یادی از مرحوم مرزا عبدالحمید (حمید )شاعر توانا کشور ما — امان معاشر

 

یادی از مرحوم مرزا عبدالحمید (حمید )شاعر توانا کشور ما

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

مرزا عبدالحمید فرزند مرزا زمان خان در سال 1294 ه ش در شهر کابل تولد شده با ختم دوره ابتدایی به یاری پدرش به آموزش مکتب خانه گی پرداخته به اشعار ابولمعانی( بیدل)،( سعدی) ،(حافظ )و(جامی) علاقه گرفته به الهام از آنها خودش نیز شعر  می سروده است.

مرحوم مرزا عبدالحمید در سال 1337 ه ق به عمر 43 سالگی چشم از جهان پوشیده روحش شاد ویادش گرامی باد .

بنا به گفته محترم حفیظ( همنوا) پسر مرحوم مرزاعبدالحمید( حمید) از مرحوم اشعار وکتاب زیادی بجا مانده بود که بنا بر حوادث ناگوار وجنگهای تبا کن و کوچکشی های پی در پی و مهاجرت همه آنها از بین رفته وجز چند قطعه شعر پراگنده چون نمونه کلامش باقی مانده است.

محترم اسحاق (ثنا) شاعر شناخته شده کشور ما مجموعه پر بهای را چون گلبرگهای پر پر شده ویا بسان قطع نهال پر بار بدست تند باد یکسو افتد ویا به یغما رود ، همچو مخلص و ارادتمند این شاعر پر مایه گرد آورده وبه زیور چاپ بنام (تمانا دل ) آرسته است.

(تمانا دل) اشعار پراگنده مرحوم مرزا عبدالحمید( حمید) است که چهارده قطعه از سروده های باقی مانده مرحوم به روی 28 صفحه که با پوش زیبا آراسته شده  چاپ گردیده است

امان معاشر

 

نمونه کلام مرحوم عبدالحمید (حمید)

   

نغمه ی وحدت

ای هم  نفسان  مودت  ایجاد کنید     تعمیر دل  از  محبت  آباد   کنید

بی طاعت  استاد بجای  نرسی       پیوسته  بجان طاعت  استاد  کنید

زود است رسی به کام دل در دنیا     گر خاطر خود ز نخوت آزاد کنید

در محفل عشاق دویی بی ادبیست       از رشته وحدت نغمه ایجاد کنید

در عشق بتان (حمید) از روی وفا        مردانه  صفت پیشه فرهاد کنید

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *