می باشند. درین جای شک نیست لوث کثیف متجاوز را از مهد اسلام پسندان پاک کردن، به استقلال رسیدن و تجربه نمودن نظام دین محور که تمام ارزشهای اسلامی، اجتماعی، فرهنگی و ملی ملت ما در آن حفظ باشد هدف جهاد و مبارزه مجاهدین و بهترین فرزندان ملت افغان می باشد. اما برای رسیدن به اهداف متعالی و آرمان ملت مجاهد و شهید پرور افغان باید بهترین راه ها را انتخاب کرد که هم طرف تائید اسلام  باشد و هم طرف رضایت مردم . مطبوعات در خدمت بیگانه همواره بمباردمان تبلیعاتی دارند و میخواهند طوری برای مردم تصویر مهیب و ترسناک از مجاهدین نشان بدهند تا با ایجاد ترس و رهب و آوردن فشار روحی، مردم را وادارند تا زندگی زیر خیمه پوسیده اشغال را تحمل نمایند. بنا پاسدران ارزشهای اخلاقی و نوامیس ملی بشکل مکرر و همیشه مردم را اطمینان بدهند که مجاهدین، فرزندان امین و برخواسته از متن آنها می باشد و حفاظت و پاسداری از سر و مال آنها مسئوولیت ایمانی و اجتماعی مبارزین خفته در سنگر است. مجاهدین جدا از ملت نیست و نباید هم باشد تصورات پوشالی و غیر واقعی زاده اذهان مریض و مغرض بیگانگان است که میخواهند از طریق مطبوعات در خدمت بیگانه آنرا در خورد افغانان گرامی بدهند.

نقطه اخیر اینکه پاسداران جان برکف، متعهد و پابند بر باور ها و ارزشهای دینی مانند قائد بزرگوار شان با ثبات ایمانی جراات مندانه در حضور خدا و ملت رنج دیده افغان اعلان بیزاری و برائت از هر گونه جنایت، قتل و کشتار مردم بی گناه، تخریب و انفجار در مساجد، ویرانی مکاتب و مدارس، ترور شخصیت ها، معلمین، ملا ها و …… غیره نمایند. آنقدر این موقف اخلاقی و اسلامی در حضور مردم بازگو شود تا ملت بزرگوار افغان به این درک برسد که مجاهدین هدفمند کشتن انسانهای بیگنان، تخریب مکاتب و مساجد، کشتن معلمین و ملاها را شنه و منافی اهداف متعالی و ارزشهای دینی خود میدانند و هر گز به همچو جنایت دست نخواهند زد باید هم دست نزنند چون اینها ملهم از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند.

 

——————————————————————————————

 

 

سلسله پیام رهبر  (بخش سوم)

 

ما با تمام نيرو و توان خويش از وجب وجب سرزمين افغانستان دفاع خواهيم كرد

 

 

ارسالی: احمد طارق فیض

 

شرق الاوسط: همه میدانند كه شما نقش ممتاز نظامي در افغانستان داشته ايد، پس در حكومت آينده چه نقشي را خواهيد داشت؟

 

ما با تمام نيرو و توان خويش از وجب وجب سرزمين افغانستان دفاع خواهيم كرد و نقش حزب اسلامي در دفاع از اسلام و مقدسات ما همانگونه خواهد بود كه در دوران جنگ افغانستان با روسها بوده است. و ما میخواهيم نقش ما در حكومت از جانب مردم و در نتيجه انتخابات مشخص شود.

 برادر حکمتیار امیر حزب اسلامی افغانستان

 

حزب اسلامی افغانستان برخواسته از متن ملت افغان و توسط جوانان متدین، آگاه، آینده نگر، امین بر ارزشهای اخلاقی و هویت فرهنگی جامعه در صحن پوهنتون کابل تاسیس شد. در آغاز بنام نهضت جوانان مسلمان شروع به فعالیت نمود بیشتر در چهره جریان عقلانیت دینی عرض اندام نمود. یعنی در جستجوی پاسخ عقلانی با پشتوانه دینی برای سوالات دین ستیزان و اسلام ستیزان بودند و پاسداری از مقدسات، تاریخ، هویت دینی و فرهنگی جامعه در مقابل تهاجم فرهنگی و اندیشوی بیگانه را جزء از اهداف و مسئوولیت های اولیه خود میدانستند. اما همزمان مبارزه شان بر ضد استبداد، تجربه نمودن نظام دین محور مردم سالار و ویرایش و پیرایش دین متمرکز بود.

بعد از کودتای کمونستان و اشغال کشور توسط قشون سرخ شوروی نخستین پرچمداران مجاهدین حزب اسلامی بودند که در دفاع از دین و عقیده، نوامیس ملی و حریم کشور ، و دفاع از سر و جان افغانها سنگر جهاد را پهن نمودند و درین راه قربانی، شهادت ها، و از دست دادن بهترین فرزندان نهضت را متقبل شدند. حزب اسلامی افغانستان در دوران تجاوز شوروی بیشتر از ۶۰ فیصد جبهات جهادی را بر علیه متجاوزین و اشغالگران هدایت میکرد و در شکست متجاوزین کمونست از هر تنظیم و گروهک بیشتر سهم داشت.

خواننده گرامی همانطوریکه در پیام رهبر میخوانید حزب اسلامی  هیچگاهی فرق بین تجاوز قشون سرخ شوروی و نیرو های صلیبی نژاد سفید تبار غربی نگذاشته است. دفاع از باور ها و ارزشهای دینی، آزادی و استقلال کشور، ارزشهای اخلاقی و هویت فرهنگی جامعه، و مبارزه علیه متجاوزین و اشغالگران در قالب اهداف نزد حزب اسلامی مطرح می باشد. به همین سبب قبل از دخول عساکر متجاوز و اشغالگر صلیبی رهبر و امیر مومن بر خدا و رسول و متعهد بر قرآن حزب اسلامی در پاسخ ژورنالست شرق الاوسط میگوید (ما با تمام نیرو و توان خویش از وجب وجب سرزمین افغانستان دفاع خواهیم کرد و نقش حزب اسلامی در دفاع از اسلام و مقدسات ما همانگونه خواهد بود که در دوران جنگ افغانستان با روسها بوده است). این اظهارات دقیقا زمانی در مطبوعات بازتاب داده میشود که در داخل، خطوط دفاعی طالبان یکی پس دیگر توسط ابم افگن های امریکایی ها منهدم میشود و نیرو های معامله گر قدرت طلب جبهه شمال بحیث پیش قدم تانک های صلیبی به همکاری متجاوزین میپردازند. بنا هموطنان گرامی مطمئن باشند، حزب اسلامی هیچگاهی با بیگانه روی ارزشهای دینی، نوامیس ملی، منافع علیای کشور معامله نکرده و نخواهد کرد. هدف از دید و بازدید های اخیر با مقامات حکومت کابل و نیرو های خارجی در واقع باز گو نمودن موقف حزب اسلامی برای آنها و زمینه را مساعد ساختن تا خروج نیرو های خارجی منتج به نظام دین محور مردم سالار شود، نظامیکه متضمن منافع ملی، استقلال و آزادی کشور و آینده بهتر به مردم درد دیده ما باشند. نظامیکه عدالت اجتماعی را در جامعه حاکم نماید و شرایط مطلوب سیاسی را برای تمام احزاب مساعد سازد تا بر اساس فرموده رهبر بزرگوار حزب اسلامی ملت تعین کننده نقش احزاب در حکومت های آینده باشند.

 

پایان

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *