اشتراک برادران هزارۀ ما در جنایات بشار اسد علیه مردم سوریه — یوتیوب

 

 

اشتراک برادران هزارۀ ما در جنایات بشار اسد علیه مردم سوریه

 

 

برگرفته شده از: یوتیوب

 

این جای بسیار تاثرو تاسف است که برادران هزارۀ ما بخاطر پیاده کردن اهداف پلید ایران در کنار بشار اسد خونخوار در جنایت علیه مردم مظلوم سوریه قرار گرفته و به سزای اعمال شان رسیده اند.

 

لطفا به سند متوجه شوید که این سرباز کشته شده چی هویتی دارد؟

نام : سفر محمد
نام پدر : خانعلی
محل تولد : بلخ
محل صدور پاسپورت : ریاست عمومی پاسپورت کابل
تاریخ صدور : 14/11/2011

 

 

برای مشاهدۀ ویدیو لطفا بروی عکس کلیک کنید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *