ترجيح دادن يک گيلاس آب نسبت به تمام پادشاهی (حکايت)

 

ترجيح دادن يک گيلاس آب نسبت به تمام پادشاهی (حکايت)

 

منبع: وبسايت www.islamcan.com

نويسنده: احمد صيام رؤوفی

برگرفته شده از: سايت دائرة المعارف اعجاز علمی در قرآن و حديث

 

یکبار شیخ بن سماک (رح ) به ملاقات پادشاهی رفت ، پادشاه که یک گیلاس آب به دست خود داشت بعد از احوال پرسی به شیخ گفت: نصیحتی کن مرا ای شیخ؟ شیخ برایش گفت: فکر کن همین گیلاس آب را که به دست داری به قیمت جان ات تمام شود (اگر آنرا ننوشی از تشنگی بمیری) ولی در مقابل آن کسی از تو پادشاهی ات را بخواهد؛ کدام یک را می پسندی؟ پادشاه جواب داد: طبعاً من گیلاس آب را نسبت به تمام پادشاهی ام ترجیع میدهم؛ بعداً شیخ برایش گفت: بناً من نمی دانم چرا باید کسی به پادشاهی که به یک گیلاس آب ارزش ندارد مغرور شود.

این واقعه بیان گر آن است که خداوند (ج) به ما با ارزش ترین چیز ها را داده است که با پادشاهی یا ملیونها دالر مقایسه نمی شود…

—————————————————————————————————————————

خواننده گان عزیز!  چنانکه شما می دانید دنیا به نزد خداوند(ج) ارزشی ندارد.

پیامبر (ص) می فرماید (مفهوم حدیث شریف): هوشیار (دانا) کسی است که نفس اش را زیر کنترول داشته باشد…

به قول علامه اقبال که می گوید:

نفس تو مثل شتــــر خود پرور است           خود پرست و خود سوار و خود سر است

مرد شو آور زمـــــــــــام او به کف            تا شوی گوهر اگر باشـــــــــــــــــی خذف

هر که بر خود نیست فرمانش روان            می شود فرمان پذیر از دیگـــــــــــــــران

تا عصـــــــای لا اله داری به دست          هر طلسـم خـــوف را خواهــــی شکســـت

انسان باید به زندگی دنیا فریب نخورد همه ای ما محتاج هستیم، خداوند در سوره علق می فرماید: ترجمه (حقا هرآئینه آدمی از حد میگذرد، وقتیکه می بیند خود را توانگر شده)

بسیاری از مردم بخاطر داشتن پول یا مقام توقع دارند تا دیگران آنها را احترام کنند و عزت و آبرو را فقط در داشتن پول می دانند. که این یک فکر مادی پرستی و غلط است زیرا ما در جامعه ای خود اشخاص ثروتمند بی آبرو داریم که اگر پول و دارایی به آن شخص آبرو میداد برای خود آبرو می خریدند…

در مقابل اشخاص فقیر در به در را می بینیم که پر از معنویت شخصیت اهلیت و آبرو هستند…

باید کسی از اینکه چرا خدا برایش پول نداده یا نمی دهد غمگین نباشد زیرا خدا خیر بنده خود را بهتر می داند. سعدی میگوید

آنکه هفت اقلیم عالـــــم را نهاد                  هرکسی را هر چه لازم دیــــد داد

گربه ای مسکین اگر پر داشتی                  تخم گنجشک از جهان بر داشتی

هیچ کس را گرد خود نگذاشتی                  این دو شاخ گاو اگر خر داشتـی

به امید اینکه خداوند از شما در همه حال راضی باشد، پول و مقام دنیا مانع رسیدن به مدارج عالی ایمان شما نشود فقط وسیله جهت رسید به رضای خدا (ج) گردد بحث خود را در همین جا خاتمه می دهیم. موفق و کامگار باشید از حوصله مندی تان تشکر میکنم و از دعای خیر تان بنده را فراموش نکنید…

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *