عساکر وحشی امریکا یکبار دیگر وحشت و بربریت شان را به نمایش گزاشتند — سلیمان شاه صوفی زاده

 

عساکر وحشی امریکا یکبار دیگر وحشت و بربریت شان را به نمایش گزاشتند

 

 

سلیمان شاه صوفی زاده

 

درین ویدیو شما عساکر جنایتکار و وحشی  امریکایی را در حالت ادرار کردن بر اجساد پاک شهداء (که هنوز معلوم نیست ایا افراد ملکی هستند و یا هم مدافعین از دین و ناموس وطن) مشاهده میکنید.

 

برای مشاهدۀ این ویدیو لطفا بروی عکس و یا لینک زیر کلیک کنید:

http://www.youtube.com/watch?v=znDntUg7e4w

 

 

اینست سوغات دموکراسی وحشیان غربی به افغانان مظلوم و بی سر و بی سرپوش.

این است عملکرد حامیان حقوق بشر و مبارزین علیه ترور ووحشت.

این است احترام  و سپاسگزاری مهمانان ناخواسته مان به میزبانان خویش.

اینست نمونۀ کوچکی از خدمات شایستۀ!!! آنانیکه میخواهند بعد از سال 2014 نیز چنین خدماتی را انجام دهند.

اینست نتیجۀ غلامی، وطنفروشی، تکیه بر قدرت بیگانگان نمودن و خواری و زبونی رهبران و زمامداران امور ما.

 

نفرین بر چنین دموکراسی و حقوق بشر.

نفرین بر چنین روابط دوستی که بجز روابط بین نوکر و بادار چیزی دیگری نیست.

لعنت بر آنانیکه این جنایتکاران و وحشیان را به حریم پاک مان دعوت نموده اند.

لعنت بر آنانیکه بر بقای این جانیان خونخوار برای بعد از سال 2014 نیز پا فشاری دارند.

 

زنده باد هر آن افغان آزاده ای که چه با قلم، چه با تفنگ و چه با هر وسیله و ابزاری که برایش مساعد است در برابر این وحشیان و فرعون صفتان قرن میرزمند.

خوار و زبون باد هر آنکه در خدمت این دشمنان بشریت قرار گرفته و وسیلۀ رسیدن به اهداف شوم ایشان میگردد.

 

 

وحشی ترين عسکردنيا

 

ای که جفای تو به هرجا بود

ای که ادای تو شررزا بود

لشکر تو لشکر گمراه بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

پرچم آزادی به دستان شان

ماتم وبربادی به دامان شان

باعث ويرا نئ هرجا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

بی خبر از عزت قرآن ما

بی اثر از عفت افغان ما

فتنه درين کشور زيبا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

از تو هدايت شده دست تواند

از تو حمايت شده مست تواند

کوک زرين با پر زيبا بود

وحشی ترين عسکر دنيا بود

 

چون مربی هستی مرباع خورند

خون دل مرد م د نيا خورند

پاک و برين در بر آ قا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

ای که ابر قدرت د نيا تويی

بيخبر از نصرت موسی تويی

لشکر فرعونی به دريا بود

وحشی ترين عسکردنيا بود

 

سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *