نظريات وتبصره های شما در مورد

 

 

لطفاً با کليک کردن بر اينجا نظر بدهيد

 

نظريات وتبصره های شما در مورد " قرآن معماء ديروز وامروز جامعۀ افغانی"

—————————————————————————————————————————————

2– اسم: مسجدی محل سکونت: ؟ وقت وتاريخ: Tue, August 12, 2008 12:35 pm

—————————————————————————————————————————————

نقش قران چونکه بر عالم نشست   

نقشه های پاپ و کاهن را شکست

 

فاش گویم آنچه در دل مضمر است   

این کتابی نیست چیزی دیگر است

 

چون در جان رفت، جان دیگر شود

جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود

 

همچو حق پنهان و هم پیداست این

زنده و پاینده و گویاست این

 

اندر او تدبیر های غرب و شرق   

قدرت اندیشه پیداکن چو برق

 

با مسلمان گفت جان برکف بنه    

هر چه از حاجت فزون داری بده

 

علامه اقبال لاهوری (رحمه الله عليه) 

—————————————————————————————————————————————

1- اسم: ساغرخان محل سکونت: لندن وقت وتاريخ: Tue, Aug 12, 2008 12:00 pm

—————————————————————————————————————————————

واقعاً ما افغانها دارای برخوردهای دوگانه درين قضيه هستيم. اينکه بيگانگان را در صورت بی احترامی به قرآن محکوم ميکنيم دليل احترام ومحبت ما با قرآن نبوده بلکه محض بخاطر حساسيتی که با بيگانگان داريم ونيز از روی عادت نادرست "کور خود بينای مردم" ما ميباشد.

عيب است برما که قرآن پاک (کلام خداوند خالق ومالک همۀ موجودات) را در مراسم عروسی وغيره چنان با بی حرمتی و دور ازآداب اسلامی همچو بازيچه و جزء رسوم مزخرف آن مجلس استفاده ميکنيم. وعيب است بر علماء وملا ومولوی ما که قرآن را همچوقرآن فروشان در بدل پول و ماديات عرضه ميکنند. برای قرائت قرآن در مجالس فاتحه خوانی، ختم قرآن و…. ويا تدريس قرآن برای اطفال ويا بزرگان پيش شرط حصول مقدار معين پول ويا نوع خاص غذا ولباس ميگذارند که در غير آن حاضر نيستند تا در آن مراسم ومجالس اشتراک نمايند.

ما افغانها مشکلات زيادی در قبال برخورد با قرآن داريم که درينجا نميتوان همه را ذکر نمود، ولی چيزيکه ذکرآنرا لازم ميدانم اينست که ما افغانها خودرا بهترين مسلمانهای جهان ميدانيم در حاليکه نسبت به همه با قرآن واحاديث رسول اکرم (ص) فاصله داريم. بطور مثال در لندن جای که بنده بود وباش دارم ميبينيم که پاکستانی ها اولادهای شان را با تپ وتلاش زياد به مساجد ومدارس دينی ميبرند تا درين جامعۀ غربی نيز از کسب علوم اسلامی وآموختن آداب واخلاق اسلامی بدور نمانند، اما افغانها به ندرت اين مسؤليت ايمانی واسلامی را که در مقابل اولادهای شان دارندانجام ميدهند. مثال دوم دوری ما از قرآن واسلام اينست که اگر جوانی از اتباع پاکستانی با يک دخترغربی ازدواج ميکند بالآخره با مرور زمان آن دختر غربی زير تاثير اخلاق و کردار نيک آن رفته به اسلام تمايل پيدا ميکند ومسلمان ميشود، ولی برعکس بصورت عموم افغانها در صورت ازدواج با غربی ها نه تنها باعث تشويق وترغيب آنها به اسلام گرديده بلکه خود از اسلام عزيز فاصله گرفته کاملاً اسلام وعمل به آن را ترک نموده و هيچ تفاوتی ميان چگونگی اعمال روزمرۀ وی و خانمش باقی نميماند.

والسلام

ساغر از لندن

—————————————————————————————————————————————

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *