فلم مستند افغانستان وجنگ های سياسی

 

 

فلم مستند افغانستان وجنگ های سياسی


چون اين فلم مستنديکه قبلاً نيز ازطريق تلويزيونها و رسانه ها نشر گرديده است، دارای محتوی و مطالب سودمند و اسناد مهمی ميباشد، بناءً ادارۀ صدای افغان نشرمجدد وموجوديت آنرا در آرشيف سايت برای استفادۀ علاقمندان مفيد وضروری دانسته آنرا مجدداً خدمت هموطنان وعلاقمندان عزيزتقديم ميدارد.

البته اين فلم شامل 19 بخش بوده، علاقمندان ميتوانند هر بخش آن را با کليک کردن برشمارۀ همان بخش تماشا نمايند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *