آن سه ساعتیکه بهترين و افضلترين ساعات در ماه مبارک رمضان ميباشند — الحاج احمد شفيق شبنم

 

آن سه ساعتیکه بهترين و افضلترين ساعات در ماه مبارک رمضان ميباشند

 

ارسالی محترم الحاج احمد شفيق شبنم

 

خواهر و برادر مسلمان اين بهترين و افضلترين ساعات را در اين ماه مبارک غنيمت دانسته، از آن بهره برداری نما!

1-      ساعت اول ( اولين ساعت روز، بعد از نماز صبح)

أخرج الترمذی عن أنس رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه و سلم انه قال: من صلی الفجر فی جماعة ثم قعد يذکر الله حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتين کانت له کأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة)

روايت ترمذی و گفته است که اين حديث حسن است.

ترجمه: در کتاب ترمذی حضرت انس (رض) از رسول الله (ص) روايت ميکند که آنحضرت (ص) گفت: کسيکه نماز صبح (فجر) را با جماعت ادانمايد و بعد از آن تا به طلوع آفتاب نشسته ذکر خداوند (ج) را نمايد و درپئ آن دو رکعت نماز بخواند، برای آن شخص اجر و ثواب يک حج و عمرۀ کامل، کامل و کامل نصيب ميگردد.

2-      ساعت دوم ( آخرين ساعت روز، قبل از نماز شام)

چون آخرين ساعت روز در ماه مبارک رمضان دشوارترين ساعت برای روزه دار است و منتظر به افطار ميباشد، اين ساعت بهترين ساعت برای قبول و اجابت دعاء محسوب ميشود. چنانچه رسول اکرم _ص) در حديث شريفی ميفرمايد: (ثلاث مستجبات: دعوة الصائم ، و دعوة المظلوم ، و دعوة المسافر) رواه الترمذی

ترجمه: سه دعاء مستجاب است: دعاء روزه دار، دعاء مظلوم و دعاء مسافر) روايت ترمذی 

3-      ساعت سوم ( وقت سحری يا سحور)

چنانچه خداوند متعال در آيۀ قرآنی بخشش و مغفرت در اين وقت را ذکر فرموده است و ميفرمايد که : (… والمستغفرين بالاسحار…)

پس ای خواهر و برادر مسلمان درين وقت گرانبهای اجابت دعاء تا به هنگام بامداد و يا آذان از ين فرصت طلائی استفاده نموده و به کثرت از خداوند هرچه ميخواهی بخواه و از گناهان قبلی و بعدی، آشکارا و پنهان، عمدی و غير عمدی ات مغفرت بخواه.

در مورد اين اوقات سه گانه خداوند متعال (ج) ميفرمايد: ( و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها وو من الليل فسبحه و أدبار السجود).

  

 

 

           

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *