بطلان عقاید جبریه — محمد عزیزعزیزی

 

بطلان عقاید جبریه

 


محمد عزیز(عزیزی)

2012-01-27

ره ندارد جبر اندرسرنـــوشت

اختیـارِباشد عجـین اندر سرشت

 

تخم خیر وشر،که مخلوق خداست
هر کسی بر میل خود او دانه کِشت

 

کار نیک وبــد فزون باشد به دهـر
اختیارِ تُست، بر هرخوب زشت

 

کفر واســـلام اختــیاری بوده است

گر روی مســـجد ویا دَیر وکـُنِشت!

 

لــوح تقـــدیرِ، همــه روز ازل
ذات خالق اوبه علم خود نوشت

 

این چنین دیبــای خلقت را خـــدا
خوب وزیبا وبحکمت بافت ورِشت

 

اصــل ایمان را بنای محکمیست

جمله اجزایش همه باشد چوخِشت


کی شود محکم بنـــای اعتــقاد؟

خشتهـا گراز تنِ ایمـــان بِهـِشت

 

منزلِ ایمــان همه ویران شــود

گر بـُــَود اعمــال ننگین وپلشت

تخم نیکی گر تو می پاشی «عزیز»
خود درو سازی همه اندر بهـشت
پایـــان
————————————

عزیزی – ساعت 09:45 بوقت لندن

روزجمعه – هفتم دلو سال 1390 هجری شمسی
مطابق به : سوم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری
برا بر به : 2012-01-27
hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *