سروده های آتشین — محمد عزیز عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

     برادران ودوستان فرهیخته  وعزیزان  خوب را    سلام واحترام تقدیم  میدارم .

 و  ازینکه  قریب به دو ماه   به نسبت قطع ارتباط  خط تلفن  وانترنت از  همراهی با جمع زیاد دوستان وعزیزان  خود در فیس بوک وسایتهای انترنیتی    بدور بوده ام ، مراتب اعتذار خویش را پیشکش  کرده واز همه دوستانیکه با ایملهای محبت آمیز خویش جویای احوالم بوده اند  جهان سپاس را دارم  وخداوند بزرگ را می ستایم که دوباره توفیق  کار اندک  نوشتاری  را بمن عنایت کرد تا  ازین طریق همدم یاران خوب خود باشم . وبه حق باید گفت  که دلم برای همه فر هیختگان ومصاحبان خوبم تنگ شده بود . برای همۀ تان سلامتی خواسته واینک  ربا عیاتی چند را که تازه انشاء کرده ام خدمت هنر دوستان  واهل قلم وهمدمــان نازنین  خود پیشکش میکنم .

  ارادتـمنــد تان  عزیز ( عزیزی)

 

سروده های آتشین

 


محمد عزیز عزیزی

 

لا بباید گفت  غیرالله را

نفی   میکن ما سوی الله را

تا نگو یئ لا اله ، اول بدل

نیست مقبول   ذات الا الله را

++++++++++++++++++++++

تا کسی را   لااله ایقان نشد

قول الا الله را ایمان نشد

آنکه بر طاغوتیان کفرش نبود

نیست مومن پیرو قــرآن نشد

++++++++++++++++++++++

بعد ازین  بشنو تـوآهنگی دگـر

می سرایم  تا کنــد  بر دل اثر

خفته را بیدار، می بایــد نـمـود

تا که در حـــرکت  بیفتد تیز تر

+++++++++++++++++++++++++

هیچ مـُطــرب ساز و آهنـگـی نزد

تـا ســُرولـَی را  او پیوندی نـزد

بهـتـر آن باشد که هر نظمی  ونثر

گفتـه ناید ، گـر بـدل چنـگــی نـزد

+++++++++++++++++++++++++++

خـــیز از جا فــــکــرنو بنیـــاد کن

رسم وراه جـــاهـــلی بر بــــاد کن

کوفتن بر مغز خود دیوانگی است

کر تو هشیاری ؟نه دشمن شاد کن

+++++++++++++++++++++++

آدمی گـر عــقــــل باشـد  مایــه اش

نیست عیبی  گر َنَـبـَود سرمایه اش

هــــر ِکراعــقـلی نباشد در سرش

ترس میـــــدارد زشــکل ســایه اش

 

++++++++++++++++++++

خیز از جـا با توان ِ خود  َبـَدو

در پی  هر ناکسی  هــرگزَمَرو

با تلاش  وکار خود یابی مراد

هست انسان  از پی کارش ِگرَو

پایان

+++++++++++++++++++

محمد عزیز ( عزیزی) – لندن شب  ساعت   22:52

روز دوشنبه دوم حوت سال 1389

برابر با:  2011-02-21

ومطابق به : 17 ربیع الاول سال 1432 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *