صحنه های دلخراش حادثه خونین جلال آباد

 

صحنه های دلخراش حادثه خونین جلال آباد

 

 ادارۀ صدای افغان

 

 

همانگونه که توسط وسائل اطلاعات جمعی در جریان قرار گرفتیم، بتاریخ 22.02.2011 حمله انتحاری در کابل بانک در شهر جلال اباد از سوی عده یی که منسوب به طالبان شده اند ، صورت گرفت. در این حمله غیر انسانی که قبل از هرچیز با دین اسلام در تضاد قرار دارد حمله کنند گان مردم بیدفاع را مورد هدف خویش قرار دادند که در نتیجه ان تعداد زیادی از مردم مارا بصورت وحشیانه بخاک و خون کشانیدند.
این حمله و امثال ان که توسط عده یی از گمراهان و جاهلان زیر نام دین انجام میشود جز لکه ننگ و خشم الهی را به انجام دهندگان ان به بار نمیاورد. زیرا دینی که ما ان را بنام اسلام میشناسیم بصورت دقیق و جدی مخالف این گونه اعمال وحشیانه میباشد. مگر اینها نمیدانند که پیامبر اکرم ص قبل از هر پیکاری که وقوع ان احتمال میرفت اتباعش را توصیه میکرد که از کشتن مردمان عادی ، از کشتن زنان، اطفال ، پیرمردان، مردمی که در عبادتگاها قرار دارند و حتی از کشتن سرباز دشمن که دیگر توان جنگیدن را ندارد خود داری کنند.
ای وای اسلام ، ای برترین دین خدایی در زمین ! چگونه بنام تو جهلاء ، ابلهان و اسیران چنگال شیطان بازی میکنند !. چگونه ترا عده همچو دوستی خرس گونه، قربان میکنند وچگونه دشمنان زیرکت ترا بدنام میسازند. این اسلامی که ما میشناسیم کاملا مخالف با چنین اعمال شیطانی میباشد.

درین جا لازم به تذکر میدانیم که برخورد حکومت اقای کرزی در برابر جنایت کارانی از این قبیل ، عاملی است که انهارا بیشتر به اعمال شان تشویق میکند. زیرا برخورد ضعیف با جنایت کاران و انهم زیر پوشش موهوم حقوق بشر سبب شده تا هر جانی را به عمل جنایتبارشان ترغیب کند. اکنون که حکومت اقای کرزی مجازات شدیدی را برای عاملان این جنایت درخواست میکند ، اگر از ابتدا چنین شدت را در برابر انانیکه مراعات خون ، مال و امنیت مردم را نمیکنند اتخاذ مینمود ، شاید خیلی از اعمال زشت را جلو میگرفت.

 

برای باز کردن ویدیو لطفاً بروی عکس کلیک کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *