شبکه جهانی نور

 

شبکه جهانی نور

 

پیشرفت ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی، جوامع گذشته را از حالت خودجوشی درآورده و شکل اجتماعي تري به آن داده است. بر این اساس رشد و بالندگی اندیشه‌ها، رابطه‌ی مستقیم و گریزناپذیری با قدرت رسانه‌ای آنها دارد. از آنجا که ارزش‌های انسانی، بارزترین شاخص زندگی بشر می باشد، رسانه‌ای همچون تلویزیون کمک شایانی به گسترش ارزش‌هایی همچون مهرورزی و رأفت و عطوفت انسانی خواهد نمود.

گستردگی جغرافیای انسانی فارسی‌زبانان و غنای تاریخی، فرهنگی و ادبی این زبان و نیز پیوند تاریخی‌اش با سایرتمدن‌ها، راه‌اندازی شبکه‌ای تلویزیونی به زبان فارسی را به یک ضرورت گریزناپذیر تبدیل نموده تا بتواند آیینه‌ی تمام‌نمای رفتارهای ارزشمند باشد و با بهره‌گیری از فناوری این رسانه، موجی نوین از فرهنگ، آگاهی، و مفاهیم انسانی را تقدیم مخاطبانش نماید.

شبکه‌ی جهانی نور، با نگاهی به ریشه‌های فرهنگی و ارزش‌های تمدن انسانی راه‌اندازی شد تا در شناساندن این ارزش‌ها ، از دریچه ی تلویزیون به فارسی زبانان سراسر جهان سهمی داشته باشد

 

برای دريافت شبكه جهانی نور می توایند از طریق ماهواره ای نایل ست ،عربست(یوروبرد) و یا ماهواره هاتبرد اقدام نمایید این مشخصات به شرح زیر می باشد:

 

 نایل سات  فرکانس: 10872 – عمودی- سیمبل رایت: 27500 – 4/3     

عربسات  فرکانس : 11661 – عمودی- سیمبل رایت: 27500 – 4/3      

هاتبرد  فرکانس   : 11566 – افقی    – سیمبل رایت: 27500 – 4/3     

 

اګر خواسته باشید پخش زنده تلویزیون جهانی نور را تماشا کنید، لطفاً بر اینجا کلیک کنید.

اګر خواسته باشید به وبسایت شبکه جهانی نور وارد شوید، لطفاْ بر اینجا کلیک کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *