انـســـان بی ایـــــمان — الحاج امــیــن الـدیــن سعـیـدی

 

انـســـان بی ایـــــمان

 

تتبع ونګارش :

الحاج امــیــن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

 مـدیـــر مرکزمطـالعات سـتراتیژیک افـغان و

مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جــرمـنی

 

علماء در تعریف ایمان میگویند :

ايمان در لغت عبارت از: باور ، یقین ، و تصدیق به امن  واطمینان گفته میشود . ایمان در تعریف شرعي عبارت است از: الا يمانُ هُوَ عَقْد بِالقلبِ ، وَ قَول بِا للسَانِ ، وَ عَمَل بِالجَوارِحِ ، يَزِيدُ بِالطاعَتهِ وَ اَ عمَالِ الصالِحَتهِ، ويَنقُصُ بِالمَعصِيَتهِ .

ايمان  باور داشتن  تصدیق ویقین برقلب ،  واقرار بر زبان وعمل بر اندام  ها ، که با طاعت و اعمال صالحه ایمان تزید می یابد و با مرتکب شدن گناه ایمان انسان  تقلیل می یابد .

بطور خلاصه باید گفت که  ايمان در لغت به معني تصديق كردن و اقرار كردن است.

ولي در اصطلاح شرعی به معني:

 1- اعتقاد داشتن با قلب،

و 2- اقرار كردن با زبان،

و 3- عمل نمودن با اعضا و جوارح مي باشد.

کُــفــر :

كُفْر از نظر لغوي عبارت است از سَـتْر و پنهان كردن. به كساني كه حقيقت را مي‌فهمند و آن را پنهان مي‌كنند كافر گفته مي‌شودكفر گاهي به معني نداشتن ايمان به كار ميـ‌رود، خواه در اثر شك و جهل باشد و يا در اثر انكار عمدي و عنادآميز. و گاهي به قسم اخير يعني، انكار و عناد، اختصاص مي‌يابد.

حداقل كفر عبارت است از انكار يا شك در توحيد، يا نبوت، يا معاد، يا انكار چيزي كه بداند از طرف الله  بر پيامبران نازل شده است.  کتب آسمانی  واز جمله قرآن عظیم الشان  .

بدتــرين مراتب كفر، انكار عنادآميز همه اين حقايق با علم به صحت آنها و تصميم بر مبارزه با آنها است.

کفر ناسپاسی کردن ، انکار کردن و پوشاندن نعمت  الله  را.  ناگرویدن به خدای تعالی  ضد ایمان آوردن ویا خلاف ایما ن ،  الحاد و بی دینی و بی اعتقادی و بی ایمانی ، خلاف دین  مقابل ایمان.

اثار بی ایمانی  :

در مورد  اثار بی ایمانی علما ء با تفاصیل  مقالات وتحلیل  ها را نوشته اند ، ولی من غرض اختصار  کلام  از تفصیل ان  گذشته  به ذکر چند اثار  بی  ایمانی  اکتفا مینمایم .

1- بی مفهوم  بودن  زندگی :

انسانی که به پروردگار  با عظمت  ، پیامبران وکتب آسمانی ایمان واعتقاد  نداشته باشد ، زندگی اش  در ارتباط با نظام هستی پوچ و بی هدف خواهد بود.

اینگونه انسان  معتقد نیست که  جهان بر اساس طرح و نقشۀ قبلی توسط طراح حکیم و هدفدار، لباس هستی به تن کرده تا هدف و مقصدی از پیش تعیین شده داشته باشد.
واقعآ داشتن چنین اعتقاد وچنین دیدگاه ، زندگی انسان  را فاقد هدف و معنی و جهت می‌سازد
.
2- زندگی کردن در تشویش واضطراب
:
کسی که به پروردگار با عظمت  ، پیامبران  وکتب آسمانی ایمان  نداشته باشد ، دنیا بعث بعد الموت  برایش بی مفهوم  بوده ، وهدف وتوجه  اش را صرف این  دنیا  تشکیل نموده  ،  و جز به امور مادی این  دنیا و لذات چند روزه ومؤقتی اش هدف  دیگری ندارد.

اینگونه انسان  همیشه  شب وروز خویش را در این فکر سپری مینمایند ، که مباد  دنیا مادی شان  را از دست شان  ندهند ، بنآ  همیشه در تشویش واضطراب زندگی نموده ، بیاد داشته  باشید ، افراد که درایی همچو عقاید  اند ،تا اخیر زندگی هم  روی خوبی وآرامش را نخواهند چشید  .

پروردگار با عظمت در مورد  آنعده کسانیکه  الله تعالی  را فراموش مینمایند  واز یاد  الله فاصله میگیرند میفرمایند : «کسی که از یاد من رو گرداند، زندگانی او تنگ می‌شود» نیز می‌فرماید: « آگاه باشید که تنها با یاد خدا و ارتباط به او دل‌ها آرام می‌گیرد» . ( سوره رعد  آیه 28. )
3- فرار از مسئولیت
:
آنعده از کسانیکه به الله اعتقاد  وباور دارنـد، به این باور واعتقاد اند  که همۀ کارهای او در نامۀ اعمالش ثبت می‌شود،  بدین اساس  خود را در برابر حق تعالی مسئول می‌شناسد.  ولی آنعده از کسانیکه  خود را در برابر  الله مسؤ ل نمیبینند ، در واقعیت بنده و بردۀ هوی و هوس است
.
اساساً یکی از علل گرایش به مادیگری و انکار مبدأ و معاد، گریز از مسئولیت‌ها و کسب آزادی برای هر گونه هوسرانی و ظلم و بیدادگری و گناه و شکستن هر گونه قانون الهی است. چنان که قرآن می‌فرماید: «بل یرید الانسان لیفجر امانه؛( قیامت  آیه : ۵ ) انسان می‌خواهد جلو او برای گناه باز باشد
«.
4-احساس تنهایی
:
دوری از  الله وعدم اعتقاد  به کتب آسمانی وپیامبران ، به یقین گفته میتوانم که همچو اشخاص مبتلا  به پرابلم های روانی بوده ، زندگی همچو اشخاص به زندگی بی روح ،سرد و فاقد روابط انسانی تبدیل  گردیده ،و تنها به فکر خویش است
.
5- دگرگونی ارزش‌ های اخلاقی وفضایل انسانی
:
یکی از آثار بی ایمانی، دگرگونی ارزش‌های اخلاقی و فضایل انسانی است
.
در جوامع که  از دین، فاصله میگیرد ، ‌اخلاق و افکار و رفتار‌های بدی ، برای شان ، زیبا معرفی می‌شود. پستی ها وسایر جنایت  که در شأن و شخصیت انسان نیست، برای شان نشانۀ افتخار و تمدن معرفی گردیده ، همه ای  بدبختی‌ها و سیه‌روزی‌ها، که انسان از ذکر نام آن ننگ میبرد ، بنام خوشبختی تلقی ومعرفی میگردد.

6-  سرگردانی در زندگی :
قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: «کسانی که ایمان به آخرت ندارند… در طریق زندگی «حیران و سرگردان» می‌شوند.»(سوره نمل آیه :۴ )

توجه باید چرا جهان امروزی  با وجود تمام  پیشرفت‌های برق اسا در  علوم و فنون و صنعت  هستم ، باز هم  افسردگی‌های روحی، اضطراب و استرس‌ها در جواب پیشرفته وبخصوص نسل جوان به اوج خود رسیده است .
 
7-عدم پای‌بندی به اصول اخلاقی
:
از آن جا که دین ومذهب یگانه پشتوانۀ اخلاق است، کسی که ایمان ندارد، خود را متعهد به رعایت موازین اخلاقی نمی‌داند ،  و هر جا که  منافع مادی اش تقاضا کند به همان  سمت می لغزد .


پایان

آدرس  ارتباطي : بــريـښــنا ليک : saidafghani@hotmail.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *