دیموکراسی ودِين بازی احمدی نژاد — استاد حمید عطا

 

دیموکراسی ودِين بازی احمدی نژاد

 

 

حمید عطا

31-01-2012

 

 

تقریبا یکسالی میشود که کشور زیبای سوریه  دستخوش امواج هرج و مرجی است که ناشی از وزیدن باد های تغییر در شرق میانه میباشد. باد ها و طوفان هایی که کهنه درختان فرسوده استبدادی تونس، مصر و لبیا را از ریشه بدور انداخت  و در یمن هم در حال نیمه جان قرار گرفته است . گرچه برای حفاظت از این پوسیده درختان مصیبت بار، حلقاتی از زشت ترین و بدنام ترین نهادهای حاکم درجهان هالۀ از حصار ظاهرا غیر قابل نفوذ کشیده بودند تا بتوانند در عمر این بد بوته ها کوتاهی نیامده و برای مدت مدیدی در خدمت انها و برخلاف مصالح و ارمانهای مردمشان قرار داشته باشند.

سقوط غیر منتظرۀ این رژیمهای استبدادی در کنار دوستان ، دشمنان و حتی تماشاگران شان را نیز بحیرت در اورد ، از همین جهت رژیم های سلطه گر جهانی که حامی انها بودند در تفسیر این تغییرات  به توجیهات مختلفی ؛ واقعی و غیر واقعی پرداختند. تعدادی هم کاذبانه فضل و احسان انرا  بگردن خود اویخته و  این تغییرات را ناشی از  الهام گرفتن از انقلاب … ! خودشان دانستند وسنگ گران آنرا به سینه زدن شروع کردند.

 

رژیم استبدادی ایران که در ستمگری  و تجاوز بر حریم ملت خودش و انسانیت  دست  رژیم های ساقط شده در شمال افریقا را از پشت بسته است ، بعد از سقوط بن علی دیکتاتور تونسی و در پی ان سقوط دیکتاتور مصری حسنی مبارک، در هر مناسبتی میکوشیدند تا بمردم جهان و انانیکه از سقوط این ستمگران شاد شده اند  نشان دهند که آنها نتنها با این تغییرات همصدا، بلکه انها بودند که مُلهم و تلقین کننده برای چنین تغییراتی شدند.

وقتی حرکت بادهای تغییر به سرحدات لیبیا رسید حکومت ایران دیگر از سنگ بسینه زدن حمایت از انقلاب مردمی دست کشید بلکه در کمک کردن مخفیانه  به رژیم فاسد و دیکتاتور قذافی دریغی نکرد. وقتی جریان تغییرات به سرزمین سوریه رسید، رژیم سرکوبگر در ایران با تمام قوایش برضد مردم قرار گرفته و همچو خود رژیم حاکم برسوریه زیر بهانۀ  سنگر مقاومت در برابر اسرائیل، بر مردم بیدفاع و مظلوم سوری که از ستم رژیم خانواده  اسد حدود نیم قرن زجر میکشند، قرار گرفت.

شاید این تغییرات  پیامد های آنی نا خوش آیندی داشته باشند اما بدون شک که آینده های خوبی رادر قفایش باخود دارد.

 

روز یکشنبه 29 -01-2012  به سلسلۀ حرکات و فعالیت های فریبکارانه همیشگی، کنفرانسی در تهران زیرنام بیداری اسلامی  دائر گردید که از ان برای اغفال مردم سادۀ مسلمان که بدبختانه همیشه فریب شعارهای فریبکارانه را خورده اند، بار دیگر کار گرفته شد.

آنچه در این تجمع دام گونه رژیم آخوندی  توجه مرا بخود جلب نمود سخنانی بود از احمدی نژاد که بخاطر دفاع از رژیم فاسد سوری که منافع نامقدس شان انها را بهم متحد ساخته است، در این کنفرانس بیرون داد. جناب احمدی نژاد که گفته قبلی شان در مورد احترام به ارادۀ مردم را در حرکات مردمی در شمال افریقا  در زیر پایشان مخفی کرده بودند، این شورش مردمی را در سوریه  ناشی از مداخله امریکایی ها و صهیونیست ها دانسته  وآنرا محکوم کرد. چنانچه امریکا و اسرائیل را به این نام که  انها دست به تحریک  اشوب های قومی ومذهبی در منطقه میزنند مورد انتقاد قرار داد .

درین شکی نیست که امریکایی ها و صهیونیست ها و خیلی های دیگر برای تحقق اهداف شان از تفرقه های مذهبی و قومی استفاده میکنند اما نباید فراموش کرد که بروی کار اوردن  رژیم اخوندی در ایران آنهم  بقیمت ازبین بردن  دوست نزدیک سابقه شان، شاه ایران خود یکی از همین پروژه هااست تا قضایای مذهبی در منطقه بحد غیرقابل تحمل رسیده و سبب انفجار بزرگی در منطقه و در میان مسلمانان گردد. ما شاهد بودیم که برای بقای این رژیم آخوندی و قوت دادن به ان حتی همین امریکا " شیطان بزرگ " با ارسال کمک های تسلیحاتی ( ایران گیت ) به رژیم  مانع از سقوط ان در برابر عراق گردیدند ، البته صهیونستان اسرائیل نیز در ارسال اسلحه کوتاهی نکردند، که افشاشدن یکی از بزرگان اسرائیلی در معامله سلاح با ایران سبب شد تا اورا بمحاکمه هم بکشانند.

ولی ایا خود ایران دستکمیی از امریکایی ها و صهیونست ها در دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی دارد؟، ابدا نه، عملکرد های این دولت در افغانستان وعراق و دیگر کشور های منطقه چهرۀ زشت انرا بخوبی روشن میسازد.

بهانه اینکه رژیم سوريه با اسرائیل در مقابله وجنگ است  جز حيله و وسیله یی برای توجیه عملکرد و بقایش بر قدرت چیزی دیگری بیش نیست ، رژیم حاکم بر ایران که با رژیم سوریه در ستمگری و شعار ضدیت با اسرائیل و غرب شریک است  اکنون مردم ازاده و سرکوب شده سوریه را بوابسته بودن به اسرائیل و غرب متهم میکند . اگر این که مخالفینی رژیم در غرب اقامت گزیده اند دلیل وابستگی انان به غرب باشد، پس اقامت انداختن اقای خمینی در فرانسه و از انجا شعار برضد رژیم شاه سردادن ، ویا امدن طرفداران رژیم ایران برتانک و طیاره امریکایی در عراق را چه توجیهی میکنند.

در طول حدود نیم قرن اشغال جولان سوریه از سوی اسرائیل نتنها سوریه کاری برای ازاد سازی ان نکرد بلکه هرپایی که درمخالفت با اسرائیل در منطقۀ حدودی ان گذاشته میشد از سوی رژیم  سوریه قطع میگردید. از همینجا است که رامی مخلوف پسر خاله بشار اسد در مصاحبه میگوید اگر رژیم در سوریه متزلزل شود  امنیت اسرائیل زیر خطر قرار میگیرد!، این اظهارات مقام بلند رژیم سوریه را که شاید در حالت نا آگاهی از پیامد های ان گفته شده بود بعدها خواستند به شیوه ها و تعبیرات متنوعی توجیه کنند ولی جایی را نگرفت.

 

احمدی نژاد از نبود انتخابات در کشور هایی از منطقه یاد کرد، که سخنی است بجا ولی با هدف باطل. اگر به اجرا در اوردن تنها انتخابات دلالت برمشروعیت رژیم کند ، پس رژیم  بن علی ، حسنی مبارک و حتی صدام حسین و همین رژیم خودش، باید گل های دیموکراسی میبودند، زیرا در این رژیم ها همه  انتخابات و ریفرندم هایی که براه افتید در برخی از انها تا 99% هم مؤید حاکم و رژیم وی نشان داده شد، اما آن همه طرفداران قلابی نتواستند جلو حرکت مردم دستخالی را بگيرند. برقراری خود اقای احمدی نژاد برای بار دوم که همچو انتخابات  بن علی ، حسنی مبارک و صدام حسین همراه با تزویر وفریب بود نمیتواند به وی حق نقد را برانجام ندهندگان انتخابات در دیگر کشور ها را بدهد. در ان کشور ها که با بازی کردن با آراء مردم دیموکراسی را مورد سؤ استفاده قرار نمیدهند.

 

اقای احمدی نژاد حقیقت دیگری را نیز بزبان راند که : دیموکراسی از میله تفنگ امریکایی ها و دوستانشان بیرون نمیشود !. در ورای این حقیقت بازهم احمدی نژاد خواست هدف ناحق خود را به پیش تیله کند، مگرهمین اقای احمدی نژاد ( بصفت عضو برجسته رژیم در انزمان ) و شرکایشان نبودند که در آوردن " دیموکراسی !" بربالهای جت های امریکایی و میله های تانکهای امریکایی، با امریکایی ها صحبت کردند و بعد از پیاده شدن این " دیموکراسی !" بیشتر ازهمه، رژیم اقای احمدی نژاد برآن " دیموکراسی ! "، و بر نشانده شدگان بر قدرت در عراق توسط امریکائیها  مهر تأیید گذاشتند. پس با کدام حیایی از دیموکراسی اورده شده با میله تفنگ و آتش حرف میزند؟.

 

یکی از بزرگترین ترفند های رژیم در ایران پس از انقلاب استفاده از نام دین است که برای فریب مردم در داخل و خارج از ایران، و برای پیشبرد اهداف خاص این رژیم دیکتاتوری بکار برده میشود، وقت و ناوقت زیر نام دین فعالیت های فریبکارانه را براه انداختن، اما در داخل ذبح مردم و دیگر اندیشان و در پیشاپیش انان هم دینان خودشان که در طریقه و شیوه مذهبی با ایشان اختلاف دارند یکی از شناخته شده ترین خصلت های این رژیم را بیان میکند.

استبداد و ستمگری در هرجا و زیر هر نامی که باشد همه یکی است ، اگر بنام دین و مذهب باشد یا بنام سوسیالیزم و لیبرالیزم و …. همه همان تیغی خون خواری است که از نوشیدن خون بیگناهان بحیاتشان ادامه میدهند. اگر در کشورهای سوسیالیستی دیروز  دیگر اندیشان را  در دیگی بنام امپریالیزم و سرمایه داری غوطه داده بعدا ذبح میکردند، در حکومت های استبدادی بنام دین و مذهب ، دیگران را بنام ضد دین و مذهب حاکم  ذبح میکنند، چنانچه دنیای یک قطبه سرمایه داری هم بنام  تروریست شروع به ذبح بیگناهان کرده اند. البته با مدنظر داشت اینکه در جمهوری اسلامی ایران قربانی بدبخت رابعد ازمتهم سازی بخدمتگذاری به امریکا و اسرائیل  " چه مرد باشد یازن"   یک چاشنی تجاوز جنسی نموده ، چون بگمان باطل ایشان ثواب !! دارد، سپس وی را بسلاخی میبرند.

 

در بعضی از کشورها همچو ایران ضدیت با غرب سرمایه داری و امپریالیست و یا اسرائیل بهانه شده تا هرکسی که برعلیه وحشیگری هایشان قرار گرفت وی را به ان متهم نموده نابودش کنند ، و شاید دور نباشد که رژیم آخوندی ایران شانه به شانه با همین امریکایی های شیطان بزرگ  و صهیونیست های اسرائیلی دیده شوند که جامهایی بسر سلامتی همدیگر بالا کنند، نمیگویم شراب الکولی میخورند! چون حرام است. بلکه جام اب انگور و انار ! شان را با واین و … نامسلمانان بهم میزنند.

 

او خون رزان خورد و تو خون کسان        انصاف بده ! کدام خوانخواره ترید

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *