بهارایمان درمحبت وطن — محمد عزیز عزیزی

 

بهارایمان درمحبت وطن

(حُبُّ الــَوَطنِ مِنَ الإیمــــان)

—————————————-

غزل

 


محمد عزیز ( عزیزی)

2010-03-21

 

 

 

چه؟ بهــار آنکــسی را، وطــنش اســـير باشــد

وبه رنج  و بینوائی، همه کس به گیـر باشـــــد

 

به  بهار عشق میهن، د ل زنده شاد می دار

نه به شوره زارقلبی ،که درآن َکویر باشــــد

 

من وتو بناز ونعمت ، وبه گوشۀ ســــــلامت

چه بسا که مردمِ ما ،  شکــمش نه سیر باشد

 

تو به دین و سرزمینت،   سرخود بلند می دار

همه خجلت است آنرا ، که سرش به زیر باشد

 

خنک آن که با شهامت ، به رۀ دفاع میهن

و به رزم گاه دشمن ، او مثال شیر باشد

 

تو به اختیارکامل ، به رهی زبند مشکل

اگر حُرّیت نباشد  ،همه کس  اسیرباشــد

 

وگراختیار میهن ، برهـد  زچنگ اهلش

چه شرافت است آنرا، دگرش امیر باشـد

 

به نبرد حق وباطل، وبه جهد تام وکامـل

سرِ خود به کف گذارد، اگر اودلیر باشـــد

 

تو مدار اعتباری ، وبه حرف جامـه داری

که لباس غیردر بر ، َاگرََش  حریر باشـد

 

واگرعالِمِِی که اورا،به وطن محبتش نیست

نرسد مفاد کس را ،اگر او خبیـر بــاشـــد

 

واگر آنکسی که اورا،نبود صلاح ایمان

تو مدارد ش امیدی ، اگر او وزیر باشــد

 

خُنُک آن به علم وایمان ، و به مُلک خوب افغان

ا وبه  فیـض روشنائی ، چو َمـــهِ مُنیربا شـــد

 

اگر حریت به خواهی، به وطن زدست دشمن

تو به طرح تازه رو کن ، رۀ کُهنه پیر باشــــد

 

تو به اتحاد وایمان ، و به نــورپاک قـــــرآن

به طریق ُمصطفی رو،که رۀ بشیــرباشـــــــد

 

تو «عزیز» قَصه سر کن، به رۀِ وطن گذر کن

اگرت به ملک غیری ، همه اش سریر باشـــد

 

 

پايان

 

روز یکشنبه  2010-03-21

مطابق اول حمل سال1389 هجری شمسی

برابر باپنجم ربیع الثانی سال1431 هجری قمری

ساعت- 03:10 AM

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *