نازیه اقبال از آواز خوانی دست برداشت و رو بسوی دینداری نمود (ویدیو) — نعمت الله حقبین

 

نازیه اقبال از آواز خوانی دست برداشت و رو بسوی دینداری نمود (ویدیو)

 

 

ارسالی: نعمت الله حقبین

 

 

"ماهی را هر وقتیکه از آب بگیریم تازه است".

 

بدون شک این مقولۀ بزرگان در مورد آواز خوان مشهور پاکستانی که عمرش را از سن شش سالگی تا چندی قبل در آواز خوانی و انحراف از مسیر اصلی و فطری اش سپری نموده بود صدق نموده و بالآخره قبل از آن که دیر شود به خود آمده و به مسیر درست و سعادت دارین قدم گذاشت.

 

باز آ باز آ هر چه که هستی باز آ

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صـد بار اگر توبـه شکستی باز آ

 

سبحان الله!  چه خالق مهربانی، و چه رحم و کرم بی پایانی!

با هر قدر گناه و آلودگی که به آن رجوع کنیم، مایوسی  یی در کار نیست و مارا با استقبال گرم می پذیرد.

 

برادر و خواهر مسلمان!

بیایید تا ما هم در هر حالتی که قرار داریم و به هر گناهی که آغشته ایم یکبار به خود آمده و به فکر سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت خویش گردیم.

بیایید از خواب غفلت برخیزیم و زندگی روزمرۀ خویش را به محاسبه و بررسی گیریم تا بدانیم آیا مسیری را که می پیمائیم مسیر نجات و یا مسیر بربادی مان است.

آیا اعمال روزمرۀ ما مطابق  نسخۀ نجاتی که از آسمانها برای هدایت و رهنمایی ما بسوی کامیابی نازل گردیده است، بوده و یا مطابق خواهشات نفس و هوا و خواست شیطان لعین (آن دشمن قسم خوردۀ هر انسان)؟

 

اینک با کلیک کردن بر لینک زیر اقدام شایسته، بجا و پر افتخار نازیه اقبال و شوهرش را مبنی بر سپری نمودن بقیۀ عمر شان در راه  خدا و خدمت به دین و دینداری و توبه از اعمال زشت گذشته را مشاهده نمایید:

 

http://www.youtube.com/watch?v=0kjm_UTG_8I

 

همچنان برای مشاهدۀ سخنان هنرمند مشهور دیگر پاکستانی آقای شهنشاه باچا که وی نیز از آواز خوانی دست برداشته و راه خوشبختی و سعادت دارین را انتخاب نموده است لطفا بر لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://www.youtube.com/watch?v=3i0CT8pDMPM&feature=related

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *