اذکار بعد از نماز

az

آیا میدانستید؟

﴿ادعیه و اذکار بعد از نماز﴾:

﴿بخش ششم﴾:

به بخش ششم ادعیه و اذکار بعد از نماز خوش آمدید. کلام این بخش را با روایتی از حضرت علی رضی الله و عنه آغاز میکنیم:

از علی بن ابی ‌طالب (رض) روایت است ‌که او و بی بی فاطمه (رض) بدنبال خادمی می‌گشتند که بعضی از کارها را برایشان انجام دهد.

پیامبر صلی الله علیه و سلم آنان را ازآن‌ کار منع فرمود و بدیشان گفت‌:

” ألا أخبرکما بخیر مما سألتمانی؟

مگرنمی‌خواهید چیزی بهترازآنچه که ازمن می‌خواهید به شما بگویم‌؟‌

عرض کردند: آری دل مان می‌خواهدکه آن‌ را به ما بگوئید.

فرمودند: ” کلمات علمنیهن جبریل علیه السلام: تسبحان فی دبر کل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتکبران عشرا، وإذا أویتما إلی فراشکما، فسبحا ثلاثین وثلاثین.

‌کلماتی است‌که جبریل (ع) آنهارا به من یاد داده است:

بعد ازهرنمازی ده بار تسبیح و ده بار تحمید و ده بار تکبیر بگویم: ‌

و چون به رختخواب رفتم ۳۳ بار تسبیح ‌و ۳۳ بار تحمید و ۳۴ بار تکبیر بگویم‌.

حضرت علی (رض)‌ میگوید:

بخدا سوگند از آنوقت‌ که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را به من یاد داد آنها را ترک نکرده ام.

‌از عبدالرحمن بن غنـم (رض) روایت است‌ که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند:

من قال قبل أن ینصرف ویثنی رجله من صلاة المغرب والصبح:

لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد بیده الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شئ قدیر عشر مرات کتب له بکل واحدة عشر حسنات ومحیت عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، وکانت حرزا من کل مکروه، وحرزا من الشیطان الرجیم، ولم یحل لذنب یدرکه إلا الشرک فکان من أفضل الناس عملا إلا رجلا یفضله یقول أفضل مما قال.

‌کسی‌که بعد از سلام نمازمغرب و نماز صبح و پیش از آنکه محل نماز را ترک ‌کند ده بار بگوید:

﴿لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد بیده الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شئ قدیر﴾

ده نیکی به حساب او نوشته و ده بدی از حساب او پاک ‌کرده می‌شود، و ده درجه بر قدر و ارزش او افزوده می‌گردد، و او را از هربدی و ناخوش‌ آیندی و از وسوسه ی شیطان رانده شده‌، مصؤن می دارد،

و هیچ ‌گناهی‌، مگرشرک‌، نمی‌تواند او را هلاک و تباه سازد،
و کردار او ازکردار همه مردم برتر است‌، مگرکسانی ‌که بیش از او آن ذکررا بگویند، یا ذکر بهتر از آن بر زبان آورند. (بروایت احمد. ترمذی نیز چیزی شبیه بدان را روایت ‌کرده‌، ولی ” بیده الخیر ” را ندارد)

‌مسلم بن حارث (رض) از پدرش روایت کرده که او گفته است‌:

پیامبرصلی الله علیه و سلم به من فرمود:

” إذا صلیت الصبح فقل قبل أن تکلم أحدا من الناس: اللهم أجرنی من النار، سبع مرات، فإنک إن مت من یومک کتب الله عزوجل لک جورا من النار، وإذا صلیت المغرب فقل قبل أن تکلم أحدا من الناس: اللهم إنی أسألک الجنة: أللهم أجرنی من النار، سبع مرات، فإنک إن مت من لیلتک کتب الله عزوجل لک جوارا من النار

‌چون نمازصبح را گزاردی‌، پیش از آنکه با کسی سخن بگوئی‌، هفت بار بگو :

﴿اللهم أجرنی من النار﴾!

﴿بارالها! مرا از آتش دوزخ برهان‌، بی‌گمان اگر همان روز بمیری خداوندِ بزرگ رهائی شما را از آتش دوزخ نوشته است‌.﴾

و چون نماز مغرب را گزاردی‌،پیش از آنکه با کسی سخن بگوئی‌، بگو:

﴿اللهم إنی أسألک الجنة: أللهم أجرنی من النار﴾:

﴿بارالها! بهشت را از تو می‌خواهم‌، بار الها، مرا از آتش دوزخ برهان‌﴾!

بی‌گمان اگرهمان شب بمیری‌، خداوند بزرگ رهائی شما را از آتش دوزخ نوشته است‌. (بروایت احمد و ابوداود)

از ابوحاتم (رض) روایت است که پیامبرصلی الله علیه و سلم چون نمازش را بپایان می‌برد، می‌فرمود:

” اللهم أصلح لی دینی الذی هو عصمة أمری، وأصلح دنیای التی جعلت فیها معاشی: اللهم إنی أعوذ برضاک من سخطک، وأعوذ بعفوک من نقمتک وأعوذ بک منک، لا مانع لما أعطیت، ولا معطی لما منعت، ولا ینفع ذا الجد، منک الجد.

بار الها!

دینم را اصلاح‌ کن ‌که پاکی و پاکدامنی من در آن است‌. و دنیایم را اصلاح ‌کن ‌که زندگیم در آن است‌.

بارالها!

از خشم تو به خُـرسندی ورضای تو پناه می‌برم‌، و از غضب تو به عفو وگذشت تو پناه می‌برم‌،

و از تو، به تو پناه می‌برم‌.

چیزی را که تو اعطأ کنی‌، کسی نمی‌تواند مانع آن باشد و چیزی را که تو منع ‌کنی‌،‌کسی نمی‌تواند آن را اعطأ کند.

هیـچ بخت و عظمت و ثروتی در پیشگاه تو بندگان را بکار نیاید، بلکه تنها عملِ صالح و کردارِ شایسته برایشان سودمند واقع می‌شود‌.

عزیزان گرانقدر، برادر و خواهر مسلمانم!

چقدر اجر نصیب تان خواهد شد، اگر این ادعیه و اذکار را حفظ کنید و بعد از نماز ها آن را ورد زبان تان کنید!

از این بهتر که این اذکار و ادعیه را تکثیر کنید، به اطفال، اعضای خانواده، اقارب، دوستان و عزیزان تان آن را برسانید و از فوایض آن، همه را باخبر و مستفیض سازید.

و آیا میدانستید که:

هرکسی این اذکار را از طریق شما بیاموزد و آن را وردِ زبان کند اجرش برای شما نیز میرسد!

بخش های بعدی ادعیه و اذکار را از این صفحه، از یاد نبرید.

ا.ج.ع

ادامــه دارد…..

سه شنبه هفدهم ربیع الاول ۱۴۳۷

بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۵

https://www.facebook.com/meydanestid

و از طریق گوشی های موبایل!

m.facebook.com/meydanestid

نوت:

بخش قبلی را از لینک زیر مطالعه کنید:

https://www.facebook.com/meydanestid/photos/pb.582425941852445.-2207520000.1451318125./927013160727053/?type=3&theater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *