تقوا نداریم که آرام نداریم

1

📚 آیا میدانستید؟

﴿تقوا نداریم که آرام نداریم﴾:

👈 احمد اظطراب دارد، محمود انسان تشویشی و اندک رنج است، این خواهر، در هر موردی تشویش میکند، آن برادر دیگر، با اندک ترین اشاره ای غمین و غضب میشود…

📍و بالاخره، زمین و آسمان کشورم، به خاک و خون یکسان شده، هر طرف رنگ قرمزِ خون است و بوی و دودِ انفجار و باروت.

👈 چرا آرام نداریم؟ و لو جنگ و زد وخورد هم نباشد، باز هم آرامش خاطر از ما سلب شده است!؟

عزیزان من!

👈 واقیعت امر اینجاست که:

ما اصلاً تقوا نداریم، که آرام نداریم!

👈 تقوا پایه ی اول اخلاق اسلامی و اجتماعی است که آن را تأیید، آشکار و پایه بلند می گرداند و آن را از اراده ی قوی و فضایل یقینی و واجب قرار می دهد.

وقتی میگوئیم، پایه ی اولِ اخلاقِ اسلامی، شاید از خودتان بپرسید! کدام اخلاق اسلامی؟

بلی عزیزان!

👈 کدام اخلاق اسلامی، امروز در کودک، نوجوان، جوان، میانه سال و پیران ما دیده میشود؟

شما را سوگند میدهم تا این سوال را خیلی جدی، با ملاحظه به اطراف تان، از خودتان بپرسید!

📍بیائید دور نرویم! از خانه و کاشانه ی خودمان شروع میکنیم!

آیا تقوا، همان اخلاق اسلامی که نگهداشتن نفس در برابر آن چه که از آن می ترسد است، در اعضای خانواده ی مان دیده میشود؟

👈 مثلاً « اتّقی فلان بکذا » فلانی از آن چیز پرهیز می کند؛ و بیم از آن را وسیله ی نگهداری از خود قرار می دهد.

آیا این ترس و بیم در میان خورد و بزرگِ اعضای فامیل مان دیده میشود؟

قبل از اینکه پی جواب بگردیم، بهتر است کمی در مورد تقوا و چگونگی آن بدانیم.

👈 تقوا از « ارتقا » یعنی « برحذر بودن » و سلامت ماندن به وسیله ی چیزی که جلو بیم و ترس آدمی را خواهد گرفت، میباشد.

اما در اصطلاح شرع و عقل، خویشتن داری از آن چه که عیب آورد و آن را در معرض سرزنش و عذاب قرار دهد.

👈 و این نگهداشتن هم به وسیله ی ترک اسباب و ناخشنودی و کیفر و به جای آوردن واجبات رهایی بخش است که انسان را به سوی نعیم سرمدی و پاداش اعمال سوق می دهد، و این ها هم زمانی تکمیل می شود و به اتمام می رسد که قسمتی از چیزهای مباح « احتیاطاً» ترک گردد.

👈 اینجا گفتیم مباح! اما امروز چنین نیست!

امروز مردم به مباح چی که حتی به گناهان کبیره، اهمیتی نمیدهند و حرام ها را حلال کرده اند و هی به قیاس خود شان از آن لذتِ میبرند.

حضرت رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم به این اشاره دارد که :

🔹« حلال معلوم است و حرام معلوم، و میان این دو، چیزهایی همانند و مشکوک وجود دارد که بسیاری از مردم آن را ترک نخواهند کرد.

و هر کس از چیزهایی مشکوک حذر نماید، « در واقع » دین و نیک نامی خویشتن را « از آلودگی و بد نامی » تبرئه کرده و محفوظ داشته است و هر که در آن بیفتد و به آن بپردازد، ( قطعاً) در کار حرام افتاده؛

📍مثالش همانند چوپانی است که : ( گله را ) پیرامون مزرعه و جای منوع و قرقی بچراند، (هیچ ) بعید نیست که ( به عمد یا سهو ) به آن جا آسیب نرساند.

بیدار باش! که هر کس ( برای خود ) قرق و مزرعه ای دارد؛ و بی تردید قرق خداوند نیز نزدیکان و مقربان اوست.

بدان که: در وجود انسان، پاره گوشتی است، هرگاه اصلاح شد، همه اعضا اصلاح خواهد شد و اگر تباه گشت تمام اعضا ( به تبع آن ) تباه و فاسد می گردد؛

هان! آن ( پاره گوشت) قلب است. »

👈 از این گفتار زیبا وبا ارزش بهترین آدم و عالم نتیجه می گیریم که:

👈 تقوای کامل پرهیز از شبهات است که به پاکی و صفائی قلب از وسواس و خواسته های نفسانی و به پاکی حواس و ذهن و روان از پلیدی ها، ارتباط دارد و بی گمان این پاکی سرآغاز همه نیکی ها و اخلاق پسندیده و اساس فضایل و امثال آن خواهد بود.

📍وقتی روح و روان، ذهن و قلب، هوش وفکر، همه از پلیدی ها، زشتی ها، بدبینی ها، غرورها و تکبر های بیجا، خودستائی ها و دیگر بدی ها پاک شد، آن وقت آرامش در قلمرو وجود انسان برقرار میشود.

زمانیکه انسان از چنین آرامشی برخوردار است، دیگر او زیر بار وسوسه ها و تشویش های خورد و بزرگ نمیرود، و نه هم کسی توان اغوای او را دارد.

این مثال یک فرد با تقوای است. فردی که توانسته خودش را با لباس تقوا بیاراید و قلمرو وجود، روح و روان خودش را از وساوس و دسیسه های اهریمن حفظ کند.

همینگونه، اگر در یک ناحیه، روستا، قریه، شهرک، و آهسته آهسته در یک جامعه، همه بتوانند از عهده ی خرید این لباس زرِه برآیند و آن را به تن کنند، همه درد ها مداوای شده، تمام ناآرامی ها و بد امنی ها به آرامش همگانی مبدل میشود.

چون واژه ی « تقوی » با توجه به تقدم و تأخر حروف اصلی آن از سه حرف (ق، و، ی ) ترکیب شده، که هر کدام به معنای خاصی اشاره می کند؛

مثلاً :

« ق » به معنی قدرت مادی و معنوی،

« و » به معنی وقایت در مفهوم صیانت و امنیت.

و « ی »، اشاره به دوری و بر حذر بودن است که قرآن کریم در مورد چنین می فرماید:

💥« ‏یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا‏ » مریم/۱۲

🔹« ‏ هنگامی که یحیی متولّد شد و بزرگ گردید و به سنّ رشد رسید ، خطاب بدو گفتیم :

ای یحیی ! کتاب ( تورات ) را با قوّت و ( قدرتِ هرچه تمام‌تر ) برگیر ( و با جدّ و جهدِ هرچه بیشتر بدان عمل کن ) . ما در کودکی بدو بینش ( دینی و فهم احکام الهی موجود در تورات ) دادیم . »

👈 آیا افراد کنونی جامعه، با نیروی قلبی و تلاش برای عمل به قرآن، همانطوریکه قرآن بدان اشاره میکند، اقدام کرده اند؟

📍الله سبحانه وتعالی اگر به حضرت یحیی علیه السلام، قدرت بینش و فهم را در کودکی اعطأ کرده بود، به امتِ حضرت رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم، معجزه ی کتابش را اعطأ نموده که با خوانش، تدبر و عمل بدان، بینش و فهمِ امت بهبود یافته، تقوا و ثبات شان بیشتر میشود.

👈 وقتی، کتاب مقدسی را که مالامال از فیوض الهی و اعجاز معنوی است، کنار میگذاریم و آن را با خرافه ها، بدعات، رسوم پوچ و بیمعنی، برنامه های بیمار کننده ی قلب (تلوزیون، رادیو، موسیقی و لهو ولعب ) تعویض میکنیم، فکر میکنید، تقوا را هنوز با خود داریم!؟

نخیر عزیز،هرگز نه!

👈 با کنار گذاشتن قرآن و سنت، تقوا از قلمرو وجود انسانها و باغ و راغ مان کوچ میکند و قافله ی بدبختی ها، نا امنی ها، درد ها و رنج ها، با شتران غول پیکر و بار های سنگینِ وسوسه ها و پریشانی هایش در هر گوشه و کنارِ جامعه لنگر انداخته، قلب ها و کوچه ها را مسکنِ ابدی اش میسازد.

👈 فلانی ولد فلانی، مسلمان زاده، ولی از تقوی و ایمان کامل در او خبری نیست، و بد تر از این، تعداد اینچنین اشخاص روز به روز در جامعه روبه افزایش است.

👈 یکی، ایمانش را بنام غسل تعمید با آبِ نام نهاد مقدس به کشیشان خارجی میفروشد، و دیگری خاکِ وطنش را با سؤِ استفاده از نام و نشان و هویت اسلام به بیگانگان عرضه میدارد.

👈 اگر در رگ و خون ما تقوا بودی، حالت چنین نبودی!

پس همان است که گفتیم:

📍﴿ تقوا نداریم که آرام نداریم﴾ بلی ﴿ تقوا نداریم که آرام نداریم﴾!

بخش های بعدی این مضمون را از این صفحه، فراموش نکنید!

ا.ج.ع

ادامـــه دارد….

شنبه ۲۶ ذی الحجه ۱۴۳۶

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۵

https://www.facebook.com/meydanestid

و از طریق گوشی های موبایل!

m.facebook.com/meydanestid

Or simply type this keyword in your Facebook search box, then like, save, and follow the page:

meydanestid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *