مؤسس حزب الله: سر بازان حزب الله که در سوریه کشته میشوند شهید نیستند بلکه به جهنم میروند —محمد عزیز عزیزی

 

مؤسس حزب الله: سر بازان حزب الله که در سوریه کشته میشوند

 شهید نیستند بلکه به جهنم میروند

 

ارسالی: محمد عزیز عزیزی

 

برادران وخواهران گرامی !با عرض سلام

این ویدیو را را بدقت بنگرید. رهبر وموسس اسبق حزب الله (الشیخ الطفیلی ) پرده از روی جنایت  افراد حزب الله وایران برداشت واعلام داشت که: " سر بازان حزب الله که در سوریه کشته میشوند شهید نیستند بلکه به جهنم میروند زیرا ایشان در قتل وکشتار اطفال وزنان و کشور سوریه شریک هستند".

الشیخ طفیلی میگوید :" امریکا وروسیه نمیخواهند که معارضین سوری کار را یکطرفه کنند بلکه هر دو میخواهند تا کشور سوریه بدست بشار اسد کا ملا ویران گردد وممکن این جنگ را هنوز طولانی تر کنند "
طفیلی می افزاید :"حزب الله مسئول قتل
و هر آسیبی که به اهل تشیع سوریه فعلا ویا در آینده برسد می باشد"
الشیخ طفیلی میگوید
:" دفاع از سیده زینت محتاج به حزب الله نیست وحزب الله برای دفاع از سیده زینب احتیاج ندارد .زیرا اهل سنت وجماعت کمال احترام ومحبت را به سیده زینب دارند وحزب الله برای دفاع از سیده زینب بسوریه نرفته است بلکه برای دفاع از جنایتکار بشار اسد بسوریه رفته است ودر کشتار ملت سوریه مستقیما دخالت دارد"  .

شیخ الطفیلی در تمام موارد نقش ایران را دراین جنگ نا مقدس واضح وافشا ساخته ونصرالله را بر حذر داشت تا ازین عمل نابخردانه دست بکشد .

شیخ طفیلی گفت :« تنها کسیکه از جنگ حزب الله در سوریه استفاده میکنند فقط وفقط اسرائیل وامریکا میباشند»
باید تذکر داد که
:اهل تشیع واقعی وموحد در  ایران – عراق – لبنان – سوریه وتمام شیعه های واقعی در جهان جنایات رژیم بشار اسد را تقبیح میکنند .وقیام ملت سوریه را بر حق میدانند .ب ودر جهان تنها  رژیم ایران  وروسیه بشار اسد را با سلاح های خطرناک جنگی  کمک میکنند وایران برای دفاع از بشار یک ارتش شست هزار نفری از سپاه پاسداران  ایران وعناصر حزب الله  مربوط به نصر الله وعناصر افراطی شیعه وابسته  به حزب نوری المالکی عراق  ودیگر افراطیون  وهم چنین تعدادی از عناصر م شیعۀ مزدور افغانی  دست زده است که تا حال یک تعداد زیادی از عناصر سپاه ایران – حزب الله لبنان وافراطیون شیعۀ نوری المالکی ووحتی  از عناصر هزاره های افغانی مزدور ایران درمرکز دمشق واطراف آن کشته شده است.

 

 

برای استماع و تماشای سخنان شیخ الطفیلی لطفا بروی عکس و یا بر اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *