تولد طالبان شمال از درون ضد طالبان (تبصرۀ ویدیویی رزاق مامون) — کبیر

 

تولد طالبان شمال از درون ضد طالبان (تبصرۀ ویدیویی رزاق مامون)

 

ارسالی : کبیر

 

فضا سازی و ایجاد شرایط مناسب برای حرکت طالبان از شمال بسوی پایتخت  در حال انجام است، فکر میشود که سود این مسئله این است تا جلوگیری از وقوع یک جنگ قومی بکنند. راه یافتن تکاندهنده ترین گزارشات در مورد تجاوزات جنسی، عدم مجازات عاملان این جنایات، دست درازی به حقوق مردم خصوصا در ولایات کلیدی شمال جزئی از همین پروژه باید باشد…

 

برای ورود به این تبصرۀ ویدیویی رزاق مامون لطفا به اینجا و یا روی تصویر کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *