دوبیتی های در عشق وطن — محمد عزیزعزیزی

 

دوبیتی های در عشق وطن

 


محمد عزیز(عزیزی)

 

تو ای مرد خدا آزاد می باش

به آزادی همیشه شاد می باش

برای دفع استعمار هـــرجـــا

 همه داد وفغان فر یاد می باش

 2

کسی کو غیر را مزدور بـــــوداست

زآزادی  وعـــزت دور بــــوده است

هــــر ان کـس این حقیقت را نبیــــند

 یقین میکن که چشمش کور بوده است

 3

وطن داران به چشم سر به بینید

تجاوز را زبام ود ر به بینیــــد

وطن این مأ مــــن آزادگــــان را

به چنگال َدد واژدر به بینیـــد

 4

تو ای مرد خدا دلشاد  می باش

زقید بندگی  آزاد مــــی با ش

ندارد اختیاری  هیــــچ مزدور

غلامی را رها کن راد می باش

 5

هر آنکس نوکر بیگانه با شد

به عمر خود نه صاحب خانه با شد

غلامی را نباشد هیچ عــــزت

اگر چه عالم وفرزانه با شــــد

 6

تو ای فرزند افغان نوکری را

رها کن ، برگزین تو مهتری را

 

به آزادی  واستقلال  دائـــــم

 بدست آری مـقـام سروری را

 7

   هرآن کو نـوکری  اغیار باشد

تو   پنداری که او بیمارباشــــد

به نزد آدمِ هوشیــــار و آزاد

غـــلامی ذلت و هم عــار باشد

 8

تو ای فرزند احمد شاه دیروز

تو ای همرزم احمد شاه امروز

کجا شد همت  وآ زادکی را ؟

به ملک ما تراشند  شاه امروز

 9

الا ای هـمــوطـــن  آزاد مــــی بـاش

به  عشق ملک خود دل شاد می بـاش

 

وطن محبوب ما باشد چــــو شـیریــن

به عشق او تو چون فرهاد مــــی باش

 10

وطن جان است وجانانم  وطـن دار

  زعشق شان شد م رنجور وبیمـار

سر از راهِ وطن  هزگز نتابم

اگر برحفـظ شان گـردم ســِر دار

 

 11

 وطن داران وطن ویرانه باشد   

وطن منزلــــگۀ بیگانه  باشـــد

 بـا وج قــــلۀ شاهین مــــکانش

هزاران جغد را اوخانه باشــد

پایان

  والسلام وعلیکم ورحمت الله وبرکاته

 16:25  PMلنـــد ن  : ساعت       

  ) 15-01-1389روز یکشنبه :  (

برابر: 2010-04-04

مطلبق به : 19 ربیع الثانی سال1432 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *