صلح در هنر هنرمندان — الحاج احمد شفيق شبنم

 

صلح در هنر هنرمندان

ارسالی الحاج احمد شفيق شبنم

تصاوير زيبايی از خطاطی هنرمندان عزيز و ارجمنديکه  زيبايی انديشۀ شان را با زيبايی هنر شان انعکاس داده اند. عزيزان و علاقمندان صدای افغان ميتوانند اين تصاوير زيبا را با سهولت کامل به کمپيوتر های شان داونلود و حفظ نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *