شكست صبر — محمد عارف يوسفی

 

شكست صبر

 

 

محمد عارف يوسفی

 

باخبر كه  شیطنت ها ماجرا آرد برون

جار و جنجال تو بیجا صد چرا آرد برون

همچو عقرب میزنی نیش زبان با چشم كور

بی محل گفتار زشت صرف بی حیا آرد برون

قدرت نیكی ترا گر نیست مگو حرف ركیك

جنگ و دعوا, كینه و بغض و بلا آرد برون

مرد نباشد هر كه خنجر میزند از بشت سر

تیغ نیرنگ و فریب را بیوفا آرد برون

گو به میدان هر چه داری خلوتت از بهر چیست

طرز پنهان دیدن تو مدعا آرد برون

احمق و جاهل و نادان و رذیل و بیشرف

تهمت و بهتان و گفت ناسزا آرد برون

كجروشی شیوه انسان عاقل نیست چون او

حرف صدق و راستین را بیریا آرد برون

پس مزن با سنگ فتنه شیشه صبر كسی

كه شكست صبر دل آخر صدا آرد برون

 

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

بیست و هفتم جولای 2008

27-07-2008

 

دوستان عزیز اگر حوصله و فرصت داشته باشید از شما خواهشمندم به وبسایت بنده مراجعه نموده نوشته های ناچیز مرا اگر به نظر شما ارزش نقد را داشته باشد نقد كنید البته وبسایت از دو روز به اینطرف فعال گردیده است.

 

منظورم آموختن از دانش شماست

 

لطفاً برای ورود به ويب سايت بنده بر لينک ذيل کليک کنيد:

 

www.ayosufy.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *