جایگاه زن در اسلام — الحاج محمدعزیز عزیزی

 

جایگاه زن در اسلام

( هشتم مارچ سال2014 )

 


الحاج محمدعزیز(عزیزی)

 

وَعَاشِـــــرُوهُنَّ بِالمَعـــــــرُوفِ – سورۀ نســـاء آیة- 19

و با زنان بہ خوبی و بہ طور شايستہ (در گفتار و در كردار) معاشرت كنيد.

 

وعن أم المؤمنين عائشة صدیقة (رضي الله تعالى عنها ) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي – أخرجه الترمذي

از مادر مومنان حضرت بی بی عایشۀ صدیقه (رض) روایت است که پیامبر (ص) فرمودند که :  

بهترین شما کسانی اند که با فامیل ( همسر) خوب وبهتر باشند ومن نسبت بفامیل خود (از جهت مهربانی ) از همه شما بهترین هستم

 

وَإِنَّ لزَوْجِكَ علَيْـــــكَ حَقًّـــــــا )متفق علیه)

همانا همسر شما بر شمـــــا حق دارد

 

زن که تا چشمِ بر این خطۀ عالم بگـــشود

با دل آرائی ، دل از حضـــــرت آدم بربود

 

آدم از رنج تجرُّد که براو سخت گذشت

درکنارش چوحوا دید ،نمود گفت وشنود

 

با تـَحّیـُر به حوا دید وسوال کرد از او

کیستی تو؟ بکنارم ، که خبر از تو نبود

 

گفت تشویش مکن همسر زیبــای تو ام

خلـق کردست مـرا از تنت، آن ذاتِ ودود

 

رشته هایکه از آن ساخت خدایت تن تو

خالقـم بافت تنـم را زهمـان تار وز پـُـود

 

من لبـاس تنِ تو بوده وتو پـوشش من

من ترا زینتم و، تو به تنـم اصل وجود

 

اندرین پردۀ عالـــم من وتو خلق شــدیم

همچو زیر وبم یک نغمه وآهنگ وسرود

 

من ترا یاور وهم زینت وهمراز شدم

تو مرا محرم دنیا شده تا دار خلُــود

 

بهـر شکــرانۀ الطاف خــداوند کــریم

سر بسائیم به درش ازبرِتسبیح وسجود

 

جملــه ابنــای بشر زادۀ آدم وحــوا

بینانسان  تبعیض وتفاوت ، بزدود

 

خالقِ هستی که بنیاد بشر،ریخت زخاک

جز به تقــوی اَحَـدِی را زدگر، او نفزود

 

زن که از«عاطفه» ومهر ووفا خلق شده

از گلستـان جهـان عطــر لطافت بربــُود

 

بهتـــرین امت مــن گفت : پیــــامبر بزبان

آنکه با همسرخود خدمت بیشتربنمود (1)

 

قـــدر وعـِّزت بزنان داد پیـــامبـــر بجهان

ای(عزیزی)به جنابش همه صلواة ودرود

پایان


(1) اشاره به حدیث پیامبر اسلام (ص) است که میفرمایند  

وعن أم المؤمنين عائشة صدیقة (رضي الله تعالى عنها ) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أخرجه الترمذي

از ام المومنین حضرت بی بی عایشۀ صدیقة (رض) روایت شده است که پیامبر (ص) فرموده اند که:  

«بهترین شما کسانی اند که با فامیل خویش بهتر باشند ومن از همه شما( از نظر مهربانی )با فامیل خود بهترم

—————————-

محمدعزیز(عزیزی)
روز جمعه – هفدهم حوت سال 1392 هجری شمسی
مطابق به : هفتم جمادی الثانی سال 1435 هجری قمری
  ویا برابر به : هفتم مارج  سال 2014  میلادی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *