انتخاب الهی — محمد عزیزی عزیزی

 

 

انتخاب الهی

 


محمد عزیزی( عزیزی)

2012-07-16

 

آنکه از جمله بر گزید مرا

از کرامت بلطـف دید مــرا

 

تا ج عزت بفرق من بنهـــاد
بنمـــود بنده وعبیـــــد مــرا

 

بَگـُزید از میان جن ومَلـَک

ازقریب یا که از بعید مرا

 

داد بر من مقام انســانی

جایگاهی که کس ندید مرا

 

نرساند هیچ کس در آن منزل
زان مقـــام این خبر رسید مرا

 

جنتم داد و بیشتر خواستم

بر بسیـط زمین کشید مرا

 

کفر نعمت وشِکـَوه بنمـــودم

در گذشت و سخن شنیـد مرا

 

شکــر بربندگی اگر کـردم

داد او نعمتِ مــزید مــــرا

 

«بنـــدۀ پر گناه کس نخـــرد»

«با هـزاران گنـه خرید مرا»

 

پادشاه کی؟ نظر کنــد به غلام

حضرت او او ببر کشیـــد مــرا

 

چشم پوشم زسلطنت بجهان

بنــده سازد وگر مـرید مـرا

 

بهتــراز مادرم به طـول حیات

نازهــا بس، زاو رسیــــد مــرا

 

قفل دل بستــه گر شود گاهی

ذکـر او هر  زمان کلید مرا

 

روسیاه بوده ام ز بار گنـــه

رحمتش کرد روسپیـد مـــرا

زنده باشم به شـــوق دیدارش
گــر دمادم کنــد شهیــد مــرا

 

یا الهی! توئی امیـد«عزیز»

تو مــکن  هیچ  نا امیــد مــرا

 

پایان

—————————–

محمد عزیز( عزیزی) ساعت  11:30

روز دوشنبه26 سرطان سال 1391
مطابق به : 26 شعبا ن المعظم سال 1433 هجزی قمری
برا بر 16 ماه جولای 2012 میلادی
hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *