لطيف پدرام: با استفاده از تکنيک های معاصر وامکانات جديد سخنانم را منتاژ کرده اند!

 

 

لطيف پدرام: با استفاده از تکنيک های معاصر وامکانات جديد سخنانم را منتاژ کرده اند!!!

 

راديو پيام زنان (سايت خاوران)

 

 

… در واقع صحبت در مورد اشتباهات وجفاهای امان الله از من بوده، ولی اهانت وکلمات رکيک آن از من نبوده و آنرا رد وتکذيب ميکنم …

 

اينک با شنيدن مصاحبۀ جديد لطيف پدرام در مورد اينکه آيا واقعاً سخنانش منتاژ گرديده است ويا خير؟ بهتر است شنونده گان عزيز قضاوت نمايند.

 

لطفاً برای شنيدن اين مصاحبه بروی تصوير کليک کنيد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *