خبر

 

همکاران نهایت  گرامی  و دوستداران ارجمند سایت صدای افغان !

 

نسبت بعضی معاذیر تخنیکی که در ستون " مقالات و تحلیل ها  " با آن مواجه شده ایم  برای مدتی کمی شاید مطالب جدید را که مربوط به مقالات و تحلیل های شما میشود نتوانیم در سایت نشر نماییم . البته این مشکل مؤقتی بوده  و بزودی مشکل موجود برطرف شده و به صور سابق ، در نشر مطالب شما بزرگواران و دانشمندان اقدام خواهیم نمود. چنانچه مطالب رسیده به سایت نیز بزودی بنشر خواهد رسید.

 

امیدواریم تا عذر ما را پذیرفته وبا دوام  همکاری هایتان بتوان باهم  دست بدست خدمتی نیکویی برای هموطنان خویش کرده باشیم .

 

با سلام های گرم و دوستانه خدمت یکایک شما.

 

اداره سایت

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *