گفت و شنود هفته نامهء افق با فضل الرحیم رحیم

 

گفت و شنود هفته نامهء افق، که در آسترلیا نشر میشود با فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد.

 

 

تحول وتحرک امروزه در عرصهء مطبوعات در کشورما افغانستان ، نویدی  است برای آینده بهتر و روشنترآزادی بیان و آزادی اندیشه ، مشروطه بر اینکه مقامات دولتی و سیاست مردان ،  درک خوبی ازمداخله وانحصارقدرت برمطبوعات از گذشته ها را داشته و آموخته باشند و از تکرارنا میمون آن پرهیز کنند زمینه ساز پیشروی در این عرصه باشند تا مانع در سر راه ویا استقامت دادن بسوی نشیب.

 

– آقای فضل الرحیم رحیم ، میشود در نخست برای خواننده های جریده افق خود را معرفی نماید ؟

– من قریب چهار دهه واند قبل از امروز در دهکده ء بنام رسول خیل در نزدیکی محمود راقی ولایت کاپیسا ، در خانوادهء روشن اندیشی دیده به جهان گشودم . دوره های تحصیلی ام را در کابل به اتمام رسانید ام . مصروفیت های رسمی و کاری قبل از اینکه رهسپار دیار غربت شوم داشتم و آخرین مصروفیت کاری ام کار در هفته نامه کابل به حیث معاون و سکرتر مسوول آن بود .

– چی چیزی شما را علاقمند به فن و مسلک خبرنگاری یا ژورنالیزم نمود ؟

– همان طوریکه در بخش معرفی ام تذکردادم که من دریک خانوادهء روشن اندیش دیده به دنیا گشوده ام ، خواندن جراید ، مجلات و شنیدن رادیو در محیط خانوادهء ما یک امرضروری بود  پدر بزرگوارم روحش شاد باد زیاد علاقه داشته تا همه اعضای خانواده باخواندن جراید و گوش دادن به رادیو در آگاهی از اوضاع واحوال کامل قرار داشته باشیم .همین حالت در من شوق و ذوق خبرنگاری رابوجود آورد همان بود که در نخست گاه گاهی برای کمکینانو انیس و بعد هابا روزنامه های که در شهر کابل ، به چاپ میرسیدند همکاری قلمی ام آغاز شد .

– از نظر شما مطبوعات ویا کار رسانه ها در کشور ما در مقایسه با دیروز آن ، امروز در کجای از کار قرار دارد ؟

– با توجه به فراز و نشیب های که در مقاطع مختلف از تحولات سیاسی و نظامی کشور ما ، مطبوعات و یا به عبارهء دیگر کار و فعالیت رسانه ها از آن متاثر شده فراز آن کمتر ولی نشیب آن با تاسف بیشتر بوده اما در مقایسه به دیروز کار و فعالیت رسانه ها ،  امروز در کشورما در جایگاهء بالا و والا قرار دارد. ما زمانی جراید آزاد به مفهوم واقعی کلمه یعنی آزادی بیان و آزادی اندیشه را در جامعه ما تجربه کردیم هر حزب و یا سازمان سیاسی علاوه از اینکه بر کردار و اعمال حکومت انگشت انتقاد می گذاشت به تبلیغ اندیشه های سیاسی شان مبادرت میورزیدند . که بعد از تحولات پی در پی دهه پنچاه خورشیدی کار و فعالیت رسانه ها اندک ، اندک محدود و محدود تر شد به انعکاس طرز دید حکومات . تحول وتحرک امروزه در عرصهء مطبوعات در کشورما افغانستان ، نویدی  است برای آینده بهتر و روشنترآزادی بیان و آزادی اندیشه ، مشروطه بر اینکه مقامات دولتی و سیاست مردان ،  درک خوبی ازمداخله وانحصارقدرت برمطبوعات از گذشته ها را داشته و آموخته باشند و از تکرارنا میمون آن پرهیز کنند زمینه ساز پیشروی در این عرصه باشند تا مانع در سر راه ویا استقامت دادن بسوی نشیب .

– از دید شما چی چیزی در اولیت کاری برای رسانه های کشورما افغانستان بیشتر از همه قرار دارد ؟

– به نظر من رسانه ها از قدرت فوق العادهء برای راه اندازی تحولات برخوردار اند آنچه میتوان امروز بوسیله این قدرت انجام داد رجعت دادن ذهنیت جامعه ء بعد از جنگ و ویرانگری  به بازسازی و درک منافع ملی و ایجاد فضای مصون اتفاق و اتحاد است که با درک مسوولیت از مسلک خبرنگاری دست اندرکاران رسانه ها میتوانند در تحکیم ثبات اوضاع و استقرار صلح دایمی ممد واقع شوند .

– در حال حاضر بیشترین نشریه های را که به همت افغانها  روی انترنت نشر میشوند به سادگی میتوان دریافت و تاجائیکه دیده میشود شما با قریب اکثریت این نشریه ها همکاری دارید در این زمینه بگوید چگونه همکاری تان برای بار نخست با کدام سائت آغاز شد و هدف شما در ارایه نوشته های تان چیست ؟

– خوشبختانه آگاهان و قلم بدستان کشورما با ارایه های شان در فضای مجازی انترنت گوشهء را بنام افغانستان ، در اختیار دارند که هر روز به غنا مندی آن افزوده میشود. میتوان در جستجوگر گوگل ، اگر در جستجوی دریافت مطلبی در مورد افغانستان باشید از نویسنده افغان ، از محقق افغان از شاعر افغان و خلاصه از نخبه های کشور ما چیزی های جالب ، دقیق و مستند را می توانید بدست آورید که این خود اتکا بر سرمایه معنوی خود مااست که از برکت زحمات آنها به زبانهای دری و پشتو در اختیار ما قرار داده شده . در قسمت اینکه من چی وقت با سائت های انترنتی روی کدام هدف همکاری ام را آغاز نمودم ، خدمت تان عرض شود که حدود هفت یا هشت سال قبل از امروز نخستین نوشته ام را به سائت آریائی غرض نشر فرستادم فردای آنروزمطلب ارسالی ام را روی صفحه انترنتی آریائی خواندم بعد از آن به این سلسله ادامه دادم و اگر زنده بودم ادامه خواهم داد البته هدفم برملا شدن عکس و نام من روی صفحات انترنتی نیست من به این باورم هرکسی که توانائی ارایه یک مطلب خوب را دارد باید و حتمن به نشر آن از طریق یکی از سائت ها مبادرت ورزد . بیشترین مطلبی را که من به سائت ها غرض نشر فرستادام در عرصه هنر و ادب بوده که قسمت زیاد آنرا گفت و شنود با اهل ادب و طرب تشکیل میدهد که دراین بخش تلاش کرده ام و در جستجوی مطرح کردن استعداد های نو وتازه از طریق گفت و شنود ها بودم و استم در این جا سه مورد مد نظرم قرار دارد .1- آشنائی با چهره های جدید و استعداد های نوو دادن زمینه مطرح شدن به آنها برای بارور شدن به آینده ء که از امروز آغاز میشود .2- گفت و شنود با چهره های مطرح که امروز در دوری از وطن در دیار غربت به سر میبرند ، درجریان قراردادن علاقمندان و وطنداران ما از کار کرد ها و حال احوال این نخبه ها . 3- سپردن و جایگزین کردن مطالب ادبی و فرهنگی با هویت افغانی در شبکه جهانی انترنت و ضمناً متنوع ساختن نشرات در کنار مسایل سیاسی و اجتماعی موجودیت مطالب ادبی و هنری .

– آقای فضل الرحیم رحیم ، از شما تشکرکه به پرسشهای هفته  نامه افق که در کشور آسترلیا  نشرات دارد پاسخ گفتید .

– استاد گرامی جناب ضیا ، از شما ممنونم که زمینه این گفت و شنود را مساعد نمودید برای شما موفقیت هرچی بیشتر در کار نشراتی جریده وزین افق ، آرزو میبرم .     فضل الرحیم رحیم 24 مارچ 2011 میلادی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *