مجموعه ای از کتابهای دینی — ادارۀ صدای افغان

 

مجموعه ای از کتابهای دینی

 


ادارۀ صدای افغان

 

برای سهولت و دسترسی کامل علاقمندان، مجموعه ای از کتابهای دینی را که قبلا به شکل پراگنده در سایت صدای افغان نشر گردیده بود، در یک صفحه جمع آوری نمودیم و اینک خدمت عزیزان تقدیم می نمائیم:

 

 

اخلاق و سيرت پيامبر"ص" الگوي نسل جوان: نوشتۀ محمد نسيم "رحيمی"

 

 

 

 

 

اسلام و بزرگداشت زن: مؤلف: محمد جميل زينو / مترجم: محمّدگل گمشادزهى‏ / برگرفته شده از: کتابخانۀ عقیده

 

 

 

 

 

اللؤ لؤ والمرجان: ترجمۀ فارسی احادیث مشترک امام بخاری و مسلم / برگرفته شده از: کتابخانۀ عقیده

 

 

 

 

 

تجلی قرآن درعصر علم: نگاهی تطبیقی به اعجاز علمی قرآن کریم در پرتو علوم جدید / تأليف: عبدالرؤوف مخلص هروي استاد دانشکدۀ شرعيات دانشگاه هرات

 

 

 

 

 

تفسير انوار القرآن: گزیده ای از سه تفسیر: فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبة الزحیلی / ترتيب و ترجمه: عبدالرؤف مخلص هروی

 

 

 

 

 

تلبیس ابلیس: کتاب بسیار ارزشمند و پرمحتوای علامه ابوالفرج ابن جوزی / برگرفته شده از: کتابخانه عقیده

 

 

 

 

 

مختصر صحیح البخاری: ترجمۀ مختصر صحیح البخاری / تألیف: محمد بن اسماعیل بخاری / مترجم: عبدالقادر ترشابی

 

 

 

 

رحيق المختوم: ترجمۀ فارسي سيرۀ پيامبر گرامی اسلام (کتاب برندۀ جايزۀ اول مسابقۀ  بين المللی سيره نويسي)

 

 

 

 

رياض الصالحين: مجموعۀ گرانمايه ای از احاديث پيامبر بزرگ اسلام (ص)/ ترجمه وتشريح: عبدالله خاموش هروی

 

 

 

 

 

وجوب عمل به سنت رسول الله (ص) و کفر کسیکه آنرا انکار کند: تأليف: علامه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز / ترجمۀ ابی عبدالله: إسحاق بن عبدالله بن محمد دبيري

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *