بازی با حيوانات

 

 

بازی با حيوانات

 

 

انسانها در طول تاريخ برای تفريح وخوشگذرانی خويش از وسايل گوناگون جايز وناجايز استفاده نموده اند که عده ای خودخواه  و قصی القلب حتی برای برآورده ساختن غرايض وخواست های غير انسانی شان بر موجودات زنده و انسانهای همنوع شان نيز رحم ننموده، از درد، رنج واذيت آنها لذت برده اند که مثال های بارز آن در کشور ما رقص مرده و … ميباشد.

البته زشتی و بزرگی چنين اعمال ناشايسته و جنايات در حد توان وامکانات زمانی ومکانی اشخاص بوده  وانسانهای بی رحم وبی عاطفه در زمانه های مختلف نظر به قدرت وتوان ومطابق با شرايط روز وحالات، بگونۀ دلخواه خويش مرتکب چنين اعمال غير اخلاقی گرديده اند.

 تمسخر، استهزاء واذيت وآزار تمام موجودات زنده حتی حيوانات درنده نيزبه ذات خود عمل غير انسانی وغيراخلاقی شمرده ميشود. چه بسا تمسخر واستهزاء وبازيچه قرار دادن انسانها ويا حيوانات بی ضرريکه هميشه در خدمت انسانها قرار دارند.

درين ويديو شما ميبينيد که چگونه عده ای از جوانان عرب برای خوشگذرانی و خنده ومستی خويش از ناله وفرياد حيوان مظلومی که ممکن است به علت دوری از مادر ويا گرسنگی  و تشنگی ناله وفرياد کند، سوء استفاده نموده  دهنش را درهنگام ناله باز وبسته نموده ميخندند.

خداوند (ج) ايشان وهمۀ مارا به راه درست و راه کاملاً انسانی واخلاقی هدايت نمايد. آمين

 

لطفاً برای تماشای  اين ويديو بروی تصوير کليک کنيد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *