محفل شاندار عیـد قربان و افتتاح سالون جدید خانـۀ فرهنگی “مـولانـا” در ونکوور، کانــادا

 

محفل شاندار عیـد قربان و افتتاح سالون جدید خانـۀ فرهنگی "مـولانـا" در ونکوور، کانــادا

 


محترم نورزی در حال قطع نوار سالون خانه فرهنگی مولانا

 

 اعضای خانۀ فـرهنگی "مولانا"، به اشتراک شاعران، نویسندگان و هنرمندان و عده ای از هموطنان متدین افغانی، ایرانی، هنـدی و مهمانان دعوت شده کانادایی در شهر ونکـوور، برتیش کلمبیا، سالون جدید خانۀ فرهنگی "مولانا" را افتتاح نموده، در آن از روز خوشی عید، تجلیل بعمل آوردند.

در آغاز محفل، بعد از آنکه چند آیت از قـرآن مجیــد توسط محترم رحمان "ســدید"، قرائت گردید؛ محترم حاجی محمد کبیر نـورزی، یکتن از متنـفذین مسن شهر ونکوو و یکی از اعضای جنبش مشروطه خواهان جوان افغانستان، با قطع نوار، سالون جدید خانۀ فـرهنگی "مولانا" را بازگشایی نموده طی صحبت خویش، اعضای خانۀ فـرهنگی "مـولانا" را متوجه وظایف بزرگ فرهنگی شان مطابق به اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی نموده و نمونه های اشعار مولانا را به خوانش گرفتند. محترم نورزی، به جواب سوالی که در زمان شاه امان الله، چگونه خدمت به فرهنگ صورت میگرفت، گفتند: " روزی، خود شخص امان الله خان شاگردان کبابی، مسگری و هوتلی را در منزل بالای مسجد شاه دو شمشیره "رح"  درس سواد آموزی دادند؛ بعـد از ختم درس، با یک گادی کرایی شهری نشسته، عازم ارگ شدند… و صدها چنین نمونۀ خدمت گذاری آن شاه فرهنگدوست را دیدم."

متعاقباً، محترم مجید قیام، رئیس خانۀ فـرهنگی "مولانا"، ایـّام خجسته عیـد سعیـد اضحی را به همه مبارک گفته، این روز را، روز شجاعت و مردانگی، راستی و سخاوت دانسته، گفتند: "ایثار مهر و سخاوت، جهت بدست آوردن رضای خداوند"ج" در هر قـدم، مقصد ارادتمندان خداوندگار بلخ است.  خادمان خانۀ فـرهنگی "مولانا"، خوشبخت اند که در این روز خوشی، سالونی چون خانۀ مشترک همه، آماده ساخته همچون تحفـۀ عیدی خدمت فرهنگ دوستان و هموطنان مهاجر در شهر غربت، تقدیم میدارند."

محترم مجید قیام، برای یکتعداد از اخلاص مندان که در ترتیب و تزئین خانـۀ فرهنگی "مولانـا"، از خود خدمت نشان داده بودند، با اهدای تحایف دسته های گل، تقـدیر نمودند.

سپس دکلماتور خوش صدا و شاعر مستعـد خانـۀ فرهنگی "مولانـا"، خانم نسرین جمالزاده، با ابـراز تبریکی، قطعه شعری از سروده هایش را طور تحفه عیدی، به حاضرین بخوانش گرفته، برنامه را گردانندگی را نمودند.

سپس شاعر ذوالسانین و یکتن از ارادتمندان مولانـا جلال الدین محمد بلخی، محترم اسحاق ثنا، با تبریکی دو رویـداد مهـم: بـرگزاری جشن مبارک عید سعید اضحی و افتتاح سالون جـدید خانـۀ فـرهنگی "مولانـا"، افزودند: "گشایش سالون جدید خانـۀ فرهنگی در روز جشن بزرگ ملی، اسلامی ما، عید قربان، انعام الهی است که خداوند نصیب ما گردانیده است.  این چراغ هایی که امروز در این کلبه درویشانه روشن شده است؛ خداونـد لایزال، دوام جاودانگی بخشد."

دراین جشن پرخاطره، دهـا تن از همـوطنان و فـرهنگیان، با خوانش شعر و سخنرانی در این جشن عیـدی تشریف آورده بودند. از آنجمله، شاعران محترم: یونس عثمانی، بشیر رحیمی، حبیب یوسفی، آقای فاضلی، طاهر امیری، ستار صابری، امان کیوان، شفیقه نورزی و رحمان ســدید، هـر کدام به مناسبت تبریکی عید مبارک قربان و گشایش سالون جدید خانۀ فرهنگی "مولانا"، اشعار انتخابی و سروده های زیبای شانرا بگونـه تحفه عیدی، به خوانش گرفتند که با خوشی های زائد الوصف و کف زدن های ممتد از طرف حاضرین بدرقه گردیدند.

 

کمیتۀ جوانان خانۀ فـرهنگی"مولانا"، به رهبری هنرمند پرآوازۀ کشور ما، مـژده جمالزاده و جوانان انجمن فرهنگی "مــوج"، بی صبرانه منتظر اجرای برنامـۀ آموزشی و تفریحی شان بوده، رشتۀ بـرنـامه را با گردانندگی گویندگان جوان: مـژده جمالزاده، رحمان ســدید و مـژده فقیری، بدست گرفته برنـامه های نهایت دلچسپ آموزشی و تفریحی را با اجرای کنسرت هنرمندان هر یک: مـژده جمالراده، ویس، حبیب یوسفی، داود فقیری، مجید قیام، و ستار صابری، آهنگ های جالب و شاد، که با گرمی از طرف حاضرین استقبال گردیدند، اجرا نمودند.

در سهم گیری جوانان در برنامۀ جوانان انجمن فرهنگی "مـوج"، هر یک: خدیجه عاشوری، جواد سلطان، و کاظم هاشمی، بخصوص با خوانش اشعار انتخابی و تحلیل اوضاع کنونی افغانستان و دو تن از نوجوانان خانۀ فرهنگی "مـولانـا" هر یک: تمیم جان و متین جان، با اجرای پارچه های زیبای رباب و طبله، که از مرکز آموزشی موسیقی خانـۀ فرهنگی "مـولانـا" اموخته بودند؛ به گرمی محفل افزودند که با کف زدن های ممتد حاضرین استقبال گردیـدند.

 در این محفل غذا های مزه دار افغانی که توسط خانم حلیمه قیام  تهیه شده بودند مهمانان تناول نمودند.

یک منبع خانـۀ فرهنگی "مـولانا" گفت: "سالون جدید خانـۀ فرهنگی "مـولانا" که گنجایش یکصد چوکی را دارد، قـرارداد اجارۀ آن برای ده سال امضا و راجستر گردیده است. در این مرکز فرهنگی، اجرای بـرنامه های فرهنگی از قبیل: خوانش شعـر، آواز خوانی، هنــر موسیقی، نقاشی، خطاطی، تمثیل، رقص های ملی و محلی افغانستان و نمایش لباسهای ملی افغانی، تحت نظر استادان مجرب و داوطلب خانـۀ فرهنگی "مـولانـا"، در نظر گرفته شده است.

علاقمندان، میتوانند دراین برنامه های آموزشی سهیم شوند.

 

امان معاشر، خبرنگار آزاد

 

www.houseofmawlana.com

 

 

 


از راست به چپ خدیجه عاشوری ، مژده جمالزاده ، مژده فقیری  و راحمان سدید

 


مهمانان در روز تجلیل از عید قربان وافتتاح سالون جدید

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *