گفت وشنود با محمد ولی شاهپور رییس اتحادیۀ انجمنهای افغانها درکشور شاهی هالند — فضل الرحیم رحیم

 

گفت وشنود با محمد ولی شاهپور رییس اتحادیۀ انجمنهای افغانها درکشور شاهی هالند

 

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

 

آقای ولی محمد شاهپور ، سلام ،

از این که برای انجام گفت و شنود موافقت نمودید از شما تک دنیا تشکر .

رحیم – چی بهتر که قبل از آغاز گفت و شنود برای خواننده گان گرانقدر خود را معرفی نماید .

شاهپور –  نخست میخواهم از شما صمیمانه سپاسگزاری نمایم که زمینه معرفی ام را با هموطنانم مساعد ساختید، ثانیأ از فعالیت های فرهنگی  شما در عرصه های مختلف ادبی و به ویژه شناسایی چهره های نخبه اجتماعی، فرهنگی، ادبی  برای جامعه مهاجر افغانی در اروپا و داخل کشورخرسندم و آرزوی موفقیتهای بیشتر شما را در این راستا تمنا مینمایم.

ولی محمد شاهپورهستم 44 بهار زنده گی ام را با آرزوهای فراوان آغاز نمودم ، در ولسوالی شادآب و سرسبزنجراب ولایت کاپیسا به دنیا آمدم ازدواج کرده ام و ثمرهء آن 4 فرزند نازنینم میباشد ، بعد از سپری نمودن دوره ابتداییه شامل لیسه نظامی (حربی ښوونځی) شدم و سند فراغت آن موسسه تعلیمی کشور را که در میان فارغ التحصیلان آن به افغانستان کوچک مشهوربود بدست آوردم ،

 

تحصیلات عالی ام  را در پوهنځی سیاسی حربی پوهنتون به پایان رسانیده و بعد از فراغت مانند سایرهمطقارانم وارد

کارزار خدمت صادقانه به میهن عزیزم گردیدم ، مدت بیشتر از 10 سال در ُپستهای اداری و تدریسی موسسات تحصیلی اردوی افغانستان چون پوهنتون عالی نظامی سیاسی ، حربی پوهنتون و حربی ښوونځی  مصدر خدمت شدم ، 14 سال میشود که در ایام غربت در کشور شاهی هالند با فامیلم زنده گی مینمایم.

 

رحیم – درمورد غربت احساس من این است که ، غربت برای نسل اول دردی است بین دیروز وامروز اش ، برای نسل دوم خاطره يی است برای تجلیل های متدوام و برای نسل سوم یادگاری است از گذشته گان . برای شما که در شمار نسل اول مهاجران قرار دارید زنده گی در غربت یعنی چی ؟

شاهپور –  فلسفه مهاجرت در تاریخ بشریت سابقه کهن دارد و درد آن برای تمام انسانهای که زادگاه اصلی خویشرا بنابر جبر زمان ترک و در گوشه یی دیگری از جهان برای خویش وطن دومی ساخته اند مشترک است ، احساس من به این پدیده اجباری همان گونه است که شما در پرسش خویش به آن اشاره نموده اید ،نسل اول مشکل ترین مراحل سازگاری با این پدیده را میکشد و رنج آنها نسبت به نسلهای بعدی بغرنج و طاقت فرسا است زیرا این نسل نیمه یی از زنده گی خویشرا در بسترگرم خانواده گی و فرهنگی سرزمین آبایی خویش سپری نموده که تا پایان عمر آنرا فراموش نمی کند ، آمیزش با جامعه جدید وپدیده های ماحول آن کاریست بسا مشکل ، اما اگر فرد مهاجر درک نمایید که دیگر راهی برای بازگشتش برای مدت های طولانی به میهن اصلی اش وجود ندارد ، آنگاه در تلاش  میشود که برای خود و نسل های بعدی خویش جایگاه مناسب در محیط زنده گی جدید ایجاد و با قافله گذار و همگرایی فرهنگی آهسته ،آهسته خویش را عیار میسازد.

تعریف من ازآمیزش با محیط جدید ، مبارزه و تلاش برای حفظ ارزشهای فرهنگی زادگاه اصلی و وفق جهات مثبت آن با فرهنگ کشور میزبان ، همگرایی بدون شتاب و مرحله وار که گذشته ها، روابط و نظم خانواده گی را آسیب ندهد ، ساختن با سختی ها، زشتی ها، گرمی ها و سردی های آن و پيکار انسانی برای تثبیت شخصیت نا تعریف شده خویش درجامعه جدید میباشد.

 

رحیم – چرا به غربت پناه آوردید و چگونه به غربت ساختید و می سازید ؟

شاهپور –  سوال چرا به غربت پناه آوردید داستان طولانی دارد اما قصه مهاجرت من مانند سایر افغانهای مهاجر که در گوشه و کنار جهان با آدمها، زبانها، فرهنگها و سرزمینهای  بیگانه شب و روزسرو کار دارند شباهت کلی دارد زیرا ما همه در بیرون از مرز بنام افغان یاد میشویم و برای شهروندان کشورهای میزبان طوری که همه یی ما  میدانیم رنگ و سیلقه سیاسی ما آنقدر با ارزش نیست تا شهروندی ما نسبت به یک جغرافیای معین سیاسی وهویت ملی ، میراث پایان جنگ سرد در کنار سایر تغیيرات بنیادی در سطح جهانی هجرت کتلوی انسانهای بود که سیستیم های سیاسی کشورهای شان ذریعه دو ابرقدرت جهانی  به بازی گرفته شد  که در پی آن هستی مادی ، معنوی و شیرازه سیاسی جوامع شان ازهم پاشید و انسانهای جان فدا و وابسته  به آن سرزمین ها و  نظام ها  را نسبت ناسازگاری با رژیم های نو بنیاد مجبور به ترک اجباری وطن دوست داشتنی شان نمود که هیچگاهی پیش بین چنین تحول در زنده گی فردی و کشوری خویش نبودند و در ضمیر و کرکتر انسانی آنها ترک و فرار از وطن جای نداشت که من هم یکی از آن جمله پرنده های مهاجرم که کاشانه اصلی خویشرا نسبت ناملایمات زمان و جفای تاریخ با چشمان اشک آلود 14 سال قبل از امروز زمانی که ابرسیاه ظلمت فضای سبز وطنم را تیره ساخت به دیاری دیگری با یک عالم نا امیدی قرار را بر فرار ترجیح دادم ، روزها ، ماه ها و حتی سالهای اول آمیزش با وطن نو که از هرلحاظ برایم بیگانه بود دشواری های بخصوص خود را داشت ، زیرا وطنی را ترک نمودم که  نیاکانم آنرا به میراث و برای خدمت گذاری آن تا آخرین رمق حیات براساس سوگندم  باید می رزمیدم که نیم کاره و نا تمام باقی ماند و با سرزمین و کشوری علایقم را بستم که با همه داشتهای خوب اش  با وطن ویران و جنگ زده ام تفاوت کلی دارد.

ساختن با غربت را از تجربه تلخ تاریخ مهاجرتها آموختم و برای  پیدا نمودن زمینه های آشنایی با جامعه و محیط جدید وارد کارزارعمل شدم  ، در گام نخست زبان هالندی را که در میان سایر زبان های کشورهای اروپایی غربی مشکل ترین زبان بشمار می آید  فرا گرفتم ، تلاش نمودم تا زنده گی را در فضای دیگر، محیط و اجتماع دیگر که از سرزمین اصلی ام هزارها کیلومتر فاصله دارد دو باره آغاز نمایم، در جستجوی شغل و کاری شدم اما از اینکه تحصیلات عالی ام در کشورم نظامی بود مشکل بود تا هویت کاری و شغل هم مانند را در این کشوردریابم، ناگزیردر رشته تکنالوژی جدید ( کمپیوترسیانس ) مدت 4 سال تحصیل نمودم و بعد از اتمام دوره تحصیل و اخذ دیپلوم فراغت مدت سه سال را منحیث معلم درهمین بخش  در یکی از مکاتب متوسط هالندی شامل خدمت شدم ، بعدأ نسبت ضرورت و استفاده از تجربه کادر های افغانی در امور بازسازی افغانستان و بسیج همکاری نهاد های فرهنگی افغانی مقیم هالند برای مدت سه سال بحیث کارشناس امور افغانستان در وزارت دفاع هالند توظیف و اجرای وظیفه نمودم و فعلأ مصروفیت شخصی دارم.

 

رحیم – چگونه اندیشه انسجام ، همفکری و همگرائی در شما به وجود آمد تا انجمنی برای هم وطنان بسازید و آنرا تا اجتماع اتحادیه های افغانها در هالند توسعه دهید ؟

 

شاهپور –   ضرورت ما  درایجاد است و این مفهوم بزرگ را وقتی انسان در جستجوی اجتماع گمشده خویش باشد به خوبی میتواند تجربه  کند از جانب دیگر انسان زاده اجتماع است و همین  اجتماع است که درشناخت پدیده های جدید و کهنه انسان  را  یاری می رساند و نقش اساسی را در شکل گیری ساختار های اجتماعی، فرهنگی، مدنی، صنفی و سیاسی بازی مینمایید ، شکل دادن ساختار های اجتماعی – فرهنگی ، صنفی و ایجاد آن در هر محیط مطابق ضرورتمندی های مشخص که اهداف آن اصل بیطرفی کامل را دربر گیرد از دید من کار مشکل نیست ،زیرا تجربه نشان داده است که افراد باورمند  به آینده به آسانی گرد هم می آیند و در همکاری مشترک و استفاده از امکانات حقوقی نهاد و یا ساختاری  را شکل میدهند که مغایرقوانین جاری کشور میزبان نباشد ، مهاجرت و دوری از وطن ما را واداشت  تا در کنار سایر امور زنده گی  به گذشته خویش اندیشیده و چهره فرهنگ والای خود را حفظ ، ضمن انتقال به نسلهای بعدی آنرا به  سایر اقلیتهای اجتماعی غیر هالندی و هالندی تبار به معرفی گیریم و از سوی دیگر تشکیل همچو ساختارها طوریکه همه میدانند برای کشور میزبان نیز حایز اهمیت است، نقش شخص من  در شکل گیری و سازماندهی تشکلهای نامبرده آنطوری که دوستان عزیزم لطف مینمایند کلی نبوده و بمثابه یک فرهنگی خیراندیش در کنار دیگر فرهنگیان نخبه افغان که درد مشترک فرهنگی داشتیم حلقات اجتماعی را در شهرهای مختلف هالند ایجاد و آنرا تا سطح کشورهالند تحت نام اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند توسعه دادیم، که همکاری هریکی از این نهادها و شخصیتهای مستقل فرهنگی در  این امرملی قابل ستایش و تمجید میباشد.

 

رحیم – من تا به حال در دو محفل اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند، اشتراک داشتم . برداشت من این است که این اتحادیهء طیفی وسیع از افغانهای مهاجر را با اندیشه های مختلف و سلیقه های گونا گون در آغوش پُر عطوفتش جا داده است که می تواند الگوی خوبی برای سیاست مداران کشورما باشد . اندکی از تلاش های تان در زمینه بگوید و از احساس تان ازنتیجه حاصله آن ؟

شاهپور –  از نظر نیک و دلسوزانه شما که در مورد فعالیتهای فرهنگی و ساختار تشکیلاتی اتحادیهء ما دارید منحیث مسوول این نهاد ممنونم ، مفکوره  پذیرش همدیگر و تحمل سیلقه های گوناگون در زیر یک سقف تحت شعار بسیج  برای دفاع از ارزشها و منافع مشترک  ملی از دو سال است که در اتحادیهء ما با وجود دید متفاوت از جانب همکارانم به این پدیده ایجاد و درحال رشد است و همان گونه که چندین قرن قبل در لایه های اجتماعی دنیای  پیشرفته این پدیده تولد شد و اکنون در جوامع عقب مانده بشکل ناموزون آن در حال آزمایش قرار دارد،  ما نیز آنرا به امتحان گرفته ایم  تا به گفته شما نمونه خوبی برای سیاستمداران و نخبه های سیاسی جامعه افغانی واقع گرد یم و آرزومندیم تا این اصل زنده را مؤفقانه حفظ  و در توسعه هر چه بیشتر آن کوشا باشیم ، زیرا گهواره اساسی رشد دیموکراسی و احترام گذاشتن  به نظریات ، دیدگاهها و عقاید متفاوت  نهادهای وسیع البنیاد اند که ساختار فعلی اتحادیهء ما به آن شباهت کامل دارد ،اگرچه ایجاد روحیه کار مشترک در همچو ساختارها خالی از مشکلات نیست ولی رهبری اتحادیهء با صبر و شکیبایی کامل روند ایجاد شده را نظارت و درتحقق اهداف مشترک کار عملی مینمایید، چیزی دیگری که ما به آن ارج فراوان قایل هستیم رشد روحیه اعتماد پذیری و درک همدیگر در ساحه مسوؤلیت است که تا هنوز به پخته گی کامل خویش نرسیده است،  اداره و رهبری جلسات و نشستهای ما باوجود آنکه درمدرن ترین کشور دنیا زنده گی مینمایم مطابق زمان تعین شده خاتمه نمیابد و حتی در بعضی اوقات طولانی و منجر به مشاجره های لفظی نیز میشود که همه اینها ناشی از برخورد سنتی دوستان ما با روشهای نوین که خاصه جلسات مدرن امروزی است میگردد، این معضله برعلاوه آنکه کار رهبری جلسات را برای ما مشکل میسازد در تصمیم گیری های نهایی دو دسته گی را بوجود میاورد. اما ما خرسند هستیم که طیفی وسیع افغانهای مهاجر را با اندیشه ها و سلیقه های مختلف در زیر یک چتر فرهنگی متحد نموده برای نهادینه ساختن دیموکراسی واقعی که اکنون بشکل سمبولیک  فضای کاری نهادها وحلقات سیاسی جامعه افغانی را دامنگیر ساخته مبارزه اخلاقی نمایم. زیرا یگانه جایگاه مناسب برای  تبادل افکار ، شناخت سلیقه ها، و دیدگاه های متفاوت همین نهاد های فرهنگی اند.

 

 

رحیم – در وجود تشکیلات اتحادیهء چی تعداد ازنهاد  ها جمعاً عضویت دارند می شود بصورت مشخص نام بگیرید و میکانیزم جلسات و تصمیم گیری و فیصله های شما در زمینه های مختلف چی گونه است ؟

شاهپور –  اگر اجازه دهید در کنار پرسش شما برای معلومات مزید دوستان وعلاقمندان نهادهای اجتماعی یک مکث کوتاه در مورد ایجاد اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند  داشته باشم.

در 29 جون سال 2003  پانزده انجمن محلی و عده یی زیادی از شخصیت های مستقل فرهنگی افغانی ازشهرهای مختلف هالند بعد از تفاهم نیک در فضای دوستانه و اعتماد کامل در داغ ترین شرایط در شهر اتریخت اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند را اساس گذاشتند.

اولین رییس این اتحادیهء محترم غلام سرور فقیری و دومین آن محترم حفیظ الله حازم بود و در 28 اگست سال 2010 مسوؤلیت رهبری این نهاد را براساس فیصله مجمع عمومی بدوش من سپردند که الی اکنون در کارمشترک با هیأت اجراییهء  و رهبری اتحادیهء مصروف امور سازماندهی و برگزاری محافل کوچک و بزرگ فرهنگی آن میباشیم.

ساختارتشکیلاتی اتحادیهء ما بطور روزافزون در حال رشد است ، با صلاحیت ترین مقام تصمیم گیری این نهاد مجمع عمومی آن است  که مشتمل بر تمام نماینده گان انجمن ها و نهادهای هموند این اتحادیهء میباشد و  درهر دو سال یکبار دعوت میگردد ، در فاصله بین ِ دو جلسه مجمع عمومی هیأتِ رهبری اتحادیه وظایفِ مُحوله را مطابق به احکام ِ اساسنامه و فیصله های مجمع عمومی عادی  سازماندهی و انجام میدهد که ترکیب آن حسب حکم اساسنامهء قرار آتی میباشد: رییس اتحادیهء ، معاون، سکرتر مسوول ، مسوول مالی ، مسوول کنترول و نظارت بر امور مالی، مسوولین کمیسیونهای فرهنگی، حقوقی، خدمات اجتماعی، شورای مشورتی، زنان ، جوانان و روسای انجمنها و نهادهای هموند اتحادیهء(29عضو) که در هر ربع یکبار تشکیل جلسه میدهد، جهت  پيشبرد امور جاری  اتحاديهء هيأت اجراييه  متشکل از ( رئیس ،معاون، سکرتر مسئوؤل، مسئوؤل ِ مالی و مسوؤل نظار مالی، مسوول فرهنگی و روسای نهاد های که کرکتر سراسری دارند ) از زمره هيأت رهبری از طرف مجمع عمومی انتخاب گرديده و در فاصله میان دو جلسه هیأت رهبری کار های روزانه اتحاديهء را تحقق مي بخشد. همین اکنون بتعداد 19 نهاد سراسری و شهری(  که در شهرهای مختلف هالند فعالیت دارند افتخار عضویت اتحادیهء ما دارأ بوده و با بیشتر از 35 نهاد افغانی دیگر درهالند و حوزه کشورهای اروپایی پروتوکولهای همکاری مشترک فرهنگی عقد نموده ایم.

نهادهای هموند اتحادیه :

کانون بین المللی صلح افغانستان در اروپا ، د احمد شاه بابا علمی تولنه،  اتحادیهء خراسان، اتحادیهء برادران هزاره در هالند،  انجمن افغانهای شهر دنبوش، کانون فرهنگی پیوند در شهر الکمار، انجمن همبسته گی زنان در شهر اندهوفن، انجمن افغانهای شهر هلموند، انجمن افغانهای شهر هارلم، مرکز فرهنگی حافظ عبدالمجید نجرابی مقیم اروپا، انجمن شطرنج بازان افغان در هالند، انجمن آینده مردم، انجمن افغانهای شهر اتریخت ،انجمن افغانهای شهرهیرلین، انجمن زنان افغان شهر هیرلین، انجمن زنان افغان شهر نیمیخن، نهاد خیریه ناهید، انجمن افغانهای شهر روتردام و نهاد فرهنگی افغانهای اخترهوک.

رحیم – با در نظر داشت سیاست عدم تحمل مهاجران از طرف حزب حاکم در رسا قدرت در کشور شاهی هالند ، مشکلات و موانع در مقابل شما از چی قرار است، شما و همکاران تان به چی شیوه وبه حمایت کدام یکی از نیروهای طرفدارحضورمهاجران در سرزمین هالند ، به فعالیت های تان ادامه میدهید ؟

شاهپور – از نظر من تنها کشور هالند مخالف ورود مهاجرین به مرزهای خویش نیست بلکه این سیاست در اکثر کشورهای اروپایی از جانب دولتهای آن کشورها که بوسیله احزاب سیاسی برنده ، شکل گرفته است   طرح و همین اکنون مورد اجرا قرار دارد ، شیوه عمل کرد احزاب به این پدیده از طرح برنامهء شان قبل از انتخابات در کمپاین های تبلیغاتی که برای بدست آوردن قدرت برای همفکران و طرفداران خود از طریق رسانه ها انجام میدهند ناشی میگردد که متکی بر آن  حزب برنده در همکاری مشترک با احزاب دیگری که مرزهای فکری شان از لحاظ استراتیژیک مشابه باشد سیاست عدم تحمل  مهاجرین را دردوران کار حکومت خود اتخاذ مینمایند.

نوع نظام سیاسی که فعلأ در هالند حاکم است احزاب راستگرایی مذهبی  و ناسیونالیست ملی ترکیب آنرا تشکیل میدهند که همیشه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، موجود جامعه را ورود اقلیتهای دیگر قومی که در هالند، این رقم به 130 ملیت می رسد میدانند راه حل  و جلوگیری از این مشکل را کنترول دقیق مرزها، دشوارساختن شرایط پناهنده گی، زندانی نمودن و اخراج اجباری پناه جویان بدون سرنوشت میدانند که در بعضی موارد برای تحقق این اقدامات حقوق بشر نیز از جانب ارگانهای مسوول نقض میگردد.

یکی از اهداف عمده و اساسی اتحادیهء ما را مطابق اساسنامهء دفاع از حقوق پناه جویان و پناهنده گان افغان تشکیل میدهد که برای عملی نمودن  این امر انسانی همیشه و بدون احساس خسته گی تلاش مینمایم تا سرنوشست پناه جوی افغان تعین و زنده گی آبرومندانه را در پهلوی سایر شهروندان این کشوربدست آورد ، به همین منظور اتحادیهء ما در همکاری مشترک با سایرنهادهای هموند و همکارافغانی ، نهادهای مدنی ، احزاب و سازمانهای سیاسی هالند این روند را تعقیب و بیشتر از 10 سال است که علمبردار دفاع حقوق مهاجر افغان بوده ،همایشهای بزرگ داد خواهانه را سازماندهی و افتخار آن را دارد که درکار مشترک با احزاب سیاسی ایکه نقش فعال و اساسی را در تعین این استراتیژیها در پارلمان هالند دارند ایفأ و در تغیر سیاست های عدم تحمل پذیری حکومات گذشته نقش موثر را بازی نموده است، فعالیتهای دادخواهانه ما ادامه داشته وبیشتر از هر زمان دیگر این روند را در کارمشترک با احزاب و نهادهای مدنی هالندی و بین المللی با استفاده از تجارب گذشته انسجام میدهیم که در این امر مقدس از پشتیبانی طیف وسیعی هموطنان مهاجرافغان ، نهاد ها ، احزاب و سازمانهای سیاسی ملی و بین المللی برخوردار هستیم.

 

رحیم – اگر ممکن باشد از آغاز کار تا امروز در مورد فعالیت های فرهنگی ، ادبی و هنری اتحادیهء  تان بصورت مختصر به ما معلومات دهید ؟

شاهپور –  برای پاسخ این پرسش شما لازم میدانم تا از کارکردهای ثمربخش اتحادیهء از ایجاد تا اکنون جسته و گریخته بشکل کوتاه گزار نموده و تصویر روشنی از آنها برای شما ارایهء نمایم.

اتحادیهء ما درشرایطی پا به عرصه وجود گذاشت که در افغانستان نظام جدید سیاسی که از حمایت کلی جامعه جهانی برخودار بود جاگزین امارت اسلامی طالبان گردید که حدود 50 فیصد مهاجرین افغان در کشورهای مختلف اروپایی ، امریکا، کانادا، استرالیا نسبت ناسازگاری با آن رژیم که نمونه آن در تاریخ بشریت تکرار نگردیده است مجبور به ترک وطن آبایی خویش شده و به این کشورها منجمله کشورشاهی هالند که در آن زمان روحیه پذیرش مهاجرین  نسبت به سالهای بعدی بهتر بود پناه آوردند ، ولی با تغیير رژیم در کابل حکومت آن وقت هالند تصیم گرفت تا تعداد زیادی از این پناه جویان افغان را که درخواست پناهنده گی شان بطور مؤقت (مهمان) پذیرفته شده بود دوباره به افغانستان اعزام نمایید .

دفاع ازحق پناهنده گی این هموطنان مکلفیت اخلاقی اتحادیهء ما را تشکیل میداد ، برای دفاع از چنین وضعیت رهبری اتحادیهء درکارمشترک با انجمنهای هموند و سایر حلقات فرهنگی اجتماعی افغانی و کمک احزاب و سازمانهای  سیاسی ، اجتماعی و مدنی هالندی بزرگترین همایش دادخواهانه را فراخواند ، راه پیمایی بی مانند را درمقابل تعمیر پارلمان هالند با اشتراک هزارها  افغان در سال 2004 سازماندهی و برگزار نمود که نتایج مطلوبی از خود بجا گذاشت وبرای تعین سرنوشت 25000 هزار افغان که  در نا امیدی کامل بسر می بردند ممد خوب واقع گردید، در کنار آن بزرگترین همایشها، کنفرانسها، سمینارهای میتودیک و آموزشی، محافل مشترک فرهنگی، تظاهرات حق طلبانه ،  برنامهء های مختلف هنری ، ادبی برای بخشهای مختلف جامعه افغانی درسطح شهرها از جانب انجمنهای هموند و بشکل سراسری  توسط رهبری اتحادیهء سازماندهی که از بعضی آنها بطور نمونه میتوان یادآورشد:

کنفرانس سراسری تحت عنوان " پناهنده گان در راه بسوی آينده" 28 جنوری 2006 ،کنفرانس تحقیقاتی پیرامون مشکلات جوانان جون سال 2006، کنفرانس همکاری درمورد بازسازی افغانستان سال 2007، کانگرس بین المللی زن افغان 8 مارچ 2008 ، کانگرس اروپایی زن افغان 9 مارچ 2010، تدویر سمینار های میتودیک برای حلقه رهبری، کمیسیونهای جوانان و زنان اتحادیه سال 2009 و 2010، کنفرانس مطبوعاتی درمورد همکاریهای مشترک فرهنگی   16 اکتوبر 2010، همایش اولین شورای مشورتی اتحادیهء 14 نوامبر 2010 ،جشنواره نوروزی 17مارچ 2011 ، برنامهء بزرگ عیدی فرهنگیان افغان در اروپا 28 جولای 2011،

تجلیل از روزجهانی مادرو تقدیراز مادران ممتاز و شایسته افغان می 2011، برنامهء شام آشنایی با آفریده های فرهنگی  بیرون مرز و درونمرز 14 جنوری 2012.

قابل یاد آوری میدانم که همه یی این فعالیتها و افتخارات ناشی از کارو تلاش  یک فرد نبوده بلکه مربوط  تمام کسانی میشود  که صادقانه و افتخاری بدون کسب معاش و امتیاز دوشادوش رهبری اتحادیهء شب و روزتلاش مینمایند ، مسوولیتأ از سهمگری فعال هریک شان ممنون و سپاسگزارم.

 

رحیم – آیا با انجمن ها ، اتحادیه ها و تشکلُهای افغانها با سایر کشور های اروپائی رابطه و همکاری دارید ، ممکن است درزمینه صحبت نماید ؟

شاهپور –  اتحادیهء ما در کنار 18 هموند رسمی خویش با بیشتر از 35 نهاد دیگر  در هالند  و خارج از آن همکاری مشترک دارد تلاش مینمایم تا این روابط را در خارج از هالند وسعت داده ، زمینه گسترش وسیع همکاری های فرهنگی را با سایر نهادهای همسوی افغانی در حوزه کشورهای اروپایی و بیرون از آن انکشاف دهیم ، همین اکنون علایق خوب و دوستانه با اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغاستان که مقر آن جمهوری فدراتیف روسیه میاشد، کانون فرهنگ افغان در اطریش، شورای سراسری مهاجرین افغان در آلمان، کانون فرهنگ افغان در بلجیم، اتحادیهء نو ایجاد هنرمندان موسيقی درآلمان، حلقات وسیع اجتماعی زنان افغان در کشورهای مختلف اروپایی که در آینده نزدیک شاهد اساس گزاری نهاد سراسری شان در اروپا خواهیم بود، ساختار های فرهنگی و اجتماعی افغانی که کرکتر سراسری دارند در کشورهای سویدن، دنمارک، انگلستان، ناروی و بصورت انفرادی با شعرا ، نویسنده گان، تحلیلگران، طنزنویسان،

سیمناگران، هنرمندان، مجسمه سازان و حتی سیاسیون دگر اندیش سلیقه های متفاوت که در زمینه کارهای فرهنگی تجربه و دید وسیع دارند روابط تنگاتنگ داریم، جشنواره نوروزی سال پاراتحادیهء نمونه کار مشترک ما با کانون فرهنگ افغان در کشور اتریش بود که از یک هنرمند و دادن آگاهی برنامهء برای علاقمندان از اعلان تلویزیونی  مشترک استفاده صورت گرفت و امیدواریم تا درآینده نیز زمینه رشد این نوع همکاریها میان ما مساعد گردد.

 

رحیم – همان طوری که مرز ها بین کشورها در اروپا دیگر موجودیت فزیکی ندارد ،آیا  شما با الهام از این نمونه منطقه ئی که شما در آن زنده گی می  کنید ، مرز اتحادیهء تانرا حاضر هستید در وسعت اروپا  حتا وسیعتر از آن توسعه دهید بخاطریکه نمونه انسجام شما هدفمند ، موثر و همزمان فعال در عمل است . دیدگاه شما در این مورد چیست ؟

شاهپور –  تجربه ثابت نموده است که ساختارهای فکری واجتماعی هدفمند مرزها را معیار کار قرارخویش قرار نمیدهند و برای انسجام و گسترش خویش تلاش دارند  تا فعالیتها و گردهمایی های سراسری را وسعت داده زمینه انکشاف تشکیلاتی خویش را مساعد و برای عملی نمودن اهداف مشخص باب مذاکره و تبادل نظررا  با همسوی خویش که کرکتر تشکیلاتی هم گون داشته باشند باز ،اولأ یکدیگر رامطالعه و بعدأ درجهت بسیج خویش کار موثر مینمایند ،نظیر آنرا میتوان در ساختارهای اتحادیهء های صنفی و اجتماعی کنونی جهانی به خوبی مشاهده کرد ، اما سوال در اینجا است که آیا میتوان در جامعه شکسته وپارچه، پارچه افغانی که تا هنوزدر تفکیک و پذیرش پدیده های عینی  برخورد سنتی دارند  چنین زمینه یی را مساعد ساخت؟ از نظر من تا هنوز ما به پخته گی کامل نرسیدیم ،ایجاد روحیه اعتماد و فضای کار مشترک جاده های طولانی را باید طی نمایید تا دست به چنین اقدام تشکیلاتی وسیع زنیم ،از جانب دیگرشناخت ما نسبت به نهاد های هم مثل دقیق وهمه جانبه نیست، ولی ما تلاش داریم تا روابط خویشرا مستحکم ساخته برای ایجاد نهادیکه جایگاه هر ساختارمساویانه درآن تثبیت وهویت شان براساس کرکتر تشکیلاتی ثابت، مراحل حقوقی را درکشورمیزبان سپری نموده باشند مشوره های ابتدایی را انجام دهیم و زمینه را برای ایجاد آن مساعد نمایم، از تجارب خویش استفاده نموده آنرا الگوی ساختار بزرگ سازیم ، برمبنای همین ضرورتمندی چند ماه قبل با محترم اختر صافی رییس و محترم سمیع رفیع مسوول فرهنگی اتحادیهء بین المللی مهاجرین ملاقات های ابتدایی داشتیم که تصمیم بر آن شد تا درماه می ویا جون 2012 همایش بزرگی را درآلمان سازماندهی و ازتمام نهادها و حلقات سراسری، شخصیتهای مستقل فرهنگی افغانی دعوت بعمل آید  تا زمینه ایجاد و همکاری عملی را درین عرصه مطالعه، ساختار تشکیلاتی کنونی اتحادیهء بین المللی را که دو سال قبل در فدراتیف روسیه تشکیل گردیده بود دوباره مورد بررسی قرار داده زمینه همکاری نهادهای فعال درآن برجسته سازيم.

 

رحیم – به نظر من کار امروز شما خوب و موثردر حد زنده گی ما مهاجران افغان است  برای فردای که از امروز سرچشمه می گیرد پلانها ،  برنامه ها و پروگرامهای شما چیست ؟

شاهپور –  تشکل اجتماعی و فرهنگی ما به جامعه ای وابسته است که نیازمند کاربیشتردر عرصه های گونانون میباشد ، آنچه که  ما تا امروز انجام داده ایم باوجود آنکه از دید شما و سایر هموطنان عزیز مورد اسقبال گرم قرار گرفته ولی از نظرما به هیچ وجه پاسخگوی نیازمندی های موجود جامعه مهاجر افغان نیست که مرفوع ساختن همه مشکلات توان بیشتر و کار سیستیماتیک را می طلبد که امیدوارم در مراحل بعدی بطور متداوم در جهت پیاده نمودن اهداف و خواسته های هموطنان نیازمند و حفظ ارزشهای فرهنگی خویش نسبت به هر زمان دیگر اساسنامهء اتحادیهء را اساس قرار داده متعهد و یکپارچه عمل نمایم.

براساس پلان معین اهداف دورنمایی خویشرا تثبیت و برای تحقق آن در استقامت های مناسب کار جمعی را آغاز

ساختارهای را ایجاد نموده ایم که دربطن آن آینده سازان اتحادیهء پرورش وآماده پذیرش مسوولیت خواهند شد، اما برای هموار کردن آن جاده ها به زمان بیشتر نیاز داریم، زیرا آمیزش نسل کهنه با جدید که با فرهنگ نوین پرورش وآراسته  شده اند واستفاده از نیروی جوان آنها صبر و شکیبايی بیشتر را میخواهد که رهبری اتحادیهء زمینه آن را در کمیسیونهای جداگانه زنان ، جوانان، فرهنگی ، حقوقی و اجتماعی مساعد و گام به گام درجهت تحقق آن کارعملی مینمایم، برنامهء ها و پلانهای بعدی ما در کنار فعالیتهای معین روزمره برگزاری فعالیتها و همایشهای خواهد بود که نظیر آن تاهنوز تکرار نگردیده است که بطورمثال از برگزاری فیستیوال هنری اتحادیهء که در کارمشترک با تلویزیون ملی درپایان تابستان امسال تدویرخواهد گردید،تدوير وگشايش کانگرس اروپايی زنان، فعال شدن کمیسیون فرهنگی اتحادیهء و ایجاد نشریه در چوکات آن جلب همکاری شخصیتهای نخبه فرهنگی در آن زمینه، ایجاد برنامهء تلویزیونی و توسعه برنامهءهای آموزشی برای نسل جوان که دراین جهت چشم براه کمک و یاری شما در زمینه نیزهستیم.

 

رحیم  – برای صاحبان قلم و اندیشه که در جستجوی پیوستن با اتحادیهء شما است . گفتنی شما از آدرس اتحادیهء چیست ؟

شاهپور- روشنگری و باز نمودن جامعه بسته و سنتی از نوک قلم نویسنده ، تحلیلگر، شاعر، ممثل ، سینماگر و در یک کلمه روشنفکر با احساس که کاستیها و کمبودی های جامعه را با زبان قلم و تمثیل برملا میکند نهادینه گردیده است ،جایگاه این قافله سالاران علم و معرفت درجامعه ما برجسته است  و همین ها اند که  دهها محفل فرهنگی و ادبی اتحادیهء اجتماعی ما را با حضوریابی خویش رنگین ساخته به کیفیت آنها افزوده اند ، آرزوی ما از این قشر منور جامعه این است که نهادها و ساختارهای اجتماعی کلتوری و صنفی و بخصوص صدای اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، را که درمقطع خاص زمانی  دین انسانی خوشرا ادأ مینمایند لبیک گفته از داشته های خویش آن را مستفید، بدور این نهاد مانند غنچه گل دسته زده  کاستی ها و نواقص کاری ما را  به نقد گرفته و برای پیشبرد کارهای بعدی رهنما و همکار خوب ما واقع گردند.

 

رحیم  – برای ارتباط اهل خبره مهاجران افغان به داخل افغانستان و از داخل با خارج از کشور، آیا اقداماتی روی دست دارید ؟

شاهپور-  اولین اقدام ما در این جهت دعوت دو چهره نخبه که در داخل کشور در پهلوی سایر نخبه گان عرصه قلم جانبازانه می رزمند در برنامهء شام آشنایی با آفریده های فرهنگی 14 جنوری بود که به ابتکار اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند و میزبانی انجمن آینده مردم سازماندهی و تدویر گردید که نسبت مشکلات تخنیکی زمینه سفر شان در زمان معین صورت نگرفت ولی  پیام همبسته گی شان به برنامهء مواصلت ورزید که از جانب حاضرین محفل مورد استقبال گرم قرار گرفت ، اتحادیهء ما در کنار سایر فعالیت ها خود را مکلف میداند تا زمینه تبادل تجارب و رشد همکاری های سازنده میان فرهنگیان، نویسنده گان و اهل خبره درون مرز و بیرون مرز را مساعد، برنامهء های غنامند فرهنگی را در این راستا برگزار ومطابق امکانات دست داشته زمینه معرفت و آشنایی با آفریده های شان را که نقش بسیار مثمر و عمده را در روشنگری جامعه ما بازی مینمایند بطور پیهم دعوت ،همکارهای قلمی شان را در راه بهبود پروسه خود آگاهی افراد جامعه جلب تا باشد  ممد خوب برای تحولات بعدی و گذارهای تاریخی در سطح کشور واقع گردند زیرا مردم افغانستان به این قشر منور امیدهای فراوان بسته اند.

برای تحقق این اهداف در آینده نزدیک نشریه اتحادیهء که در گذشته ها بنام بولتن خبری و درهر سه ماه یکبار نشرات داشت دو باره احیأ و تحت نظرهیت تحریرکه ترکیب آن را اهل قلم تشکیل خواهد داد به فعالیت آغازخواهد نمود .

 

آقای ولی محمد شاهپور ، از این که به پرسشهایم پاسخ گفتید از شما جهان سپاس .

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد .

18-02-2012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *