حکمت و فلسفه ی شب قدر

آیا میدانستید؟

حکمت و فلسفه ی شب قدر

shabeqadr

آیا میدانستید؟

A

﴿حکمت و فلسفه ی شب قدر﴾

A

﴿بخش اول﴾:

A

یکی از برجسته ترین فضایل ماه مبارک رمضان شب قدر است، شبی زیبا و مقدسی که الله سبحانه و تعالی در آن ثواب اعمال نیک را برای امت اسلامی مضاعف و بسیار زیاد می کند.

A

الله سبحانه و تعالی میفرماید:

A

إنا أنزلنه فی لیله القدر: ما قرآن را در شب با ارزش قدر فرو فرستادیم.

A

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ، همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم، یعنی همانا تمام قرآن یکبارگی از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده، وسپس بعد از آن در طی ۲۳ سال برحسب وقایع بر رسول اکرم صلی الله و علیه و سلم نازل شده است.

این قول ابن عباس رضی الله عنهما وبعضی از صحابه می باشد.

مراد از “قدر” در فرموده ی الله سبحانه وتعالی:” لَیْلَهُ الْقَدْر” چیست ؟

A

در تسمیه شب قدر پنج قول ذکر شده است:

A

۱- همانا آن شب دارای عظمت وبزرگِی است، وگفته می شود فلانی دارای بزرگی و عظمت است.

A

قوله تعالی: “وما قدروا الله حق قدره” آنان آنگونه که شایسته است خدا را نشناختند.

A

۲- همانا آن شب تنگ است، شبی است که بخاطر نزول فرشتگان در زمین، زمین بر آنان تنگ می شود.

A

قوله تعالی : “ومن قدر علیه رزقه” وآن کسی که رزق و روزی بر او تنگ شده است.

A

۳- قدر بمعنای حکم می باشد. مثل اینکه بگوییم اشیاء در آن اندازه گرفته می شوند.

A

۴- همانا کسی که قدر ومنزلتی ندارد، بخاطر عبادت و طاعت در شب قدر دارای ارزش ومنزلت ” قدر” می شود.

A

۵- برای اینکه در آن شب کتابی نازل شده است که دارای قدر و ومنزلت است، ودر آن شب رحمت وفرشتگانی که دارای قدر ومنزلت خاصی هستند نازل می شود.

A

الله سبحانه و تعالی شب قدر را مبارک توصیف کرده است، بخاطر زیاد بودن خیر وبرکت وفضل آن شب، آن شب را به عنوان شبی که در آن هرگونه کار حکیمانه ای بیان ومقرر گشته توصیف کرده است.

A

یعنی اینکه تمام اوامری که از طرف الله سبحانه و تعالی که در آن سال انجام می گیرد، از ارزاق و عمرها وخیر وشر وغیره، از لوح محفوظ به فرشتگانی که مسؤولیت نوشتن به عهده ی آنان است انتفال می یابد، وبدون شک تمام اوامر وکارهای پروردگار با حکمت ومحکم ومتیقن می باشد،که در آن هیچ نقص وخلل وجهل وباطلی جا ندارد.

A

امام مجاهد رحمه الله می فرماید:

A

قیام آن شب وعمل در آن بهتر از هزار ماه است که شب قدر در این هزار ماه نباشد.

A

امام ابن کثیر رحمه الله می فرماید:

A

واین قول که شب قدر بهتر از عبادت هزار ماهی که در آن شب قدر نیست. اختیار ابن جریر است واین قول صحیح وراجح می باشد.

فرشتگان وجبرئیل در آن شب با اجازه ی پروردگارشان پیاپی به سوی عبادت کنندگان شب زنده دار می آیند برای هر گونه کاری که الله سبحانه و تعالی دستور داده باشد.

A

حضرت ابوهریره رضی الله عنه میفرماید:

A

تعداد فرشتگان شب قدر در زمین بیشتر از سنگ ریزه ها می باشد، واین دلالت برکثرت رحمت وبرکت در این شب می باشد .

A

همانا نزول فرشتگان نزول رحمت وبرکت الهی است، همانطوری که فرشتگان در موقع تلاوت قرآن وحلقه های علم نازل می شوند وبالهایشان را برای طالب علم می گسترانند .

A

اما مراد از روح در آیه، جبریل امین علیه السلام می باشد، وآن از باب عطف خاص برعام می باشد.

A

آن شب، شبِ سلامت ورحمت ودرود فرشتگان برمؤمنان، شب زنده داراست تا طلوع صبح.

A

در معنای سلام در این آیه دو قول می باشد:

امام مجاهد رحمه الله

A

می فرماید:

در آن شب هیچ بیماری ودردی صورت نمی گیرد، وهیچ شیطانی رها نمی شود.

A

ابن قتیبه رحمه الله می فرماید:

A

همانا معنای سلام خیر و برکت است.

A

منظور از سلام یعنی اینکه شب قدر شب سلامتی برای مؤمنین از هر چیز مخوف وترسناک می باشد، و بخاطر زیاد بودن اشخاصی که از آتش جهنم آزاد می شوند، واز عذاب آن نجات می یابند.

A

منظور از سلام یعنی اینکه شب قدر برای مؤمنین شب سلامتی می باشد، از هر چیز مخوف وترسناک، بخاطر اینکه افراد زیادی در این شب از آتش نجات می یابند واز عذابش در امان می مانند.

A

آن شب باطلوع فجر که انتهای عمل وعبادت شب می باشد پایان می یابد.

نزول قرآن کریم که آن بعنوان معجزه ی جاویدان بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای هدایت جهانیان می باشد، وحجتی است بر معاندین.

A

همانا شبی است که در آن برکت ورحمت زیاد می باشد.

شبی است که در آن ارزاق وعمر وحوادث سال آینده مقدر ومشخص می شود.

A

شبی است که عبادت در آن بهتر از هزارماه می باشد.

A

شبی است که فرشتگان در آن نازل می شوند، ونزول فرشتگان همراه با خیر وبرکت ورحمت وآزاد شدن بندگان از آتش می باشد.

A

همانا شبی است که در آن سلامتی از امراض وعقوبات می باشد.

A

قیام آن شب سبب کفاره وبخشش گناهان گذشته می شود.

A

رسول اکرم می فرماید:

A

“من قام لیله القدر إیمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه” متفق علیه .

A

«هر کس شب قدر را بپا دارد در حالی که ایمان وامید اجر دارد گناهان گذشته او بخشیده می شود» .

A

برادر و خواهر مسلمان!

A

در بخش های بعدی، در مورد، دریافت شب قدر، عظمت آن شب، نحوه ی طاعات و عبادات، برای مردان و زنان، و برای معذورانی که به نسبت مریضی حیض و یا نفاس روزه و نماز از آنها ساقط است، بحث مفصلی خواهیم داشت.

A

پس، با ما باشید، و این مضمون نهایت ضروری را از این صفحه تعقیب کنید.

عزیزان گرانقدر:

A

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

A

جزاکم الله خیراً!

A

ا.ج.ع

دوشنبه، بیست و دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۷

A

بیست و هفتم جون ۲۰۱۶

A

www.facebook.com/meydanestid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *