ابیاتی چند در بارۀ یاران پیامبر (ص) — محمد عزیز عزیزی

 

ابیاتی چند در بارۀ یاران پیامبر (ص)

 


محمد عزیز ( عزیزی)

10-11-2011

 

 

محبت به یاران پیامبر(ص) امر قرآنی است

 

محبت ، بهر اصحابِ پیامبر

بُـَود فرمــان ذاتِ حـَـّی داور

کسی توهین به یاران نبی کرد

نمی دارد به قرآن هیچ باور

عزیزی- پنجشنبه – ساعت 03:10

10-11-2011 بعد از نصف شب

 

***************************

یاران واصحاب پیامبر (ص)

 

همه اصحاب ویاران پیـــــامبر

چـــو نور دیده اند الله واکبــــر!

مسلمان کی بدارد بغض ایشان ؟

مگر آنهـا که باشند کـــور وهم کر!

عزیزی- پنجشنبه – ساعت 02:55

بعد از نصف شب – 10-11-2011

***************************

 

علی (ع) ودیگر یا ران پیامبر (ص)

 

علی داماد وهم یار پیامبر

رفیق ودوست آن صـدیق اکبر

عمــر دامــاد آن شیر خدا بود

به عثمـان بود دائم یار ویاور

عزیزی- پنجشنبه – ساعت 02:45

10-11-2011

 

***************************

 

علی (ع) یکی از چهار یار پیامبر (ص) است

 

علی سالار وسردار است می دان !

زکفــر وشرک بیــزار است می دان !

مـــــــوحــد بنــــــدۀ پاکِ خـداونــد

چو یاران دگر ، یار است مـــی دان

پنجشنبه -ساعت 02:30

10-11-2011 بعد از نصف شب

 

***************************

 

سجــدۀ حضرت علی ( ع ) بدر گاه خداوند

 

علی سردار دین ، شیرِخدا بود

بدور از تقیــه و شــرک وریـــــا بود

به محراب عبـادت در همـه عمـر

سجودِ او بدر گـــاهِ خــدا بــــــود

عزیزی- پنجشنبه ساعت 02:10

10-11-2011

 

***************************

در وصف حضرت علی ( رضی الله تعالی عنه )

 

علی قلبش به تو حید خدا بنــد

بدور ازتقیـــۀ آخـوند وطــــرفنــد

علی بیزار میباشد از آنکـــس

که شرک آرد بر آن ذاتِ خداوند

عزیزی – ساعت 02:05

بعد از نصف شب

2011-11-10

پــایان

***************************

روز پنج شنبه ساعت 03:15
19 عقرب سال 1390 هجری شمسی
مطابق به :14 ذی الحجة سال1432 هجری قمری
2011-11-10
hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *