گلچين ترجمۀ فارسي دري صحيح البخار — به کوشش احمد شفیق شبنم

 

 

گلچين ترجمۀ فارسي دري صحيح البخار

 


به کوشش احمد شفیق شبنم

 

صحيح البخاري صحيح ترين كتاب بعد از قرآن مي باشد. دسترسي به نسخه ي معتبر صحيح البخاري كه به اهتمام آقاي صهيب الكرمي در يك جلد در عربستان سعودي در سال 1998 انتشار يافته ، نسخه ي چاپ سعودي كه توسط مؤسسه ي »بيت الأفكار الدوليه« به چاپ رسيده ، از نظر من بر ساير نسخه هاي بخاري كه در دسترس دارم، از جهات گوناگون رجحان و برتري دارد.

 

برای ورود به اصل کتاب لطفا بر اینجا کلیک کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *