بزرگداشت از “روز جهانی زبان مادری” در ونکوور کانادا — امان معاشر

 

 

بزرگداشت از روز جهانی زبان مادری در ونکوور کانادا

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

افغانهای مقیم برتش کلمبیا به استقبال از "روز جهانی زبان مادری" ، طی محفل ویژه ای، روز دوازدهم فبروری در خانـۀ فرهنگی "مولانا" واقع در شهر ونکوور این روز را گرامی داشتند.

در این مراسم، محترم مجید قیام، رئیس خانـۀ فرهنگی "مولانا" با صحبت افتتاحیۀ خویش، بعد از آنکه خبر خوش پرده برداشتن از پیکرۀ شاعر ذواللسانین، ادیب، نقاش و وزیـر دانشمند دورۀ تیموریان، امیر علی شیر نوایی را در شهر گالف کانادا را به حاضرین رسانید، آموزش زبانهای مادری را حقوق حقه همه در جهان خوانده با استفاده از منابع معتبر جهانی  افزود: "مردم جهان تقریبا به ۶۰۰۰ زبان گوناگون گفتگو می کنند. اما بنا به دلایل تاریخی و یا محرومیت های اجتماعی و سیاسی مختلف، بسیاری از این زبان ها در معرض نابودی قرار گرفته اند. از این رو سازمان یونسکو از سال ۱۹۹۹ میلادی، روز ۲۱ فبروری را به نام «روز جهانی زبان مادری» نام گذاری کرده است."

 

سپس، محترم اسحاق ثنا، مسؤول کمیتۀ شاعران و نویسندگان خانۀ فرهنگی "مولانا" که بیشتر از سی سال تجربۀ معلمی دارد، صحبت  نموده هدف مراسم "روز جهانی زبان مادری" را دعوت هموطنان جهت بسط و گسترش زبان مادری که اثبات موجودیت فرهنگ و وسیلۀ ارتباط گذشته، حال و آینده است، دانست.

متعاقباً، نویسنده مستعد کشور ما، محترم فضل احمد افغان، در رابطه صحبت نموده تلاش و کوشش  همه را در راه حفظ و حراست زبان مادری که ميراث مشترك انسانهاست، آرزو نموده گفت: "چنانکه تار های رباب در پهلوی همدیگر با کلک نوازنده، صدای دل انگیز می کشد؛ موجودیت انسان و جامعۀ انساني با هم با یکجا شدن، باعث بوجود آمدن چندين زبان، چون تار خوش نوای رباب میگردد."

در این مراسم، محترم شفیقه نور زی، یکی از اساسگذاران مکتب "سید جمال الدین افغان" در ونکوور و  مدیر مسؤول مجلۀ "نشریه زن"، زبان را به عنوان رمز دستگاه هاي ارتباطي و  فرهنگي تعبیر کرده، گفت: "انسانها توسط زبان مي توانند  هويت ويژه داشته باشند. هويت فرد بستگي به زبان دارد. زبان  عامل اساسی در حفظ، تقويت و توسعه فرهنگ يک جامعه است."

در این مراسم با شکوه، شاعران و سخنرانان محترمین: یونس عثمانی،کبیر فرخاری، رحمان سدید، توبا عنبری، م. ب. فاضلی، عزیز فاریابی و امان معاشر هر یک به نوبۀ خود به زبانهای مادری خود: دری، پشتو، اوزبیکی، و لهجۀ هزاره گی، طی صحبت های جداگانه، ارتباط جامعۀ انساني، فرهنگ و تمدن بشري را با  زبان پیوند داده توجه و اهمیت بیشتر فرهنگیان را به آموزش، تبلیغ و ترویج زبانهای مادری جلب نمودند.

محفل با اجرای آهنگهای جالب به زبانهای مختلف در اوج خوشی و دوستی خاتمه یافت.

 

امان معاشر

 

www.houseofmawlana.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *