به پول زکات مسجد ساخته نمیشود! — امــیــن الـدیــن سعـیـدی

 

به پول زکات مسجد ساخته نمیشود!

 

تتبع ونګارش :

امــیــن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مـدیـــر مرکزمطـالعات سـتراتیژیک افـغان و

مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جــرمـنی

 

زكات درلغت به معني پاكي است  چون زکات باعث پاك شدن وتزكيه نفس مي گردد:
خداوند پاک در سوره  توبه آیه ۱۰۳ میفرماید : « خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها » ( ازاموال مومنان صدقه وزكات بگير كه بدينوسيله ايشان را پاك مي نمائي وتزكيه مي كني).

 تزكيه وتطهير مومنان به وسيله زكات ازجانب پروردگار شامل افراد جامعه ومومنان است چرا كه زكات نفوس افرادرا از گناه وپليدي بخل، سنگدلي ، خودخواهي وطمع وساير رذايل اخلاقي واجتماعي كه باعث حسادت وتعدي ودشمني وجنگ وعداوت میشوند پاک ومنزه میگرداند .
بنابر اهمیت این موضوع است که : خداوند پاک در قرآن عظیم الشان  درآيات متعدد به مسلمانان  هدایت فرموده است كه به دادن زكات اقدام فرمایند .

قابل توجه ودقت است در آیات متبرکه مسلمانان امر به نماز شده در جنب آن به  مومنان  تاکید بعمل آمده است که به پرداخت زکات  نیز اقدام نمایند . (فا قيموا الصلاه وآتوا الزكاه )«نماز را به نحواحسن بخوانيد وزكات بدهيد» .
این بدین معنی است که : مسلمانان نمي توانند وظيفه خود را به نحو احسن نسبت به برادران مسلمان خویش انجام دهد ،  مگربوسيله اقامه نماز واداي زكات .
قرآن عظیم الشان در تعریف  مفهوم اینکه برادر دینی کیست ، میفرماید :« فان تابو واقاموا الصلاه وآتوا الزكاه فاخوانكم في الدين » (سوره توبه :آیه ۱۱ )  «اگر توبه كردند وپشيمان شدند ونماز را به نحو احسن خواندند وزكات را پرداخت كردند آنگاه برادر ديني شما هستند»
قرآن عظیم  الشان اشخاصیکه  از پرداخت زکات آباء میورزند تهدید نموده میفرماید :«ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هوخيرا لهم بل هو شر لهم وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه » ( سوره ال عمران آیه : ۱۸۰ ) «آنان كه نسبت بدانچه خداوند از فضل ونعمت خود بديشان عطا كرده است بخل مي ورزند و(زكات مال را پرداخت نمي كنندودرراه مصالح جامعه دست به بذل وبخشش نمي زنند)گمان نكنند كه اين كار براي آنها خوب وبه سود ايشان است بلكه اين كار براي آنها بد وزيان وضررآنها تمام مي شود ودر روز قيامت به آنچه بخل ورزيده اند به صورت طوق به گردن آنها آويخته مي شود).
پيامبرصلی الله علیه وسلم اشخاصیکه  از دادن زكات  اباء می ورزند ، به فقر وتنگ دستي وداشتن زندگي تلخ تهديد مي كند و مي فرمايد: (وما منع قوم الزكاه الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا)ابن ماجه «هر قومي كه از پرداخت زكات خودداري كند از نزول باران از آسمان محروم مي شوند واگر به خاطر حيوانات نمي بود به كلي از باران محروم مي شدند».
زکات در اسلام چگونکی جمع اوری وشیوه توزیع آن  از جمله  موضعاتی است که حکم  آنرا پروردگار خودش در قرآن عظیم الشان با صراحت ووضاحت بیان داشته است وهیچ کسی نمیتواند به ذوق و دل  وبه هر تر تیب که خودش بخواهد آنرا به زعم وفکر خویش  تأویل  و در آن اجراات نماید ویا آنرا به مصروف برسند ولو اګر برای اعما ر وترمیم مسجد وسایر عبادتگاه  های مسلمین نیزباشد. که متاسفانه برخی از علما ء در افغانستان به وتاویل وتفسیر اصناف تعیین شده وفرمولبندی شده ای که قرآن بدان اشاره فرموده است می پردازند وآیه متبرکه به زعم خویش تفسیر مینمایند .
در حالیکه قرآن عظیم الشان با تمام صراحت ووضاحت  در  (سوره توبه آیه : ۶۰  ) مي‌فرمايد:
« إنَّما الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاکِينَ وَ العَامِلِينَ عَلَيهَا وَ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم، وَ فِي الرِّقَابِ وَ الغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ ابنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن اللهِ و اللهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ»
« بدرستيكه زکات مخصوص فقراء ،  و مساکين،  و کارگزاران آن ،  و کساني که جلب محبتشان (براي اسلام) مي‌شود و (آزاد کردن) بندگان، و (پرداخت قرض های ) قرضداران  و (صرف) در راه خدا و واماندگان در راه مي‌باشد. اين يک فريضه الهي است و خدا دانا و حکيم است.»
در آیه متبرکه بوضاحت اصناف کسانیکه زکات برایش تخصص یافته بیان گردیده است ومسوولین امور را از تصرف خارج از تخصص اصناف منع نموده است . قرآن  ، این اصناف که مال زکات برایشان تخصص می یابد قرار ذیل فورمولبندی نموده است :
۱- فقرا یا ( فقير مفرد ) به کسي گفته مي‌شود که هيچ مالي ندارد.
۲- مسکين به کسي گفته مي‌شود که مالش کفايت زندگي روزمره اش  نمي‌کند.
۳- کساني هستند که حکومت آنها را مسئول جمع‌آوري زکات کرده است. ( مامورین وکارمندان بخش زکات)
۴- برده‌اي که با سيدش قرارداد کرده که در بدل  پرداخت مبلغي آزاد شود.
۵- کساني که قرضدار هستند  و توانايي پرداخت  قرض های خویش  را ندارند.
۶- مجاهدین  اسلام.
۷- مسافري که مي‌خواهد به شهر يا کشورخوش برگردد ولي مالي براي برگشت ندارد.
بنآ اگردر حکم آیه متبرکه دقت بعمل اریم ، بوضاحت تام در  خواهیم  یافت که بناء مسجد ویا ترمیم وتزِین مسجد  ، شامل حال اين هفت  گروه نميباشد ، پس برای مسولین امور مسلمین ازلحاظ حکم قرآنی وحکم پیامبر صلی الله علیه ، جائز نمیباشد که اموال زکات  را به تاویل وتفسیر خویش ، برای اعما ر ترمیم وحتی تزین مساجد بمصرف برساند .  پایان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *