زوال فراعنه ودیکتاتورهــا — محمد عزیز عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

زوال فراعنه ودیکتاتورهــا

 

(به مناسبت پیروزی انقلاب مردم مصر)

 


محمد عزیز عزیزی

 

طلوع گرم مهر را ،زشرق از میان نگر

تلاء لوء سپهر را ،کران تا کـــران نگر

 

مژدۀ خوب این چـنین، زصبح روشن زمین

بیـا بچشــم خود ببین ، شب سیـــه نهان نگر

 

راز ونیاز کوی طـور ، سینا به غوغا وبه شور

زمزمۀ زوال زور، طـُـــرفه زآسمــــــان نگــر

 

خلق خـدای در نماز ، سجده به قبلۀ نیــــاز

نای جهـاد کـرده ساز ،سیـر مجــاهــدان نگــر

 

دَور وزمان صبر وخواب، رفت به حکـم انقلاب

مــحــو جنایت وعتاب، بــــدست مردمــان نــگــر

 

جمله بچشم دیده اند، خلق همه صف کشیده اند

غرقه بخون طپیده اند ، پیکــر بسمـــــلان نگر

 

آنکه نمــود ظلم بیش ، در همــه سالهای پیش

خوار وپریش برِهمیش ، ذلت  او چنـان نگــر

 

آتش خشم و دود وآه، مردم پاک وبیگـــناه

کرد خراب وهم تباه ، کاخ ستمگران نگـــر

 

خصم که سوخت جسم وجان،از همه کس بهر زمان

خویش بسوخت همــچنان، خاکسترش عیـان نگـــر

 

نیل دوباره شق شده، بر همگان سبق شده

فرعون مصرغرق شده، معجزۀ زمــان نگر

 

ملتی هست سربلند ، کو نـَبــُـوَد اسیر وبند

دور زخوف وهر گزند، سیـرَش برآسمان نگر

 

وحدت واتحاد بین ، در صف سخت آهنین

در این قیام نازنین، همــّت رهروان نگــر

 

راه نجات ملک ودین هست به وحدت ویقین

ای تو (عزیز) نازنین ، بیشک وبیگمــان نگــر

پــایان

—————————————-

روز دوشنبه نیمۀ شب لندن

2011-02-21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *