درمقدم مبارک ماه رمضان ( ماه بهار قرآن) — محمد عزیز عزیزی

 

 

درمقدم مبارک ماه رمضان ( ماه بهار قرآن)

 


محمد عزیز( عزیزی)

2012-07-19

 

بر مسلمـــین زعالـــم بالا خبر رسید

ماه نزول رحمــت و الا زدر رسیــد

 

از خانه های  دیده بیرون آید اشک شوق

نور وضیا  دوباره بچشم وبصر رسیـــد


 این مژ ده ایست زنده دلان  را که روزه اند

بر تیــر  هر دعــای دلِ شان  اثر رسیــــد

 

در انتظــــار مــاه خدا ، ماه ها گــــذشت

خوشحال ازینکه ،دورۀ فرقت به سر رسیـد

 

درب جنان بروی مسلمان گشوده شــد
 اندرحدیث حضرت  خیرالبشر رسید

 

بر جمله مومنــان جهــان این بشارت است

آماده میشوید که زمـــانِ سفــر رسیـــــد

 

پاداش کار  نیک  درین ماه  پُر جلال

بر مومنین زیا د وبسی پُـر ثمــر رسید

 

بر دشمنـــان دین خـــــدا وستمگـــــران

قهر و عذاب وآتش  تحت السقررســـید

 

یارب دعای جمله « عزیزان» در گهت

بشنو بشام ویا که بوقت سحر رسیــــد

 

پا یان

——————

محمد عزیز( عزیزی)

روز پنجشنبه – ساعت 00:45

29 شعبان المعظم سال 1433 هجری قمری
برابر به : 29 سرطان  سال 1391 هجری شمسی

میلادی19-07-2012ویا  مطابق به :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *