حشمت خان ،با همه آرزو ها… چشم از جهان بست — فضل الرحيم رحيم

 

حشمت خان ،با همه آرزو های نیکی که برای شگوفانی سینمائی کشورما داشت چشم از جهان بست

 

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

 

 

حشمت الله  ولی  رحیمی ، مشهور به حشمت خان ، سال 1345 خورشیدی درشهر کابل دیده به جهان گشوده بود. بعد از ختم  دورهء مکتب عازم کشور هندوستان شد و از پوهنتون  دهلی با اخذ دیپلوم ماستری در رشتهء حقوق و علوم سیاسی تحصیلات عالیش را به پایان رسانید.  وی بنا بر شوق و علاقه ئی که به هنر سینما داشت به شهر بمبی رفت و غرض اموزش هنر تمثیل شامل کورس هنری ( اشاچندرا) گردید که دورهء اموزشی مذکور را ختم نمود. سپس  در سال 1993 میلادی ، شامل کورس کارگردانی فلم های سینمائی ،شد که در سال 1995 میلادی انرا نیز موفقانه به اتمام رسانید. سال 1995 میلادی اغاز ایام عملی کردن اندوخته های هنری و نخستین تجربه های حشمت خان ، در عرصه سینما ، ان هم در سرزمین پهناور بالیود بود . تا سال 2003 میلادی که وی در شهر بمبی هندوستان زندگی می کرد چهار فلم هنری هندی را تهیه نمود که اخرین فلم هنری او ( کریشن اوتار) نام دارد .

 

من قبل از سال 2003 میلادی با نام حشمت خان ، از طریق کست ویدیوئی  که در ان اهنگهای زنده یاد احمد ظاهر، را به شکل فلم هنری اجرا و تهیه نموده بود اشنا بودم . سال 2003 میلادی زمانیکه او از هندوستان به کشورش افغانستان برگشت از کارکرد ها یش در عرصهء سینما ضمن گفت و شنود با خبرنگاران سخن گفت و از ارزوها و خواست هایش برای گسترش و شگوفانی سینمائی وطنش چیز های جالبی مطرح نمود . دریافتم که او در عرصهء هنر سینما، اندوخته های مسلکی و توان سواد کافی به مثابهء یک سینما گر را دارد .  حشمت خان ، بعد از برگشت به افغانستان در سال 2003 میلادی فلم های را بنام " رویا " ، " افغانستان عزیز " و" بهار امید " تهیه و روی پردهء سینما اورد . اما دریغ و درد که حشمت خان ، بتاریخ 18 نوامبر سال روان میلادی در شهر کابل به اثر سکتهء قلبی  با همه ارزو های نیکی که برای گسترش و شگوفانی سینما کشور ماداشت چشم از جهان بست .مرگ او برای سینما ئی کشور ما و برای علاقمندان و دوستداران سینما یک ضایعه است . روحش شاد باد.

 

فضل الرحیم رحیم

20.نوامبر 2008  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *